dot with x in it

Sessiooni taimer. Kliki (!) nupule, et seada kontole mängupiirang 8-ks tunniks (link lehe jaluses).

arrow left arrow right
00:00
97685304
https://content-if.eestiloto.ee
'self' 'unsafe-inline' https://*.google.com https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com https://my.atlist.com https://*.hotjar.com https://*.hotjar.io wss://*.hotjar.com https://www.youtube-nocookie.com data:
'unsafe-eval' 'unsafe-inline' https://*.googletagmanager.com https://connect.facebook.net https://*.facebook.com https://*.hotjar.com https://cdn.popt.in https://*.cloudflare.com https://www.youtube-nocookie.com https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com
https://*.google-analytics.com https://*.googletagmanager.com https://*.facebook.com https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com https://www.youtube-nocookie.com data:
https://*.google-analytics.com https://*.analytics.google.com https://*.googletagmanager.com https://*.facebook.com wss://ws.hotjar.com https://*.hotjar.io https://*.popt.in https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com https://www.youtube-nocookie.com

MÄNGUKONTO LOOMISE JA KASUTAMISE ÜLDTINGIMUSED

1. ÜLDTINGIMUSTE KOHALDUVUS
  1.1. Käesolevad üldtingimused (edaspidi üldtingimused) reguleerivad Eesti Loto veebikeskkonnas mängukonto loomise ja kasutamisega (sh piletite ostmisega) seonduvat.
  1.2. Üldtingimustes kasutatud mõisted on selgitatud üldreeglite (link) punktis 1. Täiendavalt kasutatakse mõistet maksekaart ja seda järgmises tähenduses:
  „Maksekaart“ on veebimängijale kuuluv ja tema mängukontoga seotud VISA või Mastercard’i deebet- või krediitkaart, millega veebimängija saab Eesti Loto veebikeskkonnas teha sissemakseid e-rahakotti ning tasuda püsitellimuste eest.
  1.3. Üldtingimused jõustuvad, kui Eesti Loto on saanud kätte veebimängija poolt veebikeskkonnas antud kinnituse mängukonto loomiseks.
  1.4. Konkreetses loteriis osalemist reguleerivad lisaks üldtingimustele ka klassikaliste loteriide üldreeglid ja vastava loterii mängureeglid.
  1.5. Eesti Loto jätab endale õiguse käesolevaid üldtingimusi muuta. Üldtingimuste muutumisest teavitatakse Eesti Loto veebikeskkonnas. Muudatused jõustuvad nende avaldamisest veebikeskkonnas, kui ei ole märgitud teisiti. Mängukonto igakordne kasutamine, (sh pileti ostmine) loetakse Eesti Loto poolt veebimängija kinnituseks kehtivate üldtingimustega nõustumisel.

2. MÄNGUKONTO LOOMINE
  2.1 Mängukonto saab luua vähemalt 16-aastane Eesti Vabariigi isikukoodi omav isik, kelle nimele on avatud arvelduskonto Eesti Vabariigis tegutsevas ning Eesti Loto poolt aktsepteeritud pangas ning ta saab seda arvelduskontot interneti teel kasutada.
  2.2 Mängukonto loomiseks peab selle looja:
    a) tuvastama oma isikusamasuse ID-kaardi, Mobiil-ID, Digi-ID, Smart-ID või Eesti Loto poolt aktsepteeritud Eesti Vabariigis tegutseva panga autentimisteenuse vahendusel;
    b) täitma registreerimisel kohustuslikud väljad;
    c) kinnitama oma e-posti aadressi;
    d) siduma endale kuuluva arvelduskonto mängukontoga;
    e) kinnitama oma mobiiltelefoninumbri juhul, kui soovib kasutada mobiili vahendusel pakutavaid teenuseid (sh M-loto ja tellitavad teavitused).

3. VEEBIMÄNGIJA KINNITUSED
Igakordse pileti ostmisega kinnitab veebimängija, et:
  a) tema mängukonto andmed on õiged;
  b) ta on teadlik, et konkreetses loteriis osalemiseks peab vastav pilet olema ostetud enne loterii mängureeglites sätestatud piletite müügi sulgumise aega;
  c) ta on teadlik, et võlaõigusseaduse alusel ei kohaldu pileti veebikeskkonnas või M-loto vahendusel ostmisel tarbija taganemisõigus;
  d) ta on teadlik, et pileti ostmisel sidevahendi abil võivad talle tekkida kulud sideteenuse ning makseteenuse kasutamisest;
  e) ta on teadlik, et sissemaksete tegemisel e-rahakotti võivad talle tekkida kulud makseteenuse kasutamisest;
  f) ta on teadlik, et mängukonto vahendusel tehtud toimingud loetakse tema enda toiminguteks, olenemata sellest, kes toimingu faktiliselt teostas;
  g) ta on teadlik, et Eesti Loto talletab teavet veebimängija isiku, kontaktandmete, mängueelistuste ja seadete ning tema poolt ostetud piletite ja saadud võitude kohta vastavalt isikuandmete töötlemise tingimustele;
  h) ta on teadlik, et Eesti Loto kasutab nii ajutisi kui ka püsivaid kohustuslikke küpsiseid (ingl k cookie), mis on vajalikud veebikeskkonna toimimiseks ning nende kasutamine ei vaja nõusolekut. Kolmanda osapoole, näiteks turunduslikel eesmärkidel kasutatavate küpsiste nõusoleku annab mängija soovi korral veebikeskkonda külastades eraldi;
  i) ta on teadlik, et Eesti Lotol on õigus käesolevaid üldtingimusi p. 1.4. toodud korras muuta ning aktsepteerib vastavaid muudatusi.

4. MÄNGUKONTO KASUTAMINE
  4.1. Mängukonto kasutamiseks peab veebimängija logima sisse ID-kaardi, Mobiil-ID, Digi-ID, Smart-ID vahendusel või kasutades kasutajanime ja salasõna.
  4.2. Mängukonto kasutajanime ja/või salasõna kaotamisel või unustamisel saab veebimängija ligipääsu enda mängukontole lisaks p. 4.1 toodud viisidele ka panga autentimisteenuse vahendusel, valides mängukonto sisselogimisaknas „unustasid salasõna?“.
  4.3. Veebimängija tagab, et tema mängukonto andmed on tõesed. Vajadusel saab ta oma andmeid uuendada mängukontole sisse logides.
  4.4. Veebimängija saab mängukonto loomisel või selle järgselt määrata, milliseid tellitavaid teavitusi (sh mängukonto muudatused, võiduteavitused, turundussõnumid jmt) ja millisel viisil (e-posti aadressile või mängukontol registreeritud mobiiltelefoninumbrile) ta soovib saada.
  4.5. Veebimängija võib sulgeda oma mängukonto igal ajal, esitades selleks Eesti Lotole vastava digitaalselt allkirjastatud avalduse või tulles Eesti Loto kontorisse (Hallivanamehe 4, Tallinn) koos isikut tõendava dokumendiga.

5. E-RAHAKOTI SISSE-JA VÄLJAMAKSED
  5.1. Rahaliste vahendite kandmiseks e-rahakotti saab veebimängija kasutada integreeritud pangalinki või maksekaarti (tutvu ka maksekaardi tingimustega).
  Selleks, et makse kinnitus jõuaks Eesti Lotoni, peab veebimängija järgima täpselt panga juhiseid ning tegema panga veebilehel pärast makse sooritamist valiku „tagasi kaupmehe juurde“ või muu samasisulise valiku.
  5.2. Mängukonto e-rahakotti raha kandmisel toimub arvelduskonto omaniku ja veebimängija nime vastavuse automaatne kontroll.
  5.3. Sissemakse minimaalne summa on üks (1) euro.
  5.4. Veebimängija tohib teha ülekandeid e-rahakotti vaid talle kuuluvalt eraisiku arvelduskontolt või maksekaardilt. Juhul, kui ülekanne tehakse mõne teise isiku arvelduskontolt, jätab Eesti Loto raha e-rahakotti kandmata ning tagastab selle samale arvelduskontole, kust ülekanne tehti.
  5.5. E-rahakoti rahaliste vahendite hoidmise ülempiir on 1500 eurot. Juhul, kui veebimängija e-rahakoti jääk ületab Eesti Loto poolt kehtestatud ülempiiri, kannab Eesti Loto automaatselt summa, mis ületab 500 eurot, veebimängija mängukontoga seotud arvelduskontole. Automaatne väljamakse teostatakse igapäevaselt vahemikus kell 02.00-04.00.
  5.6. Veebimängija saab igal ajal teha e-rahakotist väljamakseid mängukontoga seotud arvelduskontole. Väljamakse teostatakse ühe tööpäeva jooksul. Eesti Lotol on õigus kehtestada minimaalne väljamakse summa, sealjuures on mängijal alati võimalik välja maksta kogu e-rahakoti jääk.
  5.7. Eesti Loto säilitab õiguse kontrollida:
    5.7.1. veebimängija isikut ja omandiõigust rahalistele vahenditele mis tahes ajal enne veebimängija poolt algatatud väljamakse teostamist mängukontoga seotud arvelduskontole;
    5.7.2. mis tahes ajal e-rahakoti kandeid ning kahtlustäratava tegevuse korral blokeerida veebimängija mängukonto ja/või rakendada muid meetmeid täitmaks Eesti Lotole kohalduvaid nõudeid.

6. PILETI OSTMINE VEEBIKESKKONNAS
  6.1. Pileti ostmiseks tuleb veebimängijal logida end mängukontole sisse ning esitada ostutellimus. Pileti ostutellimus (edaspidi tellimus) loetakse esitatuks, kui e-rahakoti vahendusel on sooritatud makse pileti eest tasumiseks. Mängija peab veenduma, et tema tellimuse alusel ostetud pilet on kuvatud koos piletinumbriga mängukonto menüü alajaotuses „Piletid“.
  6.2. Konkreetses loosimises osalemiseks peab pilet olema ostetud enne vastava loterii mängureeglites sätestatud müügi sulgumise aega.

7. PÜSITELLIMUS
  7.1. Veebimängija saab mängukontol vormistada endale püsitellimuse, mille alusel teostab Eesti Loto infosüsteem veebimängija poolt määratud tingimustele vastava automaatse piletiostu ja pileti eest maksmise mängukontoga seotud maksekaardi või e-rahakoti vahendusel.
  7.2. Veebimängija saab püsitellimuse peatada või kustutada igal ajal. Veebimängija peab arvestama, et püsitellimuse alusel ostetud pileteid tühistada ei saa.

8. PILETI OSTMINE M-LOTO VAHENDUSEL
  8.1. M-loto vahendusel pileti ostmiseks peab veebimängija oma mängukontol oleva mobiiltelefoninumbri enne esmakordset piletiostu kinnitama (vastavalt p 2.2.e).
  8.2. M-loto vahendusel pileti ostmisega kinnitab veebimängija, et:
    a) ta on tutvunud M-loto kirjelduse ja mängujuhisega Eesti Loto veebikeskkonnas;
    b) ta on teadlik, et mobiilsideoperaatorid võivad kehtestada pileti ostmise kõnele ning teate saamisele või muudele loteriialastele teenustele erihinna.
  8.3. M-loto vahendusel pileti ostmisel toimub pileti eest tasumine mobiilsideoperaatori vahendusel.
  8.4. Mängija peab veenduma, et peale pileti ostmist saadetakse tema mobiiltelefonile mängukombinatsiooni sisaldav ja ostu kinnitav sms.
  8.5. Ostetud pilet kuvatakse ka mängukonto menüü alajaotuses „Piletid“.
  8.6. M-loto vahendusel esitatud tellimus pileti ostmiseks on tagasivõetamatu hetkest, mil mobiilsideoperaatorilt on Eesti Lotole saabunud tellimuse kinnitus.
  8.7. Pileti ostmisel teise veebimängija mängukontoga seotud mobiiltelefoninumbrilt salvestatakse pilet teise veebimängija mängukontole;
  8.8. Eesti Loto ei vastuta kahju eest, mis tekkis veebimängijale tema mobiiltelefoninumbri kasutamisest kolmandate isikute poolt.

9. LOTERII VÕIDU VÄLJAMAKSMINE
Võidud vormistatakse ja makstakse välja vastavalt üldreeglite p. 10 ja 11 sätestatule.

10. EESTI LOTO ÕIGUSED JA VASTUTUS
  10.1. Eesti Loto võib pidada arvestust veebimängija poolt tehtavate tehingute kohta.
  10.2. Eesti Loto ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on veebimängijal tekkinud:
    a) ID-kaardi, Digi-ID, Mobiil-ID, Smart-ID või mängukonto kasutajanime ja salasõna sattumisest kolmandate isikute kätte;
    b) tellimuse esitamise mittevõimaldamisest.
  10.3. Tellimuse mittetäitmise korral on Eesti Loto vastutus piiratud tellimuse esitamisel tehtud panuse suurusega. Veebikeskkonnas tehtud tellimuse mittetäitmise korral tagastatakse tellimuse eest makstud raha e-rahakotti ühe (1) tööpäeva jooksul. Mittetäidetud tellimuste eest tagastatavalt rahalt ei maksta intressi.

11. ISIKUANDMETE KAITSE
  11.1. Veebimängija annab Eesti Lotole nõusoleku:
    a) töödelda oma isikuandmeid, mis veebimängija on Eesti Lotole mängukonto loomisel ja kasutamisel esitanud, vastavalt Eesti Loto isikuandmete töötlemise põhimõtetele;
    b) kasutada oma isikuandmeid otseturunduseks.
  11.2. Veebimängijal on õigus keelata Eesti Lotol oma isikuandmete kasutamine otseturunduseks.
  11.3. Mängija õigused seoses isikuandmete kaitsega on kirjeldatud Eesti Loto isikuandmete töötlemise põhimõtetes.