dot with x in it

Sessiooni taimer. Kliki (!) nupule, et seada kontole mängupiirang 8-ks tunniks (link lehe jaluses).

arrow left arrow right
00:00
344143000
https://content-if.eestiloto.ee
'self' 'unsafe-inline' https://*.google.com https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com https://my.atlist.com https://*.hotjar.com https://*.hotjar.io wss://*.hotjar.com https://www.youtube-nocookie.com data:
'unsafe-eval' 'unsafe-inline' https://*.googletagmanager.com https://connect.facebook.net https://*.facebook.com https://*.hotjar.com https://cdn.popt.in https://*.cloudflare.com https://www.youtube-nocookie.com https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com
https://*.google-analytics.com https://*.googletagmanager.com https://*.facebook.com https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com https://www.youtube-nocookie.com data:
https://*.google-analytics.com https://*.analytics.google.com https://*.googletagmanager.com https://*.facebook.com wss://ws.hotjar.com https://*.hotjar.io https://*.popt.in https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com https://www.youtube-nocookie.com
FrB5-bXND-SNXq-FxM7-SX9M-p179-E13H-BlRp

AS Eesti Loto kiirloterii “Viiekordne” mängureeglid

1.    Kiirloterii korraldaja on AS Eesti Loto (edaspidi Eesti Loto), registrikood 10281170.
2.    Loteriipileteid müüakse Eesti Vabariigi territooriumil.
3.    Kiirloterii algus- ja lõppkuupäev (müügiperiood): 01.11.2022 – 31.01.2024.
4.    Kiirloterii “Viiekordne” (edaspidi Loterii) tiraaž on 450 000 piletit. Ühe pileti hind on 5 eurot.
5.    Tiraaži realiseerimishind on 2 250 000 eurot.
6.    Tiraaži võidufond on 1 395 000 eurot, mis moodustab 62% tiraaži realiseerimishinnast.
7.    Loteriis osalemise õiguse annab panuse tegemine ehk pileti eest tasumine. Pileti ostmisega aktsepteerib mängija kehtivaid mängureegleid.
8.    Võitude struktuur:

Võit €
Arv
Kogusumma €
50 000
3
150 000
1 000
50
50 000
100
200
20 000
50 (10 € x 5)
400
20 000
50
100
5 000
25 (5 € x 5)
3 000
75 000
25
600
15 000
20
20 000
400 000
10
38 500
385 000
5
55 000
275 000
Kokku:
117 853
1 395 000


9.    Kraabi lahti kogu mänguväli: Mänguväljal on kaks võimalust võita.
Leia realt viis ühesugust sümbolit ja võida real näidatud rahasumma.
Leia realt viis sama sümbolit VIISX ja võida viiekordne real näidatud summa.
10.    Loteriid ei tohi mängida alla 16-aastased isikud. Eesti Lotol ja/või müüjal on vanuse tuvastamiseks õigus nõuda piletit osta soovivalt mängijalt ja/või võitjalt isikut tõendava dokumendi esitamist.
11.    Võidusummad kuni 100 eurot (kaasa arvatud) väljastab võimalusel loteriimüüja. Võidu väljamaksmise alus on pilet. Võidu kättesaamine toimub võidupileti vahetamise teel võidusummale vastava rahasumma vastu.
12.    Suurema väärtusega võidud kui 100 eurot vormistatakse Eesti Loto kontoris. Võite suurusega kuni 1999,99 eurot on võimalik vormistada ka Eesti Posti postkontorites. Koos võidupiletiga esitatud võidunõude üleandmise kohta antakse mängijale võiduavalduse koopia. Eesti Lotos või Eesti Postis vormistatud võidunõuded makstakse välja pangaülekandega mängija poolt võiduavalduses märgitud arvelduskontole. Juhul kui mängija taotleb võidusumma ülekandmist Eestis mitteregistreeritud pangas avatud kontole, peetakse võidusummast kinni rahvusvahelise makse teenustasud.
13.    Nõuetekohane ja tähtaegselt Eesti Lotole esitatud võidunõue rahuldatakse 30 päeva jooksul selle jõudmisest Eesti Lotosse. Informatsiooni võitude kättesaamise kohta saab telefonil 650 2030.
14.    Pilet loetakse kehtetuks, kui piletil puudub (on ära lõigatud) vähemalt üks nurk. „Ära kraabi“ kontrollruutu on õigus lahti kraapida ainult Eesti Loto korraldusel, muul juhul on avatud „Ära kraabi“ kontrollruuduga pilet kehtetu.
15.    Defektiga pileti vahetab loteriimüüja uue pileti vastu vahetult ostu sooritamise järgselt ostukohas, hiljem avastatud defektiga piletit ümber ei vahetata. Hilisemal defekti avastamisel peab mängija pöörduma pretensiooniga Eesti Lotosse.
16.    Loteriiga seotud pretensioon tuleb Eesti Lotole esitada viivitamatult pretensiooni aluseks oleva asjaolu ilmnemisel kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Eesti Lotol on õigus nõuda täiendavat infot pretensiooni sisu täpsustamiseks ning kohustus vastata pretensioonile 15 päeva jooksul. Kokkuleppe mittesaavutamisel on mängijal õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks kohtu poole.
17.    Isikuandmete töötlemise põhimõtted on saadaval Eesti Loto kodulehel.
18.    Võidunõude esitamise viimane päev on 15.04.2024.
19.    Välja nõudmata jäänud võidusummad arvestatakse AS Eesti Loto tuludesse.