dot with x in it

Sessiooni taimer. Kliki (!) nupule, et seada kontole mängupiirang 8-ks tunniks (link lehe jaluses).

arrow left arrow right
00:00
109220741
https://content-if.eestiloto.ee
'self' 'unsafe-inline' https://*.google.com https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com https://my.atlist.com https://*.hotjar.com https://*.hotjar.io wss://*.hotjar.com https://www.youtube-nocookie.com data:
'unsafe-eval' 'unsafe-inline' https://*.googletagmanager.com https://connect.facebook.net https://*.facebook.com https://*.hotjar.com https://cdn.popt.in https://*.cloudflare.com https://www.youtube-nocookie.com https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com
https://*.google-analytics.com https://*.googletagmanager.com https://*.facebook.com https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com https://www.youtube-nocookie.com data:
https://*.google-analytics.com https://*.analytics.google.com https://*.googletagmanager.com https://*.facebook.com wss://ws.hotjar.com https://*.hotjar.io https://*.popt.in https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com https://www.youtube-nocookie.com

Tähelepanu!

Täna öösel ajavahemikus 02:00-04:10 toimuvad e-kiirloteriide lehel hooldustööd, mistōttu pole mängimine võimalik. Vabandame!

x9Dz-F65j-yXzP-p0nW-UMDL-LMLk-cqE3-DMmr

Klassikalise loterii Bingo loto mängureeglid Eesti Vabariigis alates 01.01.2024

Käesolevad reeglid kehtivad koos AS Eesti Loto (edaspidi Eesti Loto) klassikaliste loteriide üldreeglitega.

 1. MÕISTED
  1.1.    „Bingo loto“on klassikaline loterii, mida korraldab Eesti Loto klassikaliste loteriide üldreeglites ja käesolevates mängureeglites sätestatud korras.
  1.2.    „Mängukombinatsioon“ on Bingo loto piletil 5 x 5 ruudustikku märgitud numbrite kogum, mis on valitud Eesti Loto infosüsteemi (edaspidi pliks-plaks) või mängija poolt ja mis koosneb 25 numbrist vahemikus 1-75.
  1.3.    “Mängupäev” on võidunumbrite loosimise ja loosimise võitude selgumise päev, milleks on iga nädala kolmapäev.
  1.4.    “Bingo loto jackpot” - Bingo loto kõrgeima võidutasandi võit, mis lisatakse täismängu võidule juhul, kui täismängu võidu kujund selgub jackpot’i piirarvule vastava arvu pallide loosimise jooksul.
  1.5.     Jackpot’i piirarv“ - jackpot’i võiduks loositavate pallide piirarv on algselt 41. Juhul kui jackpot’i võidutasandil ei selgu konkreetsel loosimisel ühtegi võitjat, suureneb jackpot’i piirarv järgmisel loosimisel ühe numbri võrra (ehk järgneval loosimisel on jackpot’i võitmiseks loositavate pallide arv 41+1, sellele järgneval loosimisel 42+1 jne) ning nii toimub jackpot’i piirarvu suurenemine kuni jackpot’i võitja(te) selgumiseni. Jackpot’i võitmisele järgneval loosimisel on jackpot’i väljaloositavate pallide piirarvuks algne 41 numbrit. Mängijate võiduvõimaluste suurendamise eesmärgil on Eesti Lotol õigus erandkorras ühekordselt suurendada jackpot’i piirarvu. Muudatusest teavitatakse mängijaid massimeedia vahendusel ning vastaval loosimisel, mille suhtes jackpot’i võitmise muudetud piirarvu kohaldatakse.

 

 1. MÄNG
  2.1.    Mängija teeb panuse 25 numbrist koosnevale mängukombinatsioonile, mille numbrid
  paigutatakse Eesti Loto infosüsteemi või mängija poolt piletil 5 x 5 ruudustikku selliselt, et igas ruudus asub üks number. Numbrite paigutus pileti ruudustiku tulpades on järgnev:

 

Tulp

B

I

N

G

O

Numbrid vahemikus

1-15

16-30

31-45

46-60

61-75

Mängukombinatsioon osaleb kõigis p. 3.4 kirjeldatud Bingo loto mängudes.

 

2.2.    Bingo loto piletil on üks kuni kümme mängukombinatsiooni. Ühe mängukombinatsiooni hind on kaks eurot.
2.3.    Pileti saab osta:
2.3.1.    Eesti Loto edasimüüja müügipunktidest pliks-plaks valikuga üheks, s.o vahetult eelseisvaks loosimiseks;
2.3.2.    interneti vahendusel Eesti Loto kodulehel pliks-plaks valikuga või ise valitud numbritega kuni kümneks järjestikuseks loosimiseks; 
2.3.3.    mobiiltelefoni vahendusel (helistades numbrile 17788*3) pliks-plaks valikuga üheks, s.o vahetult eelseisvaks loosimiseks.
2.4.    Piletite müük konkreetsele loosimisele lõpetatakse vastava loosimise mängupäeval kell 18.00 Eesti aja järgi.
2.5.    Loosimise teleülekande atraktiivsuse tõstmiseks korraldab Eesti Loto mängijatele telemängu (edaspidi stuudiomäng). Stuudiomängu kirjeldus, osalemise tingimused ja võitude struktuur on sätestatud Bingo loto stuudiomängu reeglites Lisa 1.

3.    BINGO LOTO VÕIDUNUMBRITE LOOSIMINE JA VÕIDU KUJUNDID
3.1.    Bingo loto loosimine toimub Tallinnas, Eesti Loto telestuudios igal mängupäeval kell 18.30 Eesti aja järgi.
3.2.    Loosimisel kasutatakse lototroni ja pallikomplekti numbritega 1 kuni 75. Loosimise parema jälgitavuse huvides on pallid tähistatud ka p. 2.1. toodud vastavat numbrivahemikku iseloomustava tähega (nt B12).
3.3.    Võidunumbreid loositakse pallikomplektist pallidel olevate numbritena välja seni, kuni vähemalt ühel vastaval loosimisel osaleval mängukombinatsioonil täitub kogu pileti ruudustik (s.t kõik mängukombinatsiooni 25 numbrit on välja loositud). Seejärel loosimine lõpetatakse olenemata loositud pallide arvust.
3.4.    Võitjaks on mängija, kelle mängukombinatsioon sisaldab vähemalt ühte järgmistest võidu kujunditest:

 

Võidu kujund

Keskruudumäng

Keskmine ruut täis
esimene loositud number vahemikus 31-45 (s.o N pall) on mängukombinatsiooni keskmine number


Nurkademäng

Neli nurgaruutu täis
kõik mängukombinatsiooni nurkades asetsevad neli (4) numbrit on välja loositud esimese 33 palli hulgas

Diagonaalidemäng

Mõlemad diagonaalid täis
kõik mängukombinatsiooni diagonaalides asetsevad üheksa (9) numbrit on välja loositud esimese 38 palli hulgas

Täismäng

Kõik 25 ruutu täis
kõik mängukombinatsiooni kakskümmend viis (25) numbrit on välja loositud


Üks puudu mäng

Üks ruut puudu
mängukombinatsioonis jääb peale täismängu välja loosimist puudu üks ruut (s.t välja on loositud mängukombinatsiooni kakskümmend neli (24) numbrit)

 1. VÕIDUFOND JA SELLE JAOTUS VÕIDUTASANDITE VAHEL
  4.1.    Bingo loto võidufondi arvatakse igal loosimisel 48% kõikide mängijate poolt konkreetseks loosimiseks tehtud panustest.
  4.2.    Võidufondist:
  4.2.1.    21% kantakse Eesti Loto reservfondi, millest makstakse välja:
  4.2.1.1.    keskruudumängu võidud (VI võidutasand);
  4.2.1.2.    üks puudu mängu võidud (III võidutasand);
  4.2.1.3.    stuudiomängu võidud;
  4.2.1.4.    p 4.4 ja 5.5 toodud puuduv osa võidufondist.
  4.2.2.    ülejäänud osa ehk 79% võidufondist jaguneb teiste võidutasandite (I, II, IV ja V) vahel.
  4.3.     Võidutasandid ja p 4.2.2 võidufondi jaotus:

Võidutasand

Osakaal p 4.2.2. nimetatud võidufondist

I võidutasand (jackpot)

38,25%

II võidutasand (täismäng)

12,75%

III võidutasand (üks puudu)

 

IV võidutasand (diagonaalidemäng)

8,5%

V võidutasand (nurkademäng)

40,5%

VI võidutasand (keskruut)

 


4.4.    I võidutasandi võidufondi minimaalne suurus on 200 000 eurot. Juhul, kui I võidutasandi võidufond on väiksem kui 200 000 eurot, kaetakse puuduolev summa Eesti Loto reservfondist.
4.5.    Jackpot’i võitmise korral lisatakse I võidutasandi võidufond II võidutasandi võidufondile.
4.6.    Kui I võidutasandil ei selgu konkreetsel loosimisel ühtegi võitjat, lisatakse kogu vastava loosimise I võidutasandi võidufondi kogunenud summa (ilma reservfondita) järgmise loosimise I võidutasandi võidufondile. Seda protseduuri jätkatakse loosimisest loosimiseni kuni I võidutasandi võidu (võitude) väljatulekuni.

4.7.    Kui IV ja/või V võidutasandil ei selgu konkreetsel loosimisel ühtegi võitjat, lisatakse võidufondi summa järgmise loosimise I võidutasandi võidufondile.

 

 1. VÕITUDE SUURUSED
  5.1.    I, II, IV ja V võidutasandi võidu suurus saadakse vastava võidutasandi võidufondi jagamisel selle võidutasandi võitjate arvuga.
  5.2.    Kui II võidutasandi võidu kujund selgub enne 33. palli loosimist, läheb V võidutasandi võidufond jagamisele selleks hetkeks selgunud V võidutasandi võitjate vahel ja IV võidutasandi võidufond jagamisele selleks hetkeks selgunud IV võidutasandi võitjate vahel.
  5.3.    Kui II võidutasandi võidu kujund selgub enne 38. palli loosimist, läheb V võidutasandi võidufond jagamisele selleks hetkeks selgunud V võidutasandi võitjate vahel ja IV võidutasandi võidufond jagamisele selleks hetkeks selgunud IV võidutasandi võitjate vahel.
  5.4.    III võidutasandi võidu suurus on 200 eurot.
  5.5.    V võidutasandi võidu minimaalne suurus on neli eurot. Kui võidu arvestuslik suurus jääb alla nelja euro, kaetakse puuduolev summa Eesti Loto reservfondist.
  5.6.    VI võidutasandi võidu suurus on kaks eurot.
  5.7.    Kõik võidud ümardatakse kümne sendi täpsusega allapoole ning võit makstakse välja vastavalt ümardatud suurusele. Ümardustest tekkiv vahe arvatakse Eesti Loto reservfondi.

 

Bingo loto Stuudiomängu reeglid
Käesolevad reeglid kirjeldavad Bingo loto Stuudiomängus (edaspidi stuudiomäng) osalemise tingimusi, stuudiomängu käiku ning võitude väljamaksmisega seotud korda. Korraga salvestatakse tavapäraselt neli stuudiomängu. Eesti Loto AS (edaspidi Eesti Loto) jätab endale võimaluse vajadusel salvestada korraga ka vähem või rohkem stuudiomänge.

1.    Stuudiomängus osalemise tingimused
1.1.    Stuudiomängus osalemise eelduseks on Bingo loto TV-märkidega pilet. Eesti Loto infosüsteem märgistab juhuslikkuse alusel TV-märkidega reedel, laupäeval ja pühapäeval müüdud 250 vähemalt kahe mänguväljaga Bingo loto piletit (edaspidi pilet).

1.2.    TV-märgiga pileti omanikul tuleb registreeruda piletil näidatud Eesti Loto klienditeeninduse (edaspidi klienditeenindus) telefonil või e-posti aadressil kuni piletiostule järgneva esmaspäeva kella 14.00-ni, teatades oma nime, telefoninumbri, piletinumbri ning isikukoodi. Mängija saab korraga registreeruda mitme TV-märgiga pileti alusel.

1.3.    Igal esmaspäeval kell 14.30 toimub sõltumatu vaatleja juuresolekul stuudiomängu registreerunud mängijate vahel loosimine, mille tulemusel selgitatakse välja 10 stuudiomängu kandidaati (edaspidi kandidaat). Loosimisel kasutatakse tarkvaralist juhuslike arvude generaatorit ja loosimistulemused protokollitakse.

1.4.    Vastavalt väljaloosimise järjekorrale võtab Eesti Loto loosimise päeval kandidaatidega ühendust ajavahemikus kell 15–21.00, et selgitada välja kahe kandidaadi valmisolek stuudiomängus osaleda. Neljandal kandidaatide loosimise nädalal võib Eesti Loto vajadusel kutsuda salvestusele 1–4 kaptenit. Kui stuudiomängu loositud kandidaadiga ei saada loosimise päeval ühendust, kantakse protokolli vastav märge ning Eesti Loto võtab järgmisel päeval ühendust järjekorras järgmise kandidaadiga.

1.5.    Kui ühel loosimisnädalal osutub mõlemaks väljaloositud kandidaadiks sama mängija, on tal õigus osaleda salvestusel ühe võistkonna kaptenina ning saada kompensatsiooniks 35 eurot. Teise kandidaadi väljaselgitamiseks võtab Eesti Loto ühendust sama loosimisnädala järgmise väljaloositud kandidaadiga.

1.6.    Kui stuudiomängu kutsutud kandidaat ei soovi või ei saa stuudiomängus osaleda või asendusmängijat määrata, on kandidaat võitnud 35 eurot ning Eesti Loto võtab ühendust järjekorras järgmise kandidaadiga, kuni vajalik hulk kapteneid on välja selgitatud.

1.7.    Salvestusel osalemist kinnitanud kandidaat (edaspidi kapten) kantakse stuudiomängu koondprotokolli ning talle teatatakse stuudiomängu salvestuse toimumise aeg (kuupäev, kellaeg) ja koht ning täpsustatakse arvelduskonto number, kuhu stuudiomängu võit kanda.

1.8.    Kui kaptenil ei ole võimalik salvestusel osaleda, võib kapten määrata end esindama vähemalt 16-aastase asendusmängija, registreerides asendusmängija klienditeeninduses hiljemalt salvestusele eelneva kolmapäeva kella 14.00-ks ning teatades asendusmängija nime, isikukoodi ja telefoninumbri.

1.9.    Juba registreeritud asendusmängija loobumisel on kaptenil võimalik määrata uus asendusmängija või kinnitada enda stuudiomängus osalemine kuni salvestusele eelneva kolmapäeva kella 14.00-ni. Asendusmängija hilisemal loobumisel kaotab kapten võidusumma 35 eurot, õiguse stuudiomängus osaleda ning uut asendusmängijat määrata. Sellisel juhul võtab Eesti Loto ühendust kapteniga sama nädala stuudiomängu kandidaatide nimekirjast järgmise kandidaadiga.

1.10.    Kapten moodustab oma võistkonna, kuhu lisaks talle kuulub veel kolm tema poolt vabalt valitud, salvestuse päevaks vähemalt 16-aastast kaasmängijat. Võistkonna kõik liikmed on kohustatud stuudios kohal olema kuni salvestuspäeva lõpuni. 

2.    Kaptenite registreerimine ning saadetesse jagunemine
2.1.    Salvestuspäev algab määratud kohas ja kellaajal kaptenite registreerimisega, mille eelduseks on kogu võistkonna kohalolek registreerimise hetkel. Kui registreerimise käigus ilmneb vähemalt üks allnimetatud asjaoludest, võistkond diskvalifitseeritakse:
2.1.1.    Võistkond või tema liige hilineb.
2.1.2.    Võistkonnas on vähem kui neli liiget.
2.1.3.    Võistkonna liige ei ole salvestuse päevaks vähemalt 16-aastane.
2.1.4.    Võistkonna liikmel puudub isikuttõendav dokument.
2.1.5.    Asendusmängija pole eelnevalt kehtestatud ajaks registreeritud.
2.1.6.    Eesti Loto komisjon võib oma otsusega võistkonna diskvalifitseerida mistahes muul mõjuval, ülal mitteloetletud põhjusel.
Diskvalifitseeritud kapten koos võistkonnaga kaotab õiguse salvestusel osaleda ja osalemishüvitist saada.

2.2.    Salvestusele registreerunud kaptenid (koos oma võistkondadega) jagunevad võistluspaaridesse vastavalt stuudiomängu koondprotokolli kandmise järjekorrale. Kui salvestusel on kohal paaritu arv võistkondi ning ükski kapten ei soovi vabatahtlikult salvestusel osalemisest loobuda, selgitatakse loosi teel välja üks kapten koos võistkonnaga, kes ei saa antud salvestusel osaleda. Nii vabatahtlikult kui ka loosi tahtel loobumise korral on kaptenil õigus saada osalemishüvitisena 140 eurot ning talle on tagatud õigus osaleda järgmisel salvestusel.

3.    Stuudiomängu käik

Stuudiomäng koosneb tavamängust ning lõpumängust ning põhineb kõige populaarsemate vastuste äraarvamisel, mis selgitatakse välja enne salvestust, küsitledes selleks kuni sadat juhuslikku vastajat. Tavamängus osaleb kaks võistkonda, igas võistkonnas on kapten ja kolm kaasmängijat.

 

3.1.    Tavamäng
3.1.1.    Esimene küsimus. Esimesel küsimusel on alati 6 vastust. Õige vastus annab nii palju punkte, kui mitu küsimusele vastanud inimest on seda vastust pakkunud.
Mõlema võistkonna kaptenid tulevad saatejuhi juurde ja saatejuht esitab esimese küsimuse. Kaptenid vajutavad esimese küsimuse esitamise järel vastamise nuppu ja kiirem saab õiguse vastata. Saatejuht kontrollib vastuse õigsust:
a)   Kui kiiremini nuppu vajutanud kapteni vastus on kõige populaarsem, alustab mängu tema võistkond.
b)  Kui kiiremini nuppu vajutanud kapteni vastus pole kõige populaarsem, saab vastamisõiguse vastasvõistkonna kapten.
c)  Kui teisena vastava kapteni vastus on populaarsem, hakkab seda küsimust edasi lahendama teisena vastanud kapteni võistkond.
d)  Kui kumbki kapten ei vasta või kui vastusevariandid ei sobi, esitatakse küsimus võistkondade järgmistele liikmetele, alustades vastamist alustanud võistkonnast.

Mängija vastamise ajalimiidiks on 5 sekundit. Aja lõppemisest annab märku helisignaal. Saatejuht otsustab, kas vastus mahtus etteantud aega või mitte. Kui vastust ei antud või see ei mahtunud etteantud ajalimiiti, annab saatejuht vastamisõiguse sama võistkonna järgmisele mängijale.
Kui kõik võistkonnaliikmed on saanud ühe korra vastata ja mängulaual on veel avamata vastuseid, algab ring võistkonna kaptenist uuesti. Saatejuht on ühe võistkonna juures seni, kuni kõik vastused on leitud või kui võistkond on pakkunud kolm vastust, mis ei kajastu tablool.
Kui võistkond on pakkunud kolm korda valet vastust, saab vastamisõiguse vastasvõistkond. Kui vastasvõistkond annab vastuse, mis on ka tablool, saavad nad endale selle küsimuse kõikide avatud vastuste punktid. Kui vastust tablool ei leidu, saab olemasolevad punktid esimesena vastanud võistkond.

3.1.2  Teine küsimus. Teisel küsimusel on 5 või 6 vastust. Küsimuse vastuste punktid korrutatakse kahega.
Saatejuhi juurde tulevad võistkondade järjekorras teised mängijad ja vastamise protsess kordub sarnaselt esimese küsimuse vastamisega.
Lisaks teise küsimusega kogutud punktidele võidab teise küsimuse võitnud võistkond 100 euro väärtuses Eesti Loto kiirloterii pileteid.
3.1.3  Kolmas küsimus. Kolmandal küsimusel on 4 või 5 vastust. Küsimuse vastuste punktid korrutatakse kolmega. Saatejuhi juurde tulevad võistkondade järjekorras kolmandad mängijad ja vastamise protsess kordub sarnaselt eelmistele küsimustele.
3.1.4  Neljas küsimus. Neljandal küsimusel on 3 või 4 vastust. Küsimuste vastuste punktid korrutatakse neljaga. Saatejuhi juurde tulevad võistkondade järjekorras neljandad mängijad ja vastamise protsess kordub sarnaselt eelmiste küsimustega.

3.1.5 Tavamängus enim punkte kogunud võistkond on tavamängu võitjaks ning pääseb lõpumängu. Viigi korral küsitakse kaptenitelt lisaküsimus sarnaselt neljandale küsimusele. Lisaküsimuse õigesti vastanud võistkond võidab tavamängu ning pääseb edasi lõpumängu. Lisaküsimuse eest punkte ei saa. Tavamängu võitnud võistkonna võidusummaks on tavamänguga kogutud punktide kahekordne summa, kuid mitte vähem kui 400 eurot. Teisele kohale jääva võistkonna lõplikuks võidusummaks on tavamängus kogutud punktide kahekordne summa, kuid mitte vähem kui 200 eurot. Tavamängu võidusummadele lisandub osalemishüvitis 140 eurot.

3.2.    Lõpumäng
3.2.1.    Tavamängu võitnud võistkonna kapten valib oma võistkonnast kaks mängijat, kes osalevad lõpumängus. Üks lõpumängus osalev mängija lahkub stuudiost, et ei kuuleks esimesena lõpumängus vastava mängija vastuseid.
3.2.2.    Kapteni poolt raharattalt keerutatud rahasumma lisandub tavamängu võidule vaid juhul, kui võistkond kogub lõpumängus vähemalt 200 punkti. Raharatas peab tegema vähemalt ühe täispöörde. Kui ka kolmandal katsel ei tõmba kapten raharattaga vähemalt ühte täispööret, on lõpumängu võimalikuks võidusummaks minimaalne raharattal olev summa ehk 1000 eurot.
3.2.3.    Raharatta summad:
1. 3000 €
2. 2000 €
3. 5000 €
4. 2000 €
5. 3000 €
6. 1000 €
7. 10 000 €
8. 1000 €
9. 3000 €
10. 2000 €
11. 5000 €
12. 2000 €
13. 3000 €
14. 1000 €
15. 10 000 €
16. 1000 €
3.2.4.    Lõpumängus esitab saatejuht esimesena vastavale mängijale viis küsimust. Mängijal on vastamiseks aega 20 sekundit. Mängija vastab, olles seljaga tabloo poole. Mängija võib jätta küsimusele vastamise vahele ja paluda järgmist küsimust. Vastamata jäänud küsimustele saab mängija uuesti vastata juhul, kui selleks on veel aega. Kui lõpumängu esimese vastaja aeg on läbi, kõlab vastav helisignaal.
3.2.5.    Stuudiosse kutsutakse teine vastaja, kes vastab samale viiele küsimusele, seistes seljaga tabloo poole. Teine vastaja peab andma küsimustele esimese vastajaga võrreldes erineva, kuid sobiva vastuse. Helisignaal annab teada, kui sama vastust on juba pakutud ja mängija peab pakkuma uue vastuse. Mängija võib jätta küsimusele vastamise vahele ja võtta järgmise küsimuse. Vastamata küsimuste juurde saab mängija tagasi tulla siis, kui selleks on veel aega. Teise vastaja ajalimiidiks on 25 sekundit.

4.    Võidud

4.1.    Kõik rahasummad (sh osalemishüvitis 140 eurot) kantakse üle Võidusumma väljamaksmise avaldusel (edaspidi avaldus) näidatud arvelduskontole 30 päeva jooksul peale salvestuse toimumist. Ülekande aluseks on korrektselt täidetud ja allkirjastatud avaldus, mis on jõudnud Eesti Lotosse hiljemalt 10 tööpäeva jooksul arvates saate salvestamise kuupäevast (k.a punktides 1.5, 1.6 ja 2.2 kirjeldatud juhtudel).

 

4.2.    Asendusmängija määramisel kantakse võidetud rahasumma ja/või osalemishüvitis üle alati ja ainult selle mängija arvelduskontole, kes on ostnud TV-märkidega pileti ja registreerunud klienditeeninduses.

 

4.3.    Eesti Loto ei võta endale vastutust salvestusel osalenute omavaheliste kokkulepete kehtivuse või nendevaheliste arvelduste toimumise või mittetoimumise eest.

5.    Reeglite täpsustused

5.1.    Loosimise ja stuudiomänguga seotud tulemused on lõplikud ja ei kuulu hilisemale vaidlustamisele. Salvestuse jooksul tekkinud erimeelsusi käsitletakse komisjoni poolt salvestuse päeval kohapeal, komisjoni otsus on lõplik.

 

5.2.    Eesti Lotol on õigus stuudiomäng ära jätta. Sellisel juhul makstakse vastavasse stuudiomängu loositud kaptenitele kummalegi kompensatsiooniks 750 eurot.

 

5.3.    Eesti Lotol on vajaduse korral õigus vähendada stuudiomängu kutsutud võistkondade suurust (liikmete arvu), teavitades sellest kapteneid hiljemalt üks nädal enne salvestust.