dot with x in it

Sessiooni taimer. Kliki (!) nupule, et seada kontole mängupiirang 8-ks tunniks (link lehe jaluses).

arrow left arrow right
00:00
GvAG-IcU2-PaSV-70q5-IaRw-CreC-WmFI-IklL

Kiirloterii “Kingiloos 9” mängureeglid


1.    Kiirloterii korraldaja on AS Eesti Loto (edaspidi Eesti Loto), registrikood 10281170.
2.    Loteriipileteid müüakse Eesti Vabariigi territooriumil.
3.    Kiirloterii algus- ja lõppkuupäev (müügiperiood): 01.03.2023 – 29.02.2024.
4.    Kiirloterii “Kingiloos 9” (edaspidi Loterii) tiraaž on 200 000 piletit. Ühe pileti hind on 10 eurot.
5.    Tiraaži realiseerimishind on 2 000 000 eurot.
6.    Tiraaži võidufond on 1 299 400 eurot, mis moodustab 64,97 % tiraaži realiseerimishinnast.
7.    Loteriis osalemise õiguse annab panuse tegemine ehk pileti eest tasumine. Pileti ostmisega aktsepteerib mängija kehtivaid mängureegleid.
8.   Võitude struktuur:

Võit € Arv Kogusumma €
1000 100 100 000
100 560 56 000
20 4500 90 000
10 15 840 158 400
5 179 000 895 000
Kokku: 200 000 1 299 400
 

9.    Mängujuhis: Kraabi lahti mänguväljad.
Leia MINU SÜMBOLITE hulgast VÕIDUSÜMBOL ja võida näidatud rahasumma.
BOONUS: Leia ühelt mänguväljadest kingituse sümbol ja võida näidatud rahasumma.
10.    Loteriid ei tohi mängida alla 16-aastased isikud. Eesti Lotol ja/või müüjal on vanuse tuvastamiseks õigus nõuda piletit osta soovivalt mängijalt ja võitjalt isikut tõendava dokumendi esitamist.
11.    Võidusummad kuni 100 eurot (kaasa arvatud) väljastab võimalusel loteriimüüja. Võidu väljamaksmise alus on pilet. Võidu kättesaamine toimub võidupileti vahetamise teel võidusummale vastava rahasumma vastu.
12.    Suurema väärtusega võidud kui 100 eurot vormistatakse Eesti Loto kontoris. Võite suurusega kuni 1999,99 eurot on võimalik vormistada ka Eesti Posti postkontorites. Koos võidupiletiga esitatud võidunõude avalduse üleandmise kohta antakse mängijale võidunõude avalduse koopia. Eesti Lotos või Eesti Postis vormistatud võidunõuded makstakse välja pangaülekandega mängija poolt võidunõudes märgitud arvelduskontole. Juhul kui mängija taotleb võidusumma ülekandmist Eestis mitteregistreeritud pangas avatud kontole, peetakse võidusummast kinni rahvusvahelise makse teenustasud.
13.    Nõuetekohane ja tähtaegselt Eesti Lotole esitatud võidunõue rahuldatakse 30 päeva jooksul selle jõudmisest Eesti Lotosse. Informatsiooni võitude kättesaamise kohta saab telefonil 650 2030.
14.    Pilet loetakse kehtetuks, kui piletil puudub (on ära lõigatud) vähemalt üks nurk. „Ära kraabi“ kontrollruutu on õigus lahti kraapida ainult Eesti Loto korraldusel. Muul juhul on avatud „Ära kraabi“ kontrollruuduga pilet kehtetu.
15.    Defektiga pileti vahetab loteriimüüja uue pileti vastu vahetult ostu sooritamise järgselt ostukohas. Hiljem avastatud defektiga piletit ümber ei vahetata. Hilisemal defekti avastamisel peab mängija pöörduma pretensiooniga Eesti Lotosse.
16.    Loteriiga seotud pretensioon tuleb Eesti Lotole esitada viivitamatult pretensiooni aluseks oleva asjaolu ilmnemisel kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Eesti Lotol on õigus nõuda täiendavat infot pretensiooni sisu täpsustamiseks ning kohustus vastata pretensioonile 15 päeva jooksul. Kokkuleppe mittesaavutamisel on mängijal õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks kohtu poole.
17.    Isikuandmete töötlemise tingimused on saadaval Eesti Loto kodulehel.
18.    Võidunõude esitamise viimane päev on 15.05.2024.
19.    Välja maksmata jäänud võidusummad arvestatakse Eesti Loto tuludesse.