dot with x in it

Sessiooni taimer. Kliki (!) nupule, et seada kontole mängupiirang 8-ks tunniks (link lehe jaluses).

arrow left arrow right
00:00
687296625
https://content-if.eestiloto.ee
'self' 'unsafe-inline' https://*.google.com https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com https://my.atlist.com https://*.hotjar.com https://*.hotjar.io wss://*.hotjar.com https://www.youtube-nocookie.com data:
'unsafe-eval' 'unsafe-inline' https://*.googletagmanager.com https://connect.facebook.net https://*.facebook.com https://*.hotjar.com https://cdn.popt.in https://*.cloudflare.com https://www.youtube-nocookie.com https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com
https://*.google-analytics.com https://*.googletagmanager.com https://*.facebook.com https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com https://www.youtube-nocookie.com data:
https://*.google-analytics.com https://*.analytics.google.com https://*.googletagmanager.com https://*.facebook.com wss://ws.hotjar.com https://*.hotjar.io https://*.popt.in https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com https://www.youtube-nocookie.com
Nba0-m3LG-1qvP-FAF1-4nrs-8geI-GTEd-WFfF

Klassikalise loterii Jokker mängureeglid Eesti Vabariigis

Käesolevad reeglid kehtivad koos AS Eesti Loto (edaspidi Eesti Loto) klassikaliste loteriide üldreeglitega.

1. MÕISTED
1.1. „Jokker“ on klassikaline loterii, mida korraldab Eesti Loto klassikaliste loteriide üldreeglites ja käesolevates mängureeglites sätestatud korras.
1.2. „Mängukombinatsioon“ on Jokkeri loosimisel osalev numbrite kogum, mis on valitud mängija poolt või juhusliku valiku teel Eesti Loto infosüsteemi poolt ja mis koosneb seitsmest (7) numbrist, millest igaüks on vahemikus null (0) kuni üheksa (9).
1.3. “Mängupäev” on võidunumbrite loosimise ja loosimise võitude selgumise päev, milleks on kõik nädalapäevad.

2. LOOSIMISEL OSALEMINE
2.1. Loosimisel osalemiseks teeb mängija pileti ostmisega panuse mängukombinatsioonile.
2.2. Jokkeri piletil võib olla üks (1) kuni kümme (10) mängukombinatsiooni.
2.3. Jokkeri pileti saab korraga osta kuni neljateistkümneks (14) loosimiseks. Eesti Loto jätab endale õiguse piirata piletite etteostmise võimalust.
2.4. Ühe mängukombinatsiooni hind üheks loosimiseks on kaks (2) eurot.
Pileti hind saadakse, korrutades mängukombinatsioonide arvu loosimiste arvu ja ühe mängukombinatsiooni hinnaga.
2.5. Pileti saab osta Eesti Loto kodulehel:
2.5.1. valides ise mängukombinatsiooni numbrid ja loosimiste arvu;
2.5.2. valides pliks-plaks mängukombinatsiooni(d), mängukombinatsioonide ja loosimiste arvu;
2.6. Piletite müük konkreetsele loosimisele lõpetatakse selle loosimise mängupäeval kell 18.30.

3. JOKKERI VÕIDUNUMBRITE LOOSIMINE
3.1. Jokkeri loosimine toimub Tallinnas, Eesti Loto kontoris (Hallivanamehe 4) igal mängupäeval kell 18.35.
3.2. Võidunumbrite loosimiseks kasutatakse lototroni ja pallikomplekti numbritega nullist (0) üheksani (9).
3.3. Loosimise käigus loositakse seitsme numbriga kombinatsioon, millest iga number on vahemikus null (0) kuni üheksa (9).
3.4. Loosimistulemused avaldatakse Eesti Loto kodulehel. Eesti Loto edastab loosimistulemused võimalusel telesaates.

4. VÕIDUTASANDID JA VÕIDUSUMMAD

4.1. Võidud jagunevad võidutasanditesse vastavalt sellele, kui suures osas mängukombinatsioon ja võidunumbrite kombinatsioon kattuvad.
4.2. Võitude suurus on võidutasandite kaupa fikseeritud. Mängu võidutasandid ja võidutasandile vastavad võidusummad on:

Võidutasand

Võidusumma

7 õiget numbrit õigel kohal (jackpot)

1 000 000 €

6 õiget numbrit õigel kohal

30 000 €

5 õiget numbrit õigel kohal

1000 €

4 õiget numbrit õigel kohal

50 €

3 õiget numbrit õigel kohal

6 €

2 õiget numbrit õigel kohal

2 €

4.3. Võidutasandi võitja(te)ks on mängija(d), kes on saanud võidutasandile vastavad tabamused.
4.4. Ühe mängukombinatsiooniga on võimalik saada ühel loosimisel vaid üks võit. Kui mängukombinatsioon vastab erinevate võidutasandite tabamustele, siis loetakse võiduks kõrgeima võidutasandi võit.
4.5. Kui jackpot’i võidutasandil on rohkem kui üks võitja, jagatakse võidusumma 1 000 000 eurot võitjate vahel võrdselt. Võidud ümardatakse kümne (10) sendi täpsusega allapoole ning võit makstakse välja vastavalt ümardatud suurusele.
4.6. Võitude ümardustest tekkiv vahe ja 2% iga müüdud kombinatsiooni maksumusest kantakse Eesti Loto reservfondi.
4.7. Reservfondi kasutatakse vastavalt AS Eesti Loto klassikaliste loteriide üldreeglite punktile 9.2.