dot with x in it

Sessiooni taimer. Kliki (!) nupule, et seada kontole mängupiirang 8-ks tunniks (link lehe jaluses).

arrow left arrow right
00:00
250654522
https://content-if.eestiloto.ee
'self' 'unsafe-inline' https://*.google.com https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com https://my.atlist.com https://*.hotjar.com https://*.hotjar.io wss://*.hotjar.com https://www.youtube-nocookie.com data:
'unsafe-eval' 'unsafe-inline' https://*.googletagmanager.com https://connect.facebook.net https://*.facebook.com https://*.hotjar.com https://cdn.popt.in https://*.cloudflare.com https://www.youtube-nocookie.com https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com
https://*.google-analytics.com https://*.googletagmanager.com https://*.facebook.com https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com https://www.youtube-nocookie.com data:
https://*.google-analytics.com https://*.analytics.google.com https://*.googletagmanager.com https://*.facebook.com wss://ws.hotjar.com https://*.hotjar.io https://*.popt.in https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com https://www.youtube-nocookie.com
BRpv-QFbS-MOVO-4KFJ-hELs-AYNt-P4cd-Cz2H

Klassikalise loterii Vikinglotto mängureeglid Eesti Vabariigis alates 01.01.2024

Käesolevad reeglid kehtivad koos AS Eesti Loto (edaspidi Eesti Loto) klassikaliste loteriide üldreeglitega.

 1. MÕISTED

  1.1. „Vikinglotto“ on klassikaline loterii, mida Eesti Loto korraldab koos partneritega Eesti Loto klassikaliste loteriide üldreeglites ja käesolevates mängureeglites sätestatud korras.

  1.2. „Mängukombinatsioon“ on Vikinglotto loosimisel osalev numbrite kogum, mis on valitud mängija või Eesti Loto infosüsteemi poolt (pliks-plaks) ja mis koosneb kuuest (6) põhinumbrist vahemikus üks kuni nelikümmend kaheksa (1-48) ning ühest (1) lisanumbrist vahemikus üks kuni viis (1-5).

  1.3. „Süsteemimäng” on Vikinglotto loosimisel osalev mängukombinatsioonide kogum, mille moodustamiseks tuleb mängijal valida süsteemimängus osalevate põhi- ja lisanumbrite arv ja soovitud numbrid. Võimalusi põhi- ja lisanumbrite arvu valikuks koos vastava arvu põhi- ja lisanumbrite alusel moodustatavate mängukombinatsioonide koguarvuga väljendab järgnev tabel:

 

 

 

Lisanumbreid

1

2

3

4

5

Põhinumbreid

6

1*

2

3

4

5

7

7

14

21

28

35

8

28

56

84

112

140

9

84

168

252

336

420

10

210

420

630

840

 

11

462

924

 

 

 

12

924

 

 

 

 

*Kuuest (6) põhinumbrist ning ühest (1) lisanumbrist moodustatud mängukombinatsiooni ei loeta süsteemimänguks.

1.4. „Mängulipik“ on vahend, mille abil saab mängija edastada Eesti Loto edasimüüjale kirjalikult loosimiste arvu või süsteemimängu valiku, soovitud mängukombinatsiooni(d) või pliks-plaks valiku. Vikinglotto mängulipikul saab mängija märkida kuni viis mängukombinatsiooni. Süsteemimängu numbreid saab märkida vaid mänguväljal A ning mängida saab kuni 10 põhinumbri ja kuni 3 lisanumbriga (mängulipikul valitavad kombinatsioonid on punktis 1.3 toodud tabelis tähistatud halliga).

1.5. „Partner“ on Vikinglottot korraldav litsentseeritud loteriikorraldaja.

 

1.6. „Mängupäev” on võidunumbrite loosimise ja loosimise võitude selgumise päev, milleks on iga nädala kolmapäev. Partnerite ühisel otsusel võib mängupäeva erakorralistel juhtudel muuta.

 1. LOOSIMISEL OSALEMINE

  2.1. Loosimisel osalemiseks teeb mängija pileti ostmisega panuse mängukombinatsioonile. Süsteemimängu korral teeb mängija panuse valitud hulga põhi- ja lisanumbritest moodustatud mängukombinatsioonidele.

  2.2. Vikinglotto piletil võib olla üks (1) kuni kümme (10) mängukombinatsiooni või üks süsteemimäng.

  2.3. Vikinglotto pileti saab osta korraga kuni kümneks loosimiseks. Mängulipikuga saab pileti osta üheks (1), kaheks (2), kolmeks (3), viieks (5) või kümneks (10) eelseisvaks järjestikuseks loosimiseks. Süsteemimängu saab mängulipikuga osta korraga üheks loosimiseks. Eesti Loto jätab endale õiguse piirata piletite etteostmise võimalust.

  2.4. Ühe mängukombinatsiooni hind (panus) ühe loosimise kohta on 1,50 eurot ja pileti hind arvutatakse, korrutades hinna mängukombinatsioonide ja loosimiste arvuga.

  2.5. Pileti saab osta:

  2.5.1. Eesti Loto edasimüüjate müügipunktidest, esitades müüjale täidetud mängulipiku, või teatades müüjale soovitud mängukombinatsiooni(d) ja loosimiste arvu.

  2.5.2. interneti vahendusel Eesti Loto müügikeskkonnas;

  2.5.3. mobiiltelefoni vahendusel, helistades numbrile 17788*2.

  2.6. Piletite müük konkreetsele loosimisele lõpetatakse selle loosimise mängupäeval kell 18.00 Kesk-Euroopa aja (CET) järgi (Eesti aja järgi kell 19.00).

 1. VIKINGLOTTO VÕIDUNUMBRITE LOOSIMINE

  3.1. Vikinglotto loosimine toimub igal mängupäeval kell 19.00 Kesk-Euroopa aja (CET) järgi (Eesti aja järgi kell 20.00). Vikinglotto loosimise viib läbi Norsk Tipping A/S, asukohaga Hamar, Norra.

  3.2. Loosimisel kasutatakse kahte lototroni. Esimeses lototronis kasutatakse pallikomplekti numbritega ühest (1) neljakümne kaheksani (48), teises lototronis kasutatakse pallikomplekti ühest (1) viieni (5).

  3.3. Loosimise käigus loositakse:

  3.3.1. esmalt esimese lototroniga kuus (6) põhinumbrit vahemikus üks (1) kuni nelikümmend kaheksa (48);

  3.3.2. seejärel teise lototroniga üks (1) lisanumber vahemikus üks (1) kuni viis (5).

 1. VIKINGLOTTO LISAVÕIDUD

  4.1. Vikinglotto lisavõitudena loositakse aasta jooksul välja 1 200 000 (üks miljon kakssada tuhat) eurot. Eesti Loto teavitab perioodiliste lisavõitude loosimiste toimumisest ja tingimustest mängijaid vähemalt üks kuu enne loosimist oma veebilehe ja meedia vahendusel. Lisavõitude loosimises osalevad kõik vastaval perioodil ostetud Vikinglotto piletid (ilma täiendava registreerimise vajaduseta).

  4.2. Lisavõitude loosimiseks kasutatakse juhuarvu generaatorit.

  4.3. Vikinglotto lisavõidud makstakse välja Eesti Loto reservfondist.

  4.4. Vikinglotto lisavõitude loosimised viiakse läbi Eesti Loto kontoris, aadressil Hallivanamehe 4, Tallinn või telestuudios.

 2. VÕIDUD, VÕIDUFOND JA SELLE JAOTUS

  5.1. Võidud jagunevad võidutasanditesse olenevalt loositud numbritega kokku langevate mängukombinatsiooni numbrite arvust. Võidutasandid on nummerdatud alates esimesest (I) võidutasandist, mis on kõrgeim võidutasand (kõige enam loositud numbritega kokkulangevaid numbreid), kuni üheksanda (IX) võidutasandini, mis on madalaim (kõige vähem loositud numbritega kokkulangevaid numbreid).

  5.2. Vikinglotto võidutasandid on järgmised:

 

Võidutasand

Loositud numbritega kokkulangevad numbrid

I

6 põhinumbrit + 1 lisanumber

II

6 põhinumbrit

III

5 põhinumbrit + 1 lisanumber

IV

5 põhinumbrit

V

4 põhinumbrit + 1 lisanumber

VI

4 põhinumbrit

VII

3 põhinumbrit +1 lisanumber

VIII

3 põhinumbrit

IX

2 põhinumbrit +1 lisanumber

 

5.3. Vikinglotto võidufondi arvatakse igal loosimisel 48% kõikide mängijate poolt konkreetseks loosimiseks tehtud panustest.

5.4. Võidufond jaguneb järgmiselt:

5.4.1. Vikinglotto I võidutasandi (jackpot’i) võidufondiks, kuhu kantakse igast panusest null koma kolmteist (0,13) eurot;

5.4.2. Vikinglotto II võidutasandi võidufondiks, kuhu kantakse igast panusest null koma null kolmteist (0,013) eurot;.

5.4.3. Vikinglotto ühiseks reservfondiks, kuhu kantakse igast panusest null koma null nelikümmend kaks (0,042) eurot.

5.4.4. Eesti Loto omavõidufondiks, mille moodustab ülejäänud osa võidufondist ja mis jaguneb III kuni IX võidutasandi ja Eesti Loto reservfondi vahel järgmiselt:

Võidutasand

Osakaal omavõidufondist

III

16,5%

IV

7,5%

V

8,5%

VI

6,5%

VII

9,0%

VIII

13,5%

IX

8,0%

Eesti Loto reservfond

30,5%

 

5.5. Vikinglotto I ja II võidutasandi võidufondid ja Vikinglotto reservfond on partneritega ühised, ülejäänud võidufondid moodustuvad vaid Eestis müüdud mängukombinatsioonide põhiselt.

5.6. I võidutasandi võidufond koosneb:

5.6.1. kõigi partnerite poolt selleks konkreetseks loosimiseks müüdud mängukombinatsioonide koguarvust korrutatuna null koma kolmeteistkümne (0,13) euroga;

5.6.2. eelmistest loosimistest vastavalt mängureeglite punktile 5.12 edasi kandunud I võidutasandi võidufondist;

5.6.3. Vikinglotto ühise reservfondi limiiti ületavast summast vastavalt p. 5.10;

5.6.4. II võidutasandi võidufondi limiiti ületavast summast p. 5.9 nimetatud juhul.

5.7. I võidutasandi võidufondile on kehtestatud minimaalne suurus 3 000 000 (kolm miljonit) eurot ja maksimaalne suurus 25 000 000 (kakskümmend viis miljonit) eurot. Võidufondi minimaalne suurus garanteeritakse Vikinglotto ühisest reservfondist. Juhul kui I võidutasandi võidufond ületab võidufondi maksimaalse suuruse, lisatakse üle jääv summa sama loosimise II võidutasandi võidufondile.

5.8. II võidutasandi võidufond koosneb:

5.8.1. kõigi partnerite poolt selleks konkreetseks loosimiseks müüdud mängukombinatsioonide koguarvust korrutatuna null koma null kolmeteistkümne (0,013) euroga;

5.8.2. eelmistest loosimistest vastavalt mängureeglite punktile 5.12. edasi kandunud II võidutasandi võidufondist;

5.8.3. I võidutasandi võidufondi limiiti ületavast summast vastavalt p. 5.7.

5.9. II võidutasandi võidufondile on kehtestatud maksimaalne suurus 25 000 000 (kakskümmend viis miljonit) eurot. Juhul kui II võidutasandi võidufond ületab võidufondi maksimaalse suuruse, lisatakse üle jääv summa järgmise loosimise I võidutasandi võidufondile.

5.10. Vikinglotto ühisele reservfondile on kehtestatud maksimaalne suurus 20 000 000 (kakskümmend miljonit) eurot. Juhul kui Vikinglotto ühise reservfondi suurus ületab maksimaalse suuruse, lisatakse üle jääv summa järgmise loosimise I võidutasandi võidufondile.

5.11. Võidutasandi võitja(te)ks on mängija(d), kes on saanud võidutasandile vastava tabamuse. Võidutasandi võidu suurus saadakse vastava võidutasandi võidufondi jagamisel vastava võidutasandi võitjate arvuga.

5.12. Võidu puudumise korral konkreetsel võidutasandil lisatakse selle võidutasandi võidufond järgmise loosimise sama võidutasandi võidufondile. Protseduuri jätkatakse loosimisest loosimiseni kuni vastava võidutasandi võidu (võitude) väljaloosimiseni.

5.13. Ühe mängukombinatsiooniga on võimalik saada ühel loosimisel vaid üks võit. Kui mängija mängukombinatsioon vastab erinevate võidutasandite tabamustele, siis loetakse võiduks kõrgeima võidutasandi võit.

5.14. Eesti Loto poolt müüdud Vikinglotto mängukombinatsiooniga saadud võidu minimaalne suurus on üks euro ja viiskümmend senti (1,50 €). Juhul kui võidu arvestuslik suurus on alla ühe euro ja viiekümne sendi (1,50 €), katab Eesti Loto puuduoleva summa Eesti Loto reservfondist.

5.15. Kõik I ja II võidutasandi võidud ümardatakse kümne (10) sendi täpsusega allapoole ning võit makstakse välja vastavalt ümardatud suurusele. Ümardustest tekkiv vahe arvatakse Vikinglotto ühisesse reservfondi.

5.16. Kõik III- IX võidutasandi võidud ümardatakse kümne (10) sendi täpsusega allapoole ning võit makstakse välja vastavalt ümardatud suurusele. Ümardustest tekkiv vahe arvatakse Eesti Loto reservfondi.

5.17. Kõik I ja II võidutasandi vormistamata võidud suuruses 3 000 000 (kolm miljonit) eurot või üle selle kantakse Vikinglotto ühisesse reservfondi. Väiksemad vormistamata võidud arvatakse Eesti Loto reservfondi.

5.18. Eesti Loto edasimüüjad maksavad võidunõuded välja ainult Eesti Loto edasimüüjate poolt väljastatud ja müüdud piletite alusel. Eesti Loto ei maksa võidunõuet välja pileti alusel, mis on ostetud mõne teise partneri vahendusel.