dot with x in it

Sessiooni taimer. Kliki (!) nupule, et seada kontole mängupiirang 8-ks tunniks (link lehe jaluses).

arrow left arrow right
00:00
15148756
https://content-if.eestiloto.ee
'self' 'unsafe-inline' https://*.google.com https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com https://my.atlist.com https://*.hotjar.com https://*.hotjar.io wss://*.hotjar.com https://www.youtube-nocookie.com data:
'unsafe-eval' 'unsafe-inline' https://*.googletagmanager.com https://connect.facebook.net https://*.facebook.com https://*.hotjar.com https://cdn.popt.in https://*.cloudflare.com https://www.youtube-nocookie.com https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com
https://*.google-analytics.com https://*.googletagmanager.com https://*.facebook.com https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com https://www.youtube-nocookie.com data:
https://*.google-analytics.com https://*.analytics.google.com https://*.googletagmanager.com https://*.facebook.com wss://ws.hotjar.com https://*.hotjar.io https://*.popt.in https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com https://www.youtube-nocookie.com

Tähelepanu!

Täna öösel ajavahemikus 02:00-04:10 toimuvad e-kiirloteriide lehel hooldustööd, mistōttu pole mängimine võimalik. Vabandame!

Maksekaardi kasutamise tingimused

„Maksekaart“ on Veebimängijale kuuluv ja tema Mängukontoga seotud VISA või MasterCard’i deebet- või krediitkaart, millega Veebimängija saab Eesti Loto veebikeskkonnas teha sissemakseid E-rahakotti ning tasuda Püsitellimuste eest. 

Eesti Loto partneriks kaardimaksete vastuvõtmisel on AS SEB Pank (edaspidi SEB). SEB on valinud oma makselahenduse teenusepakkujaks AS EveryPay (edaspidi Teenusepakkuja). 

Eesti Loto jätab endale õiguse käesolevaid maksekaardi kasutamise tingimusi muuta. Maksekaardi kasutamise tingimuste muutumisest teavitatakse Eesti Loto veebikeskkonnas. Muudatused jõustuvad nende avaldamisel Veebikeskkonnas.

1. MAKSEKAARDI SIDUMINE MÄNGUKONTOGA
1.1. Mängukontoga saab Veebimängija siduda temale kui eraisikule Eestis väljastatud kehtiva maksekaardi, mis on sobilik internetipoodides maksmiseks. 
1.2. Maksekaardi sidumiseks mängukontoga tuleb Mängijal siseneda Veebikeskkonda tugeva autentimisega (isiku tuvastamine pangalingi vahendusel, ID-kaardi, Smart-ID, mobiil-ID või Digi-ID abil). 
1.2.1. Maksekaardi andmete sisestamiseks suunatakse Veebimängija Teenusepakkuja veebikeskkonda, kus tuleb sisestada seotava Maksekaardi andmed ja kinnitada kaardi kasutamise õigust turvaliste e-ostude programmi abil (3D-Secure, edaspidi 3DS).
1.2.2. Maksekaardi andmed salvestatakse Teenusepakkuja keskkonnas. Eesti Lotole Veebimängija maksekaardi andmeid ei edastata. Eesti Lotole edastatakse unikaalne identsustõend (token, mis sisaldab muuhulgas maksekaardi numbrit peidetud kujul, näidates ainult nelja viimast numbrit) edaspidiste maksete teostamiseks.
1.3. Mängukontoga saab olla korraga seotud vaid üks Maksekaart. Veebimängijal on õigus igal hetkel Mängukontoga seotud Maksekaart Mängukontolt kustutada ning soovi korral siduda oma Mängukontoga teine talle kuuluv Maksekaart.
1.4. Teenusest loobumiseks tuleb Veebimängijal Mängukontoga seotud Maksekaart Mängukontolt eemaldada.
1.5. Nii Maksekaardi Mängukontoga sidumise kui Maksekaardi eemaldamise kohta edastab Eesti Loto teate Veebimängija e-posti aadressile.

2. VEEBIMÄNGIJA JA EESTI LOTO KINNITUSED
2.1. Maksekaardi sidumisel Mängukontoga kinnitab Veebimängija, et: 
2.1.1. ta on oma Mängukontoga seotud Maksekaardi õiguspärane valdaja (Maksekaart on väljastatud Veebimängija nimele) ning ta on teadlik, et Eesti Loto ei kontrolli Maksekaardi kuuluvust ega Veebimängija õigust maksekaarti kasutada;
2.1.2. ta on tutvunud käesolevate maksekaardi kasutamise tingimustega;
2.1.3. ta annab nõusoleku raha kandmiseks Maksekaardilt E-rahakotti ning Püsitellimuste eest tasumiseks;
2.1.4. ta on teadlik, et sissemakse E-rahakotti loetakse sooritatuks siis, kui Mängija teostanud makse Veebikeskkonnas ning Eesti Loto on saanud vastava kinnituse Teenusepakkujalt;
2.1.5. ta on teadlik, et SEB rakendab Maksekaardiga tasumisel järgmisi piiranguid: 
2.1.5.1. Maksekaardiga Veebikeskkonnas tehtud tehingute arv ei saa ületada 30 tehingut 24 tunni jooksul;
2.1.5.2. Maksekaardiga Veebikeskkonnas tehtud tehingute summa kokku ei saa ületada 2500 eurot 24 tunni jooksul.
2.2. Eesti Loto ei vastuta kahju eest, mis võib tekkida või on tekkinud Mängijale tema Mängukonto ja/või Mängijale kuuluva Maksekaardi kasutamisest kolmandate isikute poolt ega mistahes muu kahju eest.
2.3. Eesti Loto kinnitab, et kõiki Maksekaardi andmeid säilitatakse ja töödeldakse kooskõlas Eesti Loto isikuandmete töötlemise põhimõtetega.

3. SISSEMAKSE E-RAHAKOTTI
3.1. Sissemakse tegemiseks e-rahakotti määrab Veebimängija soovitud summa. Sõltumata sissemakstava summa suurusest võib pank nõuda 3DS kinnitust.
3.2. E-rahakotti tehtud sissemakse kajastub koheselt Veebimängija Mängukontol kontojäägi muudatusena.
3.3. Sissemakse kinnitus kuvatakse Veebimängijale sissemakse järgselt veebikeskkonnas ja Veebimängija saab selle soovi korral salvestada oma seadmesse.
3.4. Sissemakse kinnitus saadetakse Veebimängijale elektronkirjana tema poolt Mängukontol salvestatud e-posti aadressile juhul, kui Veebimängija on teinud veebikeskkonnas sissemakse tegemisel vastava märke.
3.5. E-rahakotti tehtud maksete kohta on info leitav Mängukonto tehingute all.
3.6. Maksekaardiga sissemakse tegemisel ei võta Eesti Loto täiendavat tasu Maksekaardi kasutamise eest.

4. PÜSITELLIMUSE EEST TASUMINE
4.1. Püsitellimuse vormistamine ja selle eest Maksekaardiga tasumine on reguleeritud Püsitellimuse tingimustega.
4.2. Valides Püsitellimust vormistades makseviisiks Maksekaardi, annab Veebimängija Eesti Lotole nõusoleku tasuda selle Püsitellimuse eest Maksekaardiga.  
4.3. Juhul, kui Veebimängija seob Mängukontoga uue Maksekaardi, jäävad kõik Püsitellimused kehtima muutmata kujul ning Veebimängijalt ei küsita selle kohta täiendavaid kinnitusi, sest Püsitellimuse vormistamisel ja Püsitellimuse tingimustega nõustudes annab Veebimängija vastavasisulise nõustumuse.