dot with x in it

Sessiooni taimer. Kliki (!) nupule, et seada kontole mängupiirang 8-ks tunniks (link lehe jaluses).

arrow left arrow right
00:00
938537910
https://content-if.eestiloto.ee
'self' 'unsafe-inline' https://*.google.com https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com https://my.atlist.com https://*.hotjar.com https://*.hotjar.io wss://*.hotjar.com https://www.youtube-nocookie.com data:
'unsafe-eval' 'unsafe-inline' https://*.googletagmanager.com https://connect.facebook.net https://*.facebook.com https://*.hotjar.com https://cdn.popt.in https://*.cloudflare.com https://www.youtube-nocookie.com https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com
https://*.google-analytics.com https://*.googletagmanager.com https://*.facebook.com https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com https://www.youtube-nocookie.com data:
https://*.google-analytics.com https://*.analytics.google.com https://*.googletagmanager.com https://*.facebook.com wss://ws.hotjar.com https://*.hotjar.io https://*.popt.in https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com https://www.youtube-nocookie.com
OP9M-67VZ-17hu-HKgA-BBEm-KA1f-djop-5bJT

AS Eesti Loto kiirloterii “Õnnetriinu” mängureeglid

1. Kiirloterii korraldaja on AS Eesti Loto (edaspidi Eesti Loto), registrikood 10281170.
2. Loteriipileteid müüakse Eesti Vabariigi territooriumil.
3. Kiirloterii algus- ja lõppkuupäev (müügiperiood): 01.01.2022 – 31.07.2023.
4. Kiirloterii “Õnnetriinu” (edaspidi Loterii) tiraaž on 1 000 000 piletit. Ühe pileti hind on 1 euro.
5. Tiraaži realiseerimishind on 1 000 000 eurot.
6. Tiraaži võidufond on 470 000 eurot, mis moodustab 47% tiraaži realiseerimishinnast.
7. Võitude struktuur:

Võit €
Arv
Kogusumma €
5000
3
15 000
100
400
40 000
20
725
14 500
10
8550
85 500
5
10 000
50 000
2
70 000
140 000
1
125 000
125 000
Kokku:
214 678
470 000
 
8. Pileti võit selgub mänguvälja kattekihi avamisel.

Mänguvälja kattekihi all on kümme arvu. Mängija, kes leiab mänguvälja kattekihi alt kolm ühesugust arvu, võidab vastava rahasumma.
9. Loteriis osalemise õiguse annab panuse tegemine ehk pileti eest tasumine.  
10. Loteriid ei tohi mängida alla 16-aastased isikud. Eesti Lotol ja/või müüjal on vanuse tuvastamiseks õigus nõuda piletit osta soovivalt mängijalt ja/või võitjalt isikut tõendava dokumendi esitamist.   
11. Võidusummad kuni 100 eurot (kaasa arvatud) väljastab võimalusel loteriimüüja. Võitude väljamaksmise alus on pilet. Võidu kättesaamine toimub võidupileti vahetamise teel võidusummale vastava rahasumma vastu.
12. Suurema väärtusega võidud kui 100 eurot vormistatakse Eesti Loto kontoris. Võite suurusega kuni 1999,99 eurot on võimalik vormistada ka Eesti Posti postkontorites. Koos võidupiletiga esitatud võidunõude üleandmise kohta antakse mängijale võiduavalduse koopia. Eesti Lotos või Eesti Postis vormistatud võidunõuded makstakse välja pangaülekandega mängija poolt võidunõudes märgitud arvelduskontole. Juhul kui mängija taotleb võidusumma ülekandmist Eestis mitteregistreeritud pangas avatud kontole, peetakse võidusummast kinni rahvusvahelise makse teenustasud. Nõuetekohane ja tähtaegselt Eesti Lotole esitatud võidunõue rahuldatakse 30 päeva jooksul selle jõudmisest Eesti Lotosse. Informatsiooni võitude kättesaamise kohta saab telefonil 650 2030.
13. Pilet loetakse kehtetuks, kui piletil puudub (on ära lõigatud) vähemalt üks nurk. „Ära kraabi“ kontrollruutu on õigus lahti kraapida ainult Eesti Loto korraldusel, muul juhul on avatud „Ära kraabi“ kontrollruuduga pilet kehtetu.
14. Defektiga pileti vahetab loteriimüüja uue pileti vastu vahetult ostu sooritamise järgselt ostukohas, hiljem avastatud defektiga piletit ümber ei vahetata. Hilisemal defekti avastamisel peab mängija pöörduma pretensiooniga Eesti Lotosse.
15. Loteriiga seotud pretensioon tuleb Eesti Lotole esitada viivitamatult pretensiooni aluseks oleva asjaolu ilmnemisel kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Eesti Lotol on õigus nõuda täiendavat infot pretensiooni sisu täpsustamiseks ning kohustus vastata pretensioonile 15 päeva jooksul. Kokkuleppe mittesaavutamisel on mängijal õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks kohtu poole.   
16. Pileti ostmisega aktsepteerib mängija kehtivaid mängureegleid. Isikuandmete töötlemise põhimõtted on
saadaval Eesti Loto kodulehel.
17. Võidunõude esitamise viimane päev on 15.10.2023.
18. Välja nõudmata jäänud võidusummad arvestatakse AS Eesti Loto tuludesse.