dot with x in it

Sessiooni taimer. Kliki (!) nupule, et seada kontole mängupiirang 8-ks tunniks (link lehe jaluses).

arrow left arrow right
00:00
456248465
https://content-if.eestiloto.ee
'self' 'unsafe-inline' https://*.google.com https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com https://my.atlist.com https://*.hotjar.com https://*.hotjar.io wss://*.hotjar.com https://www.youtube-nocookie.com data:
'unsafe-eval' 'unsafe-inline' https://*.googletagmanager.com https://connect.facebook.net https://*.facebook.com https://*.hotjar.com https://cdn.popt.in https://*.cloudflare.com https://www.youtube-nocookie.com https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com
https://*.google-analytics.com https://*.googletagmanager.com https://*.facebook.com https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com https://www.youtube-nocookie.com data:
https://*.google-analytics.com https://*.analytics.google.com https://*.googletagmanager.com https://*.facebook.com wss://ws.hotjar.com https://*.hotjar.io https://*.popt.in https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com https://www.youtube-nocookie.com
7UfP-V9Ji-vrmJ-zjF0-Yu3h-Fz01-WfC9-T1Pg

AS Eesti Loto veebikiirloterii “SuperSumm” mängureeglid

Käesolevad reeglid kehtivad koos AS Eesti Loto (edaspidi Eesti Loto) veebikiirloteriide üldreeglitega.

 

 1. Veebikiirloterii „SuperSumm“ algus- ja lõppkuupäev (müügiperiood):11.03.2024 – 10.03.2029.
 2. Veebikiirloterii “ SuperSumm ” tiraaž on 10 000 000 piletit. Ühe pileti hind on 2 eurot.
 3. Osatiraaž on 1 000 000 piletit, realiseerimishinnaga 2 000 000 eurot.
 4. Osatiraaži võidufond on 1 000 000 eurot, mis moodustab 50% osatiraaži realiseerimishinnast. Võidufondist 783 000 eurot kuulub väljamaksmisele piletitel olevate ja 217 000 eurot telesaadetes välja loositavate võitudena.
 5. Veebikiirloterii piletid luuakse osatiraažide kaupa. Kui 80% osatiraaži piletitest on müüdud või välja on loositud osatiraaži ainus piletil olev 10 000 € võit, luuakse järgmine osatiraaž, mis lisatakse eelmise osatiraaži müügis olevatele piletitele.
 6. Loteriis osalemise õiguse annab panuse tegemine ehk pileti eest tasumine.
 7. Võitude struktuur:

 

 

Osatiraaž

Kogutiraaž

Võit €

Võitude arv

Kogusumma €

Võitude arv

Kogusumma €

35 000

1 (TV saates)

35 000

10

350 000

20 000

1 (TV saates)

20 000

10

200 000

15 000

1 (TV saates)

15 000

10

150 000

10 000

2 (neist 1 TV saates)

20 000

20

200 000

5000

6 (neist 4 TV saates)

30 000

60

300 000

3000

8 (neist 7 TV saates)

24 000

80

240 000

2000

15 (neist 9 TV saates)

30 000

150

300 000

1800

30 (TV saates)

54 000

300

540 000

1500

16 (TV saates)

24 000

160

240 000

1000

10

10 000

100

100 000

10

10 420

104 200

104 200

1 042 000

5

30 000

150 000

300 000

1 500 000

3

45 000

135 000

450 000

1 350 000

2

174 400

348 800

1 744 000

3 488 000

Kokku:

259 910

1 000 000

2 599 100

10 000 000

 

 1. Osatiraaži loteriivõitude hulgas on 70 TV-saadetes väljaloosimisele kuuluvat võitu, mille jaotus võidustruktuuris toodud võitude vahel põhineb tõenäosusarvutustel. Igal telesaates osaleval mängijal on võimalus võita üks järgmistest võidusummadest: 35 000 €; 20 000 €; 15 000 €; 10 000 €; 5000 €; 3000 €; 2000 €; 1800 € või 1500 €.
 2. Mängujuhis:

Kliki lahti kõik kolm mänguvälja.

Mäng 1: Leia kolm ühesugust arvu ja võida vastav rahasumma.

Mäng 2: Kolm TV-märki viivad telemängu!

Mäng 3: Leia väljalt kolm mesilast ja võida 5 €.

 1. Telesaates osalemiseks tuleb mängijal ennast registreerida telefoninumbril +372 650 2030. Kui mängija on pileti alusel saanud õiguse saates osaleda, kuid ta ei soovi seda teha, peab ta sellest teavitama Eesti Lotot. Sellisel juhul saab mängija võiduna 1500 €. Telesaatesse registreerunud mängijatele teatatakse salvestuse läbiviimise aeg ja koht. Mängijad kutsutakse saatesse Eesti Lotos registreerimise järjekorras. Igas saates osaleb üks või rohkem mängijat.
 2. Juhul kui mängija ei ole üheksakümne (90) päeva jooksul (alates pileti ostmisele järgnevast päevast) oma TV-märgiga võidupiletist Eesti Lotole teada andnud ning Eesti Lotol ei ole olnud võimalik mängijaga ühendust saada, siis võidunõude esitamise tähtaja viimasel päeval makstakse automaatselt mängija e-rahakotti SuperSummi TV-märgi võit summas 1500 eurot ja võidunõue loetakse täidetuks.
 3. Mängija, kes saab võidu TV saates, annab Eesti Lotole õiguse kasutada oma nime ning pilti meedias (s.h. telesaates) ja reklaamides ning Eesti Loto kodulehel ilma täiendavat tasu maksmata ja eraldi kokkulepet sõlmimata.