dot with x in it

Sessiooni taimer. Kliki (!) nupule, et seada kontole mängupiirang 8-ks tunniks (link lehe jaluses).

arrow left arrow right
00:00
3uXw-e34g-vEnd-WWOa-urZm-Eszu-D3Dg-3keq

AS Eesti Loto kiirloterii “Kuum Paar” mängureeglid

1.    Kiirloterii korraldaja on AS Eesti Loto (edaspidi Eesti Loto), registrikood 10281170.
2.    Loteriipileteid realiseeritakse Eesti Vabariigi territooriumil.
3.    Kiirloterii algus- ja lõppkuupäev (müügiperiood): 01.12.2022 – 31.01.2024.
4.    Kiirloterii “Kuum paar” (edaspidi Loterii) tiraaž on 500 000 piletit. Ühe pileti hind on 3 eurot.
5.    Tiraaži realiseerimishind on 1 500 000 eurot.
6.    Tiraaži võidufond on 855 000 eurot, mis moodustab 57% tiraaži realiseerimishinnast.
7.    Loteriis osalemise õiguse annab panuse tegemine ehk pileti eest tasumine. Pileti ostmisega aktsepteerib mängija kehtivaid mängureegleid.
8.    Võitude struktuur:

Võit €
Arv
Kogusumma €
30 000
2
60 000
1000
6
6000
100
100
10 000
30
580
17 400
15
7500
112 500
10
13 325
133 250
5
57 000
285 000
3
76 950
230 850
Kokku:
155 463
855 000


9.    Kraabi lahti kogu mänguväli: Mänguväljal on kaheksa mängu. Kui leiad ühes mängus kaks ühesugust sümbolit, oled võitnud näidatud rahasumma.
10.    Loteriid ei tohi mängida alla 16-aastased isikud. Eesti Lotol ja/või müüjal on vanuse tuvastamiseks õigus nõuda piletit osta soovivalt mängijalt ja/või võitjalt isikut tõendava dokumendi esitamist.
11.    Võidusummad kuni 100 eurot (kaasa arvatud) väljastab võimalusel loteriimüüja. Võitude väljamaksmise alus on pilet. Võidu kättesaamine toimub võidupileti vahetamise teel võidusummale vastava rahasumma vastu.
12.    Suurema väärtusega võidud kui 100 eurot vormistatakse Eesti Loto kontoris. Võite suurusega kuni 1999,99 eurot on võimalik vormistada ka Eesti Posti postkontorites. Koos võidupiletiga esitatud võidunõude üleandmise kohta antakse mängijale võiduavalduse koopia. Eesti Lotos või Eesti Postis vormistatud võidunõuded makstakse välja pangaülekandega mängija poolt võiduavalduses märgitud arvelduskontole. Juhul kui mängija taotleb võidusumma ülekandmist Eestis mitteregistreeritud pangas avatud kontole, peetakse võidusummast kinni rahvusvahelise makse teenustasud.
13.    Nõuetekohane ja tähtaegselt Eesti Lotole esitatud võidunõue rahuldatakse 30 päeva jooksul selle jõudmisest Eesti Lotosse. Informatsiooni võitude kättesaamise kohta saab telefonil 650 2030.
14.    Pilet loetakse kehtetuks, kui piletil puudub (on ära lõigatud) vähemalt üks nurk. „Ära kraabi“ kontrollruutu on õigus lahti kraapida ainult Eesti Loto korraldusel, muul juhul on avatud „Ära kraabi“ kontrollruuduga pilet kehtetu.
15.    Defektiga pileti vahetab loteriimüüja uue pileti vastu vahetult ostu sooritamise järgselt ostukohas, hiljem avastatud defektiga piletit ümber ei vahetata. Hilisemal defekti avastamisel peab mängija pöörduma pretensiooniga Eesti Lotosse.
16.    Loteriiga seotud pretensioon tuleb Eesti Lotole esitada viivitamatult pretensiooni aluseks oleva asjaolu ilmnemisel kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Eesti Lotol on õigus nõuda täiendavat infot pretensiooni sisu täpsustamiseks ning kohustus vastata pretensioonile 15 päeva jooksul. Kokkuleppe mittesaavutamisel on mängijal õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks kohtu poole.
17.    Isikuandmete töötlemise põhimõtted on saadaval Eesti Loto kodulehel.
18.    Võidunõude esitamise viimane päev on 15.04.2024.
19.    Välja nõudmata jäänud võidusummad arvestatakse Eesti Loto tuludesse.