dot with x in it

Sessiooni taimer. Kliki (!) nupule, et seada kontole mängupiirang 8-ks tunniks (link lehe jaluses).

arrow left arrow right
00:00
vvZl-HPnw-sd3x-90Qt-i1Ka-n9uo-VVW7-YKNL

AS Eesti Loto kiirloterii “Kolmekordne” mängureeglid

1.    Kiirloterii korraldaja on AS Eesti Loto (edaspidi Eesti Loto), registrikood 10281170.
2.    Loteriipileteid müüakse Eesti Vabariigi territooriumil.
3.    Kiirloterii algus- ja lõppkuupäev (müügiperiood): 01.05.2022 – 31.08.2023.
4.    Kiirloterii “Kolmekordne” (edaspidi Loterii) tiraaž on 300 000 piletit. Ühe pileti hind on 5 eurot.
5.    Tiraaži realiseerimishind on 1 500 000 eurot.
6.    Tiraaži võidufond on 930 000 eurot, mis moodustab 62% tiraaži realiseerimishinnast.
7.    Võitude struktuur:

Võit €
Arv
Kogusumma €
 50 000
 2
 100 000
 1 000
 4
 4 000
 500
 40
 20 000
 200
 100
 20 000
 100
 230
 23 000
 50
 950
 47 500
 30
 400
 12 000
 30 (10 € x 3)
 900
 27 000
 20
 6 000
 120 000
 15
 2 000
 30 000
 15 (5 € x 3)
 7 000
 105 000
 10
 20 000
 200 000
 5
 44 300
 221 500
 Kokku:
 81 926
 930 000


8.    Pileti võit selgub mänguvälja kattekihi avamisel.
Mänguväljal on kaks võimalust võita.
Leia realt kolm ühesugust sümbolit ja võida real näidatud rahasumma.
Leia realt kolm sama sümbolit KOLMX ja võida kolmekordne real näidatud summa.
9.    Loteriis osalemise õiguse annab panuse tegemine ehk pileti eest tasumine.
10.    Loteriid ei tohi mängida alla 16-aastased isikud. Eesti Lotol ja/või müüjal on vanuse tuvastamiseks õigus nõuda piletit osta soovivalt mängijalt ja/või võitjalt isikut tõendava dokumendi esitamist.
11.    Võidusummad kuni 100 eurot (kaasa arvatud) väljastab võimalusel loteriimüüja. Võidu väljamaksmise alus on pilet. Võidu kättesaamine toimub võidupileti vahetamise teel võidusummale vastava rahasumma vastu.
12.    Suurema väärtusega võidud kui 100 eurot vormistatakse Eesti Loto kontoris. Võite suurusega kuni 1999,99 eurot on võimalik vormistada ka Eesti Posti postkontorites. Koos võidupiletiga esitatud võidunõude üleandmise kohta antakse mängijale võiduavalduse koopia. Eesti Lotos või Eesti Postis vormistatud võidunõuded makstakse välja pangaülekandega mängija poolt võidunõudes märgitud arvelduskontole. Juhul kui mängija taotleb võidusumma ülekandmist Eestis mitteregistreeritud pangas avatud kontole, peetakse võidusummast kinni rahvusvahelise makse teenustasud. Nõuetekohane ja tähtaegselt Eesti Lotole esitatud võidunõue rahuldatakse 30 päeva jooksul selle jõudmisest Eesti Lotosse. Informatsiooni võitude kättesaamise kohta saab telefonil 650 2030.
13.    Pilet loetakse kehtetuks, kui piletil puudub (on ära lõigatud) vähemalt üks nurk. „Ära kraabi“ kontrollruutu on õigus lahti kraapida ainult Eesti Loto korraldusel, muul juhul on avatud „Ära kraabi“ kontrollruuduga pilet kehtetu.
14.    Defektiga pileti vahetab loteriimüüja uue pileti vastu vahetult ostu sooritamise järgselt ostukohas, hiljem avastatud defektiga piletit ümber ei vahetata. Hilisemal defekti avastamisel peab mängija pöörduma pretensiooniga Eesti Lotosse.
15.    Loteriiga seotud pretensioon tuleb Eesti Lotole esitada viivitamatult pretensiooni aluseks oleva asjaolu ilmnemisel kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Eesti Lotol on õigus nõuda täiendavat infot pretensiooni sisu täpsustamiseks ning kohustus vastata pretensioonile 15 päeva jooksul. Kokkuleppe mittesaavutamisel on mängijal õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks kohtu poole.
16.    Pileti ostmisega aktsepteerib mängija kehtivaid mängureegleid. Isikuandmete töötlemise põhimõtted on saadaval Eesti Loto kodulehel.
17.    Võidunõude esitamise viimane päev on 15.11.2023.
18.    Välja nõudmata jäänud võidusummad arvestatakse AS Eesti Loto tuludesse.