dot with x in it

Sessiooni taimer. Kliki (!) nupule, et seada kontole mängupiirang 8-ks tunniks (link lehe jaluses).

arrow left arrow right
00:00
790546506
https://content-if.eestiloto.ee
'self' 'unsafe-inline' https://*.google.com https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com https://my.atlist.com https://*.hotjar.com https://*.hotjar.io wss://*.hotjar.com https://www.youtube-nocookie.com data:
'unsafe-eval' 'unsafe-inline' https://*.googletagmanager.com https://connect.facebook.net https://*.facebook.com https://*.hotjar.com https://cdn.popt.in https://*.cloudflare.com https://www.youtube-nocookie.com https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com
https://*.google-analytics.com https://*.googletagmanager.com https://*.facebook.com https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com https://www.youtube-nocookie.com data:
https://*.google-analytics.com https://*.analytics.google.com https://*.googletagmanager.com https://*.facebook.com wss://ws.hotjar.com https://*.hotjar.io https://*.popt.in https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com https://www.youtube-nocookie.com
KUoG-Tsqd-YGa9-puV9-xfJd-G6Df-JS79-fRk5

PÜSITELLIMUSE TINGIMUSED

Püsitellimus on tellimus, mille alusel teostab Eesti Loto infosüsteem veebimängija poolt mängukontol määratud tingimustele vastava automaatse piletiostu ja pileti eest maksmise mängukontoga seotud maksekaardi või e-rahakoti vahendusel.
Püsitellimuse kasutajale kehtivad üldtingimused ning maksekaardi kasutamisel ka maksekaardi tingimused.
Eesti Loto jätab endale õiguse käesolevaid püsitellimuse tingimusi muuta. Püsitellimuse tingimuste muutumisest teavitatakse Eesti Loto veebikeskkonnas. Muudatused jõustuvad nende avaldamisel veebikeskkonnas. Püsitellimuse vormistamine ja igakordne püsitellimuse muutmine loetakse Eesti Loto poolt veebimängija nõustumiseks kehtivate püsitellimuse tingimustega. 
Eesti Loto jätab endale õiguse muuta piletite hinnakirja ja mängureegleid. Kumbki nimetatud muudatustest ei mõjuta püsitellimuse kehtivust. Juhul, kui piletite hinnakirja ja/või mängureegleid muudetakse, lähtub Eesti Loto muudatuste jõustumise järgselt püsitellimuse täitmisel muudetud hinnakirjast ja/või mängureeglitest. Juhul, kui mängureeglite muudatuse tulemusena ei ole võimalik püsitellimust täita, peatab Eesti Loto püsitellimuse. 

1. Püsitellimuse vormistamine
1.1. Püsitellimuse vormistamiseks valib veebimängija:
a) loterii mängu ja mängukombinatsiooni(d); 
b) makseviisi (maksekaardi* või e-rahakoti vahendusel).
c) piletite ostmise sageduse (sõltuvalt valitud mängust võib selleks olla näiteks „iga päev“, „iga nädal“; „päevane loosimine“, „õhtune loosimine“ vms);
d) ostukriteeriumi (sõltuvalt valitud mängust võib selleks olla „osta alati“ või „osta ainult siis, kui jackpot on X € vähemalt“); 
* Kui veebimängija pole maksekaarti mängukontoga sidunud, peab ta enne siduma mängukontoga maksekaardi ja alles siis saab tellimuse vormistamist jätkata; 
1.2. Püsitellimuse kinnitusena ostetakse esimene pilet koheselt pärast püsitellimuse vormistamist. 
a) Kui püsitellimuse makseviisiks oli valitud maksekaart, võib pank püsitellimuse vormistamisel nõuda 3DS kinnitust (3DS kinnituse tähendus sisaldub maksekaardi tingimuste punktis 1.2.1). Eesti Loto loeb püsitellimuse vormistatuks ja makse sooritatuks, kui Eesti Loto partner kaardimaksete vastuvõtmisel on edastanud tasumist kinnitava maksekinnituse ja Eesti Loto on selle kätte saanud.
b) Kui püsitellimuse rahastamiseks oli valitud e-rahakott, peab esimese ostu maksumusele vastav summa olema e-rahakotis olemas. Kui püsitellimuse kinnitamiseks vajalikku summat e-rahakotis ei ole, ei loeta püsitellimust vormistatuks. 
1.3. Pärast püsitellimuse vormistamist saadab Eesti Loto veebimängija e-posti aadressile kinnituse. 
1.4. Iga loterii kohta on võimalik vormistada mitu püsitellimust. Püsitellimuse pilet ostetakse veebimängija poolt püsitellimuse vormistamisel fikseeritud mängukombinatsiooni(de)ga. 
1.5. Püsitellimuse vormistamisel ostetakse pilet esimesele loosimisele kohe püsitellimuse vormistamise hetkel ning igale järgmisele loosimisele ostetakse pilet eelnevale loosimisele järgneval ööl (kl 2.00). Kui veebimängija on seadnud püsitellimuse täitmisele täiendavaid tingimusi (sh minimaalne nõutud jackpot), siis ostetakse järgmine pilet seatud tingimuse vastavuse saabumisele järgneval ööl (kl 2.00). Kui piletit ei osteta veebikeskkonnast tulenevatel põhjustel, siis proovitakse pilet osta järgmisel ööl uuesti.

2. Püsitellimuse eest tasumine 
2.1. Makseviisiks on valitud maksekaart:
a) Pileti ost toimub maksekaardil olevate vahendite arvelt ning veebimängijale saadetakse kinnitus maksekaardiga tasumise ja pileti ostu kohta. 
b) Kui maksekaardilt ei ole võimalik ostuks vajalikku raha võtta (kaart on kaotanud kehtivuse või seal pole piisavaid vahendeid), siis: 
• tasutakse ostu eest veebimängija e-rahakotist ja veebimängija saab teate, et maksekaardilt ei olnud võimalik raha võtta. Sellisel viisil ostetakse mängijale püsitellimuse alusel pilet kuni viiel järjestikusel korral. Edaspidi (alates kuuendast korrast) kasutatakse piletite ostuks ainult e-rahakotti või
• kui e-rahakotis puuduvad piisavad vahendid, siis piletit ei osteta ja püsitellimus peatatakse.
c) Maksekaardi vahetamisel/uuendamisel kuvatakse veebimängijale aktiivseid püsitellimusi ja püsitellimust finantseeritakse edasi uuelt kaardilt ilma täiendavaid nõustumisi /kinnitusi küsimata. 
2.2. Makseviisiks on valitud e-rahakott:
a) Pileti ost toimub e-rahakotis olevate vahendite arvelt ning veebimängijale saadetakse pileti ostukinnitus.
b) Kui e-rahakotis puuduvad piisavad vahendid, siis piletit ei osteta, püsitellimus peatatakse ja mängijale saadetakse vastav teade. 
2.3. Kui mängijal on mitmeid aktiivseid püsitellimusi, täidetakse need vormistamise järjekorras. 
a) Kui ajaliselt varem vormistatud püsitellimuse eest tasumiseks ei ole piisavalt vahendeid, siis antud püsitellimust ei täideta.
b) Kui vahendeid jagub mõne järgmise püsitellimuse täitmiseks, siis need täidetakse.

3. Püsitellimuse muud/täiendavad tingimused
3.1. Püsitellimuse staatus võib olla: 
a) aktiivne (active) – püsitellimus on aktiivne ja täidetakse eeldusel, et ostu eest õnnestub tasuda;
b) peatatud (suspended) – püsitellimust ei täideta enne, kui veebimängija on püsitellimuse taas aktiveerinud;
c) kustutatud (deleted) – püsitellimus on tühistatud, pileteid ei osteta, püsitellimust mängukontol ei kuvata. 
3.2. Veebimängija saab veebikeskkonnas püsitellimuse peatada või tühistada igal ajal, kuid ta peab arvestama, et püsitellimuse alusel juba ostetud pileteid tühistada ei saa.
a) Juhul kui veebimängijal ei õnnestu iseseisvalt veebikeskkonnas püsitellimust peatada, saab ta edastada sellekohase digitaalselt allkirjastatud avalduse Eesti Lotole või pöördudes Eesti Loto kontorisse. Sel juhul peatakse püsitellimus hiljemalt kahe tööpäeva jooksul.
3.3. Veebimängija saab peatatud püsitellimuse veebikeskkonnas taas aktiveerida. Püsitellimuse uuesti aktiveerimise korral ostetakse veebimängijale püsitellimuse alusel pilet koheselt (3DS kinnitust enam ei nõuta) ja edaspidi vastavalt püsitellimuse ostukriteeriumitele. 
3.4. Püsitellimuse alusel ei osteta pileteid järgmistel juhtudel:
a) Mängukonto staatus ei võimalda teostada mistahes oste (vt Eesti Loto klassikaliste loteriide üldreeglite p. 6.8 ja p. 7.). Püsitellimuse staatus sellisel juhul ei muutu, st püsitellimus on jätkuvalt aktiivses staatuses, kuid püsitellimuse alusel ega ka üksikute piletite oste ei ole võimalik teostada. Juhul, kui mängukonto staatus muutub ja ostude teostamine on veebikeskkonnas taas võimalik, ostetakse püsitellimuse alusel automaatselt pilet esimesele võimalikule loosimisele, mis on kooskõlas püsitellimuse tingimustega. Kirjeldatud olukorras ei saadeta mängijale teavitust püsitellimuse peatumise kohta;
b) Ostulimiit on täitunud või ei võimalda püsitellimust täita. Sellisel juhul peatatakse püsitellimus, püsitellimuse staatus muutub ja selle kohta saadetakse veebimängijale teavitus. Ostulimiidi arvestusperioodi uuenemisel püsitellimust automaatselt ei aktiveerita, veebimängija peab ise püsitellimuse aktiveerima vastavalt p. 3.3;
c) Veebimängija on kantud hasartmängu mängimise piirangutega isikute (HAMPI) nimekirja vastavalt hasartmänguseaduse § 39-le. Püsitellimuse staatus sellisel juhul ei muutu, st püsitellimus on jätkuvalt aktiivses staatuses, kuid püsitellimuse alusel pileteid ei osteta. Piirangu eemaldamisel ostetakse püsitellimuse alusel automaatselt pilet esimesele võimalikule loosimisele, mis on kooskõlas püsitellimuse tingimustega. Kirjeldatud olukorras ei saadeta mängijale teavitust püsitellimuse peatumise kohta.