dot with x in it

Sessiooni taimer. Kliki (!) nupule, et seada kontole mängupiirang 8-ks tunniks (link lehe jaluses).

arrow left arrow right
00:00
492235511
https://content-if.eestiloto.ee
'self' 'unsafe-inline' https://*.google.com https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com https://my.atlist.com https://*.hotjar.com https://*.hotjar.io wss://*.hotjar.com https://www.youtube-nocookie.com data:
'unsafe-eval' 'unsafe-inline' https://*.googletagmanager.com https://connect.facebook.net https://*.facebook.com https://*.hotjar.com https://cdn.popt.in https://*.cloudflare.com https://www.youtube-nocookie.com https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com
https://*.google-analytics.com https://*.googletagmanager.com https://*.facebook.com https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com https://www.youtube-nocookie.com data:
https://*.google-analytics.com https://*.analytics.google.com https://*.googletagmanager.com https://*.facebook.com wss://ws.hotjar.com https://*.hotjar.io https://*.popt.in https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com https://www.youtube-nocookie.com

Tähelepanu!

Täna öösel ajavahemikus 02:00-04:10 toimuvad e-kiirloteriide lehel hooldustööd, mistōttu pole mängimine võimalik. Vabandame!

9LlY-Ebit-e2d6-gJXE-N6Sf-YLOK-Svmd-fq0r

Üldtingimused

Kinnitan, et olen lugenud kasutajatingimusi ja nõustun nendega.

 

MÄNGUKONTO LOOMISE JA KASUTAMISE ÜLDTINGIMUSED

1. ÜLDTINGIMUSTE KOHALDUVUS
1.1. Käesolevad üldtingimused (edaspidi Üldtingimused) reguleerivad Eesti Loto ja enda nimele Eesti Loto veebikeskkonnas Mängukonto loonud isiku (edaspidi Veebimängija) õiguseid ja kohustusi, mis kehtivad Mängukonto loomisel ja kasutamisel, sealhulgas Piletite ostmisel nii veebikeskkonnas kui M-loto vahendusel.
1.2. Üldtingimused jõustuvad, kui Eesti Loto on saanud kätte Veebimängija poolt Veebikeskkonnas antud kinnituse Mängukonto loomiseks.
1.3. Konkreetses loteriis osalemist reguleerivad lisaks Üldtingimustele ka klassikaliste loteriide üldreeglid ja vastava loterii mängureeglid.
1.4. Eesti Loto jätab endale õiguse käesolevaid Üldtingimusi muuta. Üldtingimuste muutumisest teavitatakse Eesti Loto Veebikeskkonnas. Muudatused jõustuvad nende avaldamisest Veebikeskkonnas, kui ei ole märgitud teisiti. Mängukonto loomine ja igakordne Mängukonto kasutamine, (sh Pileti ostmine) loetakse Eesti Loto poolt Veebimängija kinnituseks kehtivate Üldtingimustega nõustumisel.

2. MÄNGUKONTO LOOMINE
2.1 Mängukonto loomise eeldusteks on, et Veebimängija:
a) omab Eesti Vabariigi isikukoodi;
b) on vähemalt 16-aastane;
c) Mängukontol registreeritud arvelduskonto asub Eesti Vabariigis tegutsevas pangas, mis on Eesti Loto poolt aktsepteeritud pankade seas ja kuulub talle endale ning tal on selle interneti teel kasutamise ja käsutamise võimalus (ehk internetipanga teenus).
2.2 Mängukonto loomiseks peab konto looja:
a) tuvastama oma isikusamasuse ID-kaardi, Mobiil-ID, digi-ID, Smart-ID või Eesti Loto poolt aktsepteeritud Eesti Vabariigis tegutseva panga autentimisteenuse vahendusel;
b) kinnitama oma e-posti aadressi;
c) siduma endale kuuluva arvelduskonto Mängukontoga;
d) kinnitama oma mobiiltelefoninumbri juhul, kui soovib kasutada mobiili vahendusel pakutavaid teenuseid (sh m-loto ja tellitavad teavitused);
e) täitma registreerimisel kohustuslikud väljad.

3. VEEBIMÄNGIJA KINNITUSED
Igakordse Pileti ostmisega kinnitab Veebimängija, et:
a) tema Mängukonto andmed on õiged;
b) ta on teadlik, et konkreetses loteriis osalemiseks peab vastav Pilet olema ostetud enne konkreetse loterii mängureeglites sätestatud piletite müügi sulgumise aega;
c) ta on teadlik, et võlaõigusseaduse alusel ei kohaldu Pileti interneti või M-loto vahendusel ostmisel tarbija taganemisõigus;
d) ta on teadlik, et Pileti ostmisel sidevahendi abil võivad talle tekkida kulud sideteenuse ning makseteenuse kasutamisest;
e) ta on teadlik, et sissemaksete tegemisel E-rahakotti võivad talle tekkida kulud makseteenuse kasutamisest;
f) ta on teadlik, et Mängukonto vahendusel tehtud toimingud loetakse tema enda toiminguteks, olenemata sellest, kes toimingu faktiliselt teostas;
g) ta on teadlik, et Eesti Loto talletab teavet Veebimängija isiku, kontaktandmete, mängueelistuste ja seadete ning tema poolt ostetud Piletite ja saadud võitude kohta vastavalt isikuandmete töötlemise tingimustele;
h) ta annab Eesti Lotole nõusoleku kasutada nii ajutisi kui ka püsivaid küpsiseid (ingl k cookie), näiteks sessiooni veebiküpsis, Google analytics, Facebook pixel jmt;
i) ta on teadlik, et Eesti Lotol on õigus käesolevaid Üldtingimusi punktis 1.4. toodud korras muuta ning aktsepteerib vastavaid muudatusi.

4. MÄNGUKONTO KASUTAMINE
4.1. Mängukonto kasutamiseks peab Veebimängija logima sisse ID-kaardi, Mobiil-ID, digi-ID, Smart-ID vahendusel või kasutades kasutajanime ja salasõna.
4.2. Mängukonto kasutajanime ja/või salasõna kaotamisel või unustamisel saab Veebimängija ligipääsu enda Mängukontole lisaks punktis 4.1 toodud viisidele ka panga autentimisteenuse vahendusel, valides Mängukonto sisselogimisaknas „Unustasid salasõna?“.
4.3. Veebimängija tagab, et tema Mängukonto andmed on kehtivad. Vajadusel saab ta oma andmeid uuendada Mängukontole sisse logides.
4.4. Juhul, kui Veebimängija ei ole oma arvelduskontot Mängukontoga sidunud, ei saa Veebimängija Mängukontol rahalisi tehinguid teha.
4.5. Veebimängija saab Mängukonto loomisel või selle järgselt määrata, milliseid teavitusi (sh mängukonto muudatused, võiduteavitused, turundussõnumid jmt) ja millisel viisil (e-posti aadressile või Mängukontol registreeritud mobiiltelefoninumbrile) ta soovib saada.
4.6. Veebimängija võib sulgeda oma Mängukonto igal ajal, esitades selleks Eesti Lotole vastava digitaalselt allkirjastatud avalduse või tulles Eesti Loto kontorisse (Hallivanamehe 4, Tallinn) koos isikut tõendava dokumendiga.

5. PILETI OSTMINE VEEBIKESKKONNAS
5.1. Pileti ostmiseks tuleb Veebimängijal logida end Mängukontole sisse ning esitada ostutellimus. Pileti ostutellimus (edaspidi Tellimus) loetakse esitatuks, kui E-rahakoti vahendusel on sooritatud makse Pileti eest tasumiseks. Mängija peab veenduma, et tema tellimuse alusel ostetud Pilet on kuvatud koos piletinumbriga Mängukonto menüü alajaotuses „Minu piletid“.
5.2. Konkreetses loosimises osalemiseks peab Pilet olema ostetud enne vastava loterii mängureeglites sätestatud müügi sulgumise aega.

6. PÜSITELLIMUS
6.1. Veebimängija saab Mängukontol vormistada endale püsitellimuse. Püsitellimuse tegemiseks peab Veebimängija eraldi kinnitama ka vastava püsitellimuse tingimused.
6.2. Püsitellimuse vormistamisel saadab Eesti Loto Veebimängija e-posti aadressile kinnituse koos fikseeritud püsitellimuse numbriga ning esitatud perioodi püsitellimuse ostusummaga.
6.3. Püsitellimuse saab vormistada korraga ühele tootele ja iga toote kohta on võimalik vormistada mitu püsitellimust. Püsitellimuse raames ostetakse Piletid Veebimängija poolt vastavalt tema soovile valitud numbritega või pliks-plaks meetodiga valitud fikseeritud numbritega.
6.4. Püsitellimuse vormistamisel ostetakse Pilet esimesele loosimisele kohe püsitellimuse vormistamise hetkel ning igale järgmisele loosimisele ostetakse Pilet eelnevale loosimisele järgneval ööl. Kui Veebimängija on seadnud püsitellimuse täitmisele täiendavaid tingimusi (sh minimaalne nõutud jackpot), siis ostetakse järgmine pilet seatud tingimuse vastavuse saabumisele järgneval ööl.
6.5. Püsitellimuse eest saab Veebimängija tasuda Mängukontoga seotud maksekaardiga või E-rahakotis olevate vahenditega, tehes vastava valiku püsitellimust vormistades.
6.5.1. Juhul, kui Veebimängija soovib püsitellimuse eest tasuda vaid E-rahakotiga, peab Veebimängija valima Mängukontol makseviisiks „E-rahakott“.
6.5.2. Juhul, kui püsitellimuse vormistamisel valiti makseviisiks „Maksekaart“, võetakse tasu Mängukontoga seotud maksekaardilt. Kui maksekaardi makse ebaõnnestub, võetakse vastav tasu Mängukonto E-rahakotist.
6.6. Kui kummagi maksemeetodiga ei õnnestu püsitellimuse eest tasuda, siis toimub tasumine uuesti automaatselt järgmisel ööl eeltoodud meetoditel. Juhul, kui makse ebaõnnestub kolm (3) korda, peatab Eesti Loto Veebimängija püsitellimuse.
6.7. Veebimängija saab püsitellimuse peatada või tühistada igal ajal, kuid Veebimängija peab arvestama, et juba püsitellimuse teel ostetud Pileteid tühistada ei saa.

7. PILETI OSTMINE M-LOTO VAHENDUSEL
7.1. M-loto vahendusel Pileti ostmiseks peab Veebimängija oma Mängukontol oleva mobiiltelefoninumbri enne esmakordset piletiostu kinnitama (vastavalt p 2.2.d).
7.2. M-loto vahendusel Pileti ostmisega kinnitab Veebimängija, et:
a) ta on tutvunud M-loto kirjelduse ja mängujuhisega Eesti Loto veebikeskkonnas;
b) ta on teadlik, et mobiilsideoperaatorid võivad kehtestada Pileti ostmise kõnele ning teate saamisele või muudele loteriialastele teenustele erihinna.
7.3. Mobiiltelefoniga Pileti ostmisel toimub pileti eest tasumine mobiilsideoperaatori vahendusel.
7.4. Mängija peab veenduma, et peale Pileti ostmist saadetakse tema mobiiltelefonile mängukombinatsiooni sisaldav ja ostu kinnitav SMS.
7.5. Ostetud Pilet kuvatakse ka Mängukonto menüü alajaotuses „Piletid“.
7.6. M-loto vahendusel esitatud tellimus Pileti ostmiseks on tagasivõetamatu hetkest, mil mobiilsideoperaatorilt on Eesti Lotole saabunud tellimuse kinnitus.
7.7. Pileti ostmisel teise Veebimängija Mängukontoga seotud mobiiltelefoninumbrilt salvestatakse Pilet teise Veebimängija Mängukontole;
7.8. Eesti Loto ei vastuta kahju eest, mis tekkis Veebimängijale tema mobiiltelefoninumbri kasutamisest kolmandate isikute poolt.

8. E-RAHAKOTI SISSE-JA VÄLJAMAKSED
8.1. Rahaliste vahendite kandmiseks E-rahakotti saab Veebimängija kasutada integreeritud pangalinki ja krediit- või deebetkaarti.
Selleks, et makse kinnitus jõuaks Eesti Lotoni, peab Veebimängija järgima täpselt panga juhiseid ning tegema panga veebilehel pärast makse sooritamist valiku „tagasi kaupmehe juurde“ või mõne muu samasisulise valiku.
8.2. Mängukonto E-rahakotti raha kandmisel toimub arvelduskonto omaniku ja Veebimängija nime vastavuse automaatne kontroll.
8.3. Sissemakse minimaalne summa on üks (1) euro.
8.4. Veebimängija tohib teha ülekandeid E-rahakotti vaid talle kuuluvalt eraisiku arvelduskontolt või krediit- või deebetkaardilt. Juhul, kui ülekanne tehakse mõne teise isiku arvelduskontolt, jätab Eesti Loto raha E-rahakotti kandmata ning tagastab selle samale arvelduskontole, kust ülekanne tehti.
8.5. E-rahakoti rahaliste vahendite hoidmise ülempiir on 1500 eurot. Juhul, kui Veebimängija E-rahakoti jääk ületab Eesti Loto poolt kehtestatud ülempiiri, kannab Eesti Loto automaatselt summa, mis ületab 500 eurot, Veebimängija Mängukontoga seotud arvelduskontole.
8.6. Veebimängija saab igal ajal teha E-rahakotist väljamakseid Mängukontoga seotud arvelduskontole. Väljamakse teostatakse ühe tööpäeva jooksul.
8.7. Juhul, kui Veebimängija ei ole kahe (2) kuu jooksul Mängukontole sisse loginud või ostnud ühtegi Piletit (sh nii lototerminali kui ka interneti või m-loto vahendusel), siis kannab Eesti Loto automaatselt kogu E-rahakoti jäägi Mängukontoga seotud arvelduskontole.
8.8. Eesti Loto säilitab õiguse kontrollida:
8.8.1. Veebimängija isikut ja omandiõigust rahalistele vahenditele mis tahes ajal enne Veebimängija poolt algatatud väljamakse teostamist Mängukontoga seotud arvelduskontole;
8.8.2. mis tahes ajal E-rahakoti kandeid ning kahtlustäratava tegevuse korral blokeerida Veebimängija Mängukonto ja/või rakendada muid meetmeid täitmaks Eesti Lotole kohalduvaid nõudeid.

9. LOTERII VÕIDU VÄLJAMAKSMINE
Võidud vormistatakse ja makstakse välja vastavalt Üldreeglite punktides 10 ja 11 sätestatule.

10. EESTI LOTO ÕIGUSED JA VASTUTUS
10.1. Eesti Loto võib pidada arvestust Veebimängija poolt tehtavate tehingute kohta.
10.2. Eesti Loto ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on Veebimängijal tekkinud:
a) ID-kaardi, digi-ID, Mobiil-ID, Smart-ID või Mängukonto kasutajanime ja salasõna sattumisest kolmandate isikute kätte;
b) Tellimuse esitamise mittevõimaldamisest.
10.3. Tellimuse mittetäitmise korral on Eesti Loto vastutus piiratud Tellimuse esitamisel tehtud panuse suurusega. Tellimuse mittetäitmise korral tagastatakse Tellimuse eest makstud raha E-rahakotti ühe (1) tööpäeva jooksul. Mittetäidetud Tellimuste eest tagastatavalt rahalt ei maksta intressi.

11. ISIKUANDMETE KAITSE
11.1. Veebimängija annab Eesti Lotole nõusoleku:
a) töödelda oma isikuandmeid, mis Veebimängija on Eesti Lotole Mängukonto loomisel ja kasutamisel esitanud, vastavalt Eesti Loto isikuandmete töötlemise põhimõtetele ning;
b) kasutada oma isikuandmeid otseturunduseks.
11.2. Veebimängijal on õigus keelata Eesti Lotol oma isikuandmete kasutamine otseturunduseks.
11.3. Mängija õigused seoses isikuandmete kaitsega on kirjeldatud Eesti Loto isikuandmete töötlemise põhimõtetes.