dot with x in it

Sessiooni taimer. Kliki (!) nupule, et seada kontole mängupiirang 8-ks tunniks (link lehe jaluses).

arrow left arrow right
00:00
660178883
https://content-if.eestiloto.ee
'self' 'unsafe-inline' https://*.google.com https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com https://my.atlist.com https://*.hotjar.com https://*.hotjar.io wss://*.hotjar.com https://www.youtube-nocookie.com data:
'unsafe-eval' 'unsafe-inline' https://*.googletagmanager.com https://connect.facebook.net https://*.facebook.com https://*.hotjar.com https://cdn.popt.in https://*.cloudflare.com https://www.youtube-nocookie.com https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com
https://*.google-analytics.com https://*.googletagmanager.com https://*.facebook.com https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com https://www.youtube-nocookie.com data:
https://*.google-analytics.com https://*.analytics.google.com https://*.googletagmanager.com https://*.facebook.com wss://ws.hotjar.com https://*.hotjar.io https://*.popt.in https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com https://www.youtube-nocookie.com
Ias5-ubNP-GwMS-6K7t-6SRG-1hUW-oHS3-Q5O9

Kiirloterii SuperSumm 10 mängureeglid

1. Kiirloterii korraldaja on AS Eesti Loto (edaspidi Eesti Loto), registrikood 10281170.

2. Loteriipileteid müüakse Eesti Vabariigi territooriumil.

3. Kiirloterii algus- ja lõppkuupäev (müügiperiood): 01.05.2023 – 31.05.2024

4. Kiirloterii “SuperSumm 10” (edaspidi Loterii) tiraaž on 1 000 000 piletit. Ühe pileti hind on 2 eurot.

5. Tiraaži realiseerimishind on 2 000 000 eurot.

6. Tiraaži võidufond on 1 000 000 eurot, mis moodustab 50% tiraaži realiseerimishinnast. Võidufondist 783 000 eurot kuulub väljamaksmisele piletitel olevate ja 217 000 eurot telesaadetes välja loositavate võitudena. Telesaate võidufond ja võitude jaotus võidustruktuuris põhineb tõenäosusarvutustel.

7. Loteriis osalemise õiguse annab panuse tegemine ehk pileti eest tasumine. Pileti ostmisega aktsepteerib mängija kehtivaid mängureegleid.

8. Võitude struktuur:

Võit € Arv Kogusumma €
35 000 1 (TV saates) 35 000
20 000 1 (TV saates) 20 000
15 000 1 (TV saates) 15 000
10 000 2 (neist 1 TV saates) 20 000
5000 6 (neist 4 TV saates) 30 000
3000 8 (neist 7 TV saates) 24 000
2000 15 (neist 9 TV saates) 30 000
1800 30 (TV saates) 54 000
1500 16 (TV saates) 24 000
1000 10 10 000
10 10 420 104 200
5 30 000 150 000
3 45 000 135 000
2 174 400 348 800
Kokku: 259 910 1 000 000
 

9. Pileti võit selgub vastavate mänguväljade kattekihi avamisel.
MÄNG 1: Mängija, kes leiab mänguvälja kattekihi alt kolm TV märki, saab õiguse osaleda telesaates.
MÄNG 2: Mängija, kes leiab mänguvälja kattekihi alt kolm ühesugust arvu, võidab sellele arvule vastava rahasumma.
MÄNG 3: Mängija, kes leiab mänguvälja kattekihi alt kolm mesilase kujutist, võidab 5 eurot.

10. Telesaates osalemiseks tuleb mängijal ennast registreerida telefoninumbril 650 20 30. Kui mängija on pileti alusel saanud õiguse saates osaleda, kuid ta ei soovi seda teha, peab ta sellest teavitama Eesti Lotot. Sellisel juhul saab mängija võiduna 1500 €. Telesaatesse registreerunud mängijatele teatatakse salvestuse läbiviimise aeg ja koht. Mängijad kutsutakse saatesse Eesti Lotos registreerimise järjekorras. Igas saates osaleb üks või rohkem mängijat. Igal telesaates osaleval mängijal on võimalus võita üks järgmistest võidusummadest: 35 000 €; 20 000 €; 15 000 €; 10 000 €; 5000 €; 3000 €; 2000 €; 1800 € või 1500 €. Telesaate loosimise reeglid on kirjeldatud mängureeglite lisas.

11. Mängija, kes saab võidu TV saates, annab Eesti Lotole õiguse kasutada oma nime ning pilti meedias (s.h. telesaates) ja reklaamides ning Eesti Loto kodulehel ilma täiendavat tasu maksmata ja eraldi kokkulepet sõlmimata.

12. Loteriid ei tohi mängida alla 16-aastased isikud. Eesti Lotol ja/või müüjal on vanuse tuvastamiseks õigus nõuda piletit osta soovivalt mängijalt ja/või võitjalt isikut tõendava dokumendi esitamist.

13. Võidusummad kuni 100 eurot (kaasa arvatud) väljastab võimalusel loteriimüüja. Võidu väljamaksmise alus on pilet. Võidu kättesaamine toimub võidupileti vahetamise teel võidusummale vastava rahasumma vastu.

14. Suurema väärtusega võidud kui 100 eurot vormistatakse Eesti Loto kontoris. Võite suurusega kuni 1999,99 eurot on võimalik vormistada ka Eesti Posti postkontorites. Koos võidupiletiga esitatud võidunõude üleandmise kohta antakse mängijale võiduavalduse koopia. Eesti Lotos või Eesti Postis vormistatud võidunõuded makstakse välja pangaülekandega mängija poolt võidunõudes märgitud arvelduskontole. Juhul kui mängija taotleb võidusumma ülekandmist Eestis mitteregistreeritud pangas avatud kontole, peetakse võidusummast kinni rahvusvahelise makse teenustasud.
Nõuetekohane ja tähtaegselt Eesti Lotole esitatud võidunõue rahuldatakse 30 päeva jooksul selle jõudmisest Eesti Lotosse. Informatsiooni võitude kättesaamise kohta saab telefonil 650 2030.

15. Pilet loetakse kehtetuks, kui piletil puudub (on ära lõigatud) vähemalt üks nurk. „Ära kraabi“ kontrollruutu on õigus lahti kraapida ainult Eesti Loto korraldusel, muul juhul on avatud „Ära kraabi“ kontrollruuduga pilet kehtetu.

16. Defektiga pileti vahetab loteriimüüja uue pileti vastu vahetult ostu sooritamise järgselt ostukohas, hiljem avastatud defektiga piletit ümber ei vahetata. Hilisemal defekti avastamisel peab mängija pöörduma pretensiooniga Eesti Lotosse.

17. Loteriiga seotud pretensioon tuleb Eesti Lotole esitada viivitamatult pretensiooni aluseks oleva asjaolu ilmnemisel kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Eesti Lotol on õigus nõuda täiendavat infot pretensiooni sisu täpsustamiseks ning kohustus vastata pretensioonile 15 päeva jooksul. Kokkuleppe mittesaavutamisel on mängijal õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks kohtu poole.

18. Isikuandmete töötlemise põhimõtted on saadaval Eesti Loto kodulehel.

19. Võidunõude esitamise viimane päev on 15.08.2024.

20. Välja maksmata jäänud võidusummad arvestatakse Eesti Loto tuludesse.

SuperSumm 10 TV- loosimise reeglid

Kiirloteriiga SuperSumm 10 TV-loosimisel osalemise õiguse saanud ning saatesse registreerunud mängijatele teatatakse loosimise telesaate salvestamise aeg ja koht lihtkirja või elektronposti teel.
Loosimisi viiakse reeglina läbi samal päeval koos Bingo loto saate salvestusega.

Loosimise käik: Mängureeglitest tulenev loosimise käik:
Stuudios on loosiratas 70 sektoriga, võidusummade jagunemine ratta sektorites on järgmine:
35 000 € – 1 sektor; 20 000 € – 1 sektor; 15 000 € – 1 sektor; 10 000 € – 1 sektor; 5000 € – 4 sektorit; 3000 € – 7 sektorit; 2000 € – 9 sektorit; 1800 € – 30 sektorit; 1500 € – 16 sektorit
Mängu alustamiseks on loosiratta võidusummale suunav nool sektoril summaga 35 000 € ning selles asendis tõmbab mängija ratta pöörlema. Ratas peab tegema vähemalt ühe täispöörde. Kui ratas täispööret ei tee, läheb tõmme kordamisele. Täispöördeks loetakse noole jõudmist tagasi algasendisse ehk 35 000 € sektorile. Ratta seiskumisel näitab nool ühele sektorile 70-st ja see summa on mängija võidusumma. Kui mängijal ei õnnestu kolme katsega sooritada nõuetele vastavat tõmmet, loetakse võidusummaks 1500 €.