dot with x in it

Sessiooni taimer. Kliki (!) nupule, et seada kontole mängupiirang 8-ks tunniks (link lehe jaluses).

arrow left arrow right
00:00
581783098
https://content-if.eestiloto.ee
'self' 'unsafe-inline' https://*.google.com https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com https://my.atlist.com https://*.hotjar.com https://*.hotjar.io wss://*.hotjar.com https://www.youtube-nocookie.com data:
'unsafe-eval' 'unsafe-inline' https://*.googletagmanager.com https://connect.facebook.net https://*.facebook.com https://*.hotjar.com https://cdn.popt.in https://*.cloudflare.com https://www.youtube-nocookie.com https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com
https://*.google-analytics.com https://*.googletagmanager.com https://*.facebook.com https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com https://www.youtube-nocookie.com data:
https://*.google-analytics.com https://*.analytics.google.com https://*.googletagmanager.com https://*.facebook.com wss://ws.hotjar.com https://*.hotjar.io https://*.popt.in https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com https://www.youtube-nocookie.com

Tähelepanu!

Täna öösel ajavahemikus 02:00-04:10 toimuvad e-kiirloteriide lehel hooldustööd, mistōttu pole mängimine võimalik. Vabandame!

Ybqu-tCeE-g734-FTV2-a1Wz-XORF-NJR9-6kCY

Klassikalise loterii Eurojackpot mängureeglid Eesti Vabariigis

Käesolevad reeglid kehtivad koos AS Eesti Loto (edaspidi Eesti Loto) klassikaliste loteriide üldreeglitega.

1.    MÕISTED
1.1.    „Eurojackpot“ on klassikaline loterii, mida Eesti Loto korraldab ühiselt koos partneritega Eesti Loto klassikaliste loteriide üldreeglites ja käesolevates mängureeglites sätestatud korras. Eurojackpoti kõikide partnerite juures kehtivad ühetaolised loosimise ja võiduarvestuse põhimõtted.

1.2.    „Mängukombinatsioon“ on Eurojackpoti loosimisel osalev numbrite kogum, mis on  valitud mängija või Eesti Loto infosüsteemi poolt (pliks-plaks) ja mis koosneb viiest (5) põhinumbrist vahemikus üks kuni viiskümmend (1-50) ja kahest (2) lisanumbrist vahemikus üks kuni kaksteist (1-12).
1.3.    „Mängulipik“ on vahend, mille abil saab mängija edastada Eesti Loto edasimüüjale kirjalikult enda poolt valitud mängukombinatsiooni(d) ja loosimiste arvu või süsteemimängu numbrid või pliks-plaks valiku. Eurojackpoti mängulipikul saab mängija valida kuni viis mängukombinatsiooni.
1.4.    „Süsteemimäng” on Eurojackpoti loosimisel osalev mängukombinatsioonide kogum, mis on moodustatud viiest (5) kuni kaheteistkümnest (12) põhinumbrist ja kahest (2) kuni kaheteistkümnest (12) lisanumbrist. Viiest (5) põhinumbrist ning kahest (2) lisanumbrist moodustatud mängukombinatsioon ei ole süsteemimäng. Süsteemimängu numbreid saab valida vaid mänguväljal A. Mängulipikuga saab süsteemimängu mängida kuni 9 põhinumbri ja 2 või 3 lisanumbriga. Süsteemimängu puhul on piletil mängukombinatsioone vastavalt (mängulipikul valitavad kombinatsioonid on tabelis tähistatud halliga):

 

 

 

 

 

Lisanumbreid

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Põhinumbreid

5

1

3

6

10

15

21

28

36

45

55

66

6

6

18

36

60

90

126

168

216

270

330

396

7

21

63

126

210

315

441

588

756

945

 

 

8

56

168

336

560

840

 

 

 

 

 

 

9

126

378

756

 

 

 

 

 

 

 

 

10

252

756

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

462

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

792

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.    “Partnerid” on Eurojackpoti korraldavad litsentseeritud loterii korraldajad.

1.6.    “Mängupäev” on võidunumbrite loosimise ja loosimise võitude selgumise päev, milleks on iga nädala teisipäev ja reede. Partnerite ühisel otsusel võib mängupäevi erakorralistel juhtudel muuta. 
 

2.    LOOSIMISEL OSALEMINE
2.1.    Loosimisel osalemiseks teeb mängija pileti ostmisega panuse mängukombinatsiooni(de)le. Süsteemimängu korral teeb mängija panuse valitud hulga põhi- ja lisanumbritest moodustatud mängukombinatsioonidele.
2.2.    Eurojackpoti piletil võib olla üks (1) kuni kümme (10) mängukombinatsiooni või süsteemimäng.
2.3.    Eurojackpoti pileti saab osta korraga kuni kümneks loosimiseks. Mängulipikuga saab pileti osta üheks (1), kaheks (2), neljaks (4), kuueks (6), kaheksaks (8) või kümneks (10) eelseisvaks järjestikuseks loosimiseks. Süsteemimängu saab mängulipikuga osta korraga üheks loosimiseks. Eesti Loto jätab endale õiguse piirata piletite etteostmise võimalust.
2.4.    Ühe mängukombinatsiooni hind (panus) ühe loosimise kohta on kaks (2) eurot ja pileti hind arvutatakse, korrutades hinna mängukombinatsioonide ja loosimiste arvuga.
2.5.    Pileti saab osta:
2.5.1.    Eesti Loto edasimüüja müügipunktidest, esitades müüjale täidetud mängulipiku või teatades soovitud mängukombinatsiooni(d) ja loosimiste arvu;
2.5.2.    interneti vahendusel Eesti Loto müügikeskkonnas;
2.5.3.    mobiiltelefoni vahendusel, helistades numbrile 17788*4.
2.6.    Piletite müük konkreetsele loosimisele lõpetatakse selle loosimise mängupäeval kell 19.00 Kesk-Euroopa aja (CET) järgi (Eesti aja järgi kell 20.00).


3.    VÕIDUNUMBRITE LOOSIMINE
3.1.    Eurojackpoti loosimine toimub igal mängupäeval kell 21.00 Kesk-Euroopa aja (CET) järgi (Eesti aja järgi kell 22.00). Eurojackpoti loosimise viib läbi Veikkaus OY, asukohaga Helsingi, Soome.
3.2.    Põhinumbrid ja lisanumbrid loositakse välja kahe erineva lototroni ja kahe erineva pallikomplektiga, millest üks komplekt on numbritega ühest (1) viiekümneni (50) ning teine ühest (1) kaheteistkümneni (12).
3.3.    Loosimise käigus loositakse
3.3.1.    esmalt esimese lototroniga viis (5) põhinumbrit vahemikus üks (1) kuni viiskümmend (50);
3.3.2.    seejärel teise lototroniga kaks (2) lisanumbrit vahemikus üks (1) kuni kaksteist (12).

4.    VÕIDUD, VÕIDUFOND JA SELLE JAOTUS
4.1.    Võidud jagunevad võidutasanditesse olenevalt võidunumbritega kokkulangevate mängukombinatsiooni numbrite arvust. Võidutasandid on nummerdatud alates esimesest (I) võidutasandist, mis on kõrgeim võidutasand (kõige enam võidunumbritega kokkulangevaid numbreid), kuni kaheteistkümnenda (XII) võidutasandini, mis on madalaim (kõige vähem võidunumbritega kokkulangevaid numbreid).
4.2.    Eurojackpoti võidufondi arvatakse igal loosimisel 50% kõigi partnerite kaudu tehtud ja konkreetses loosimises osalevate panuste kogusummast.
4.3.    Võidufond jaguneb võidutasandite vahel järgmiselt:

Võidutasand Loositutega kokkulangevad numbrid Osakaal võidufondist
I 5 põhinumbrit + 2 lisanumbrit 36.00%
II 5 põhinumbrit + 1 lisanumber 8.50%
III 5 põhinumbrit 4.85%
IV 4 põhinumbrit + 2 lisanumbrit 0.80%
V 4 põhinumbrit + 1 lisanumber 1.00%
VI 3 põhinumbrit + 2 lisanumbrit 1.10%
VII 4 põhinumbrit 0.80%
VIII 2 põhinumbrit + 2 lisanumber 2.55%
IX 3 põhinumbrit + 1 lisanumbrit 2.85%
X 3 põhinumbrit 5.40%
XI 1 põhinumber + 2 lisanumbrit 6.75%
XII 2 põhinumbrit + 1 lisanumber 20.30%
Jackpot'i garanteerimise fond - 9.00%
 

4.4.    I võidutasandi võidufondi garanteeritud minimaalne suurus on kümme miljonit (10 000 000) eurot.
4.5.    I võidutasandi võidufondi maksimaalne suurus on üks sada kakskümmend miljonit (120 000 000) eurot. II võidutasandi võidufondi maksimaalne suurus on samuti 120 miljonit eurot. Kui I võidutasandi võidufond ületab võidufondi maksimaalset suurust, kantakse ülejääv summa sama loosimise II võidutasandi võidufondi. Kui II võidutasandi võidufond ületab võidufondi maksimaalset suurust, kantakse ülejääv summa kolmanda võidutasandi võidufondi.
4.6.    Kui võidutasandil ei selgu konkreetsel loosimisel ühtegi võitjat, lisatakse selle võidutasandi võidufondi summa järgmise loosimise sama võidutasandi võidufondile ning makstakse välja järgmise loosimise võidutasandi võitjale (võitjatele). Seda protseduuri jätkatakse loosimisest loosimiseni kuni vastava võidutasandi võidu (võitude) väljatulekuni.
4.7.    Konkreetne võidu suurus saadakse võidutasandi võidufondi jagamisel vastava võidutasandi võitjate arvuga.
4.8.    Ühegi võidutasandi võidu suurus ei tohi ületada kõrgema võidutasandi võidu suurust. Kui madalama võidutasandi võidu suurus ületab kõrgema võidutasandi võidu suurust, liidetakse nende võidutasandite võidufondid ja jagatakse võrdselt kõigi vastavate võidutasandite võitjate vahel.
4.9.    Jackpot’i garanteerimise fondi kasutatakse punktis 4.3. garanteeritud I võidutasandi võidu väljamaksmiseks. Fondi maksimaalne suurus on kakskümmend miljonit (20 000 000) eurot. Kui fondi suurus pärast loosimist ületab kakskümmend miljonit (20 000 000) eurot, kantakse seda ületav summa järgmise loosimise I võidutasandi võidufondi.
4.10.    Võidutasandi võitja(te)ks on mängija(d), kes on saanud mängureeglite punktis 4.3. sätestatud võidutasandile vastava tabamuse.
4.11.    Ühe mängukombinatsiooniga on võimalik saada ühel loosimisel vaid üks võit. Kui mängukombinatsioon vastab erinevate võidutasandite tabamustele, loetakse võiduks kõrgeima võidutasandi võit.
4.12.    Kõik võidud ümardatakse kümne (10) sendi täpsusega allapoole ning võit makstakse välja vastavalt ümardatud suurusele. Ümardustest tekkiv vahe kantakse jackpot’i garanteerimise fondi.
4.13.    Eesti Loto edasimüüjad maksavad võidunõuded välja ainult Eesti Loto edasimüüjate poolt väljastatud ja müüdud piletite alusel. Eesti Loto ei maksa võidunõuet välja pileti alusel, mis on ostetud mõne teise partneri vahendusel.
4.14.    Välja nõudmata jäänud võidud summas kuni kümme miljonit (10 000 000) eurot kantakse Eesti Loto reservfondi ja võidud, mis ületavad kümmet miljonit (10 000 000) (kaasaarvatud) eurot kantakse jackpot’i garanteerimise fondi.