dot with x in it

Sessiooni taimer. Kliki (!) nupule, et seada kontole mängupiirang 8-ks tunniks (link lehe jaluses).

arrow left arrow right
00:00
836454503
https://content-if.eestiloto.ee
'self' 'unsafe-inline' https://*.google.com https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com https://my.atlist.com https://*.hotjar.com https://*.hotjar.io wss://*.hotjar.com https://www.youtube-nocookie.com data:
'unsafe-eval' 'unsafe-inline' https://*.googletagmanager.com https://connect.facebook.net https://*.facebook.com https://*.hotjar.com https://cdn.popt.in https://*.cloudflare.com https://www.youtube-nocookie.com https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com
https://*.google-analytics.com https://*.googletagmanager.com https://*.facebook.com https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com https://www.youtube-nocookie.com data:
https://*.google-analytics.com https://*.analytics.google.com https://*.googletagmanager.com https://*.facebook.com wss://ws.hotjar.com https://*.hotjar.io https://*.popt.in https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com https://www.youtube-nocookie.com
HZsd-RHbI-80Aq-EmvF-HzEO-5ufn-k9H7-m0Jm

Kiirloterii “20X RAHA 2” mängureeglid

1.    Kiirloterii korraldaja on AS Eesti Loto (edaspidi Eesti Loto), registrikood 10281170.
2.    Loteriipileteid realiseeritakse Eesti Vabariigi territooriumil.
3.    Kiirloterii algus- ja lõppkuupäev (müügiperiood): 01.09.2022 – 30.11.2023.
4.    Kiirloterii “20X RAHA 2” (edaspidi Loterii) tiraaž on 300 000 piletit. Ühe pileti hind on 5 eurot.
5.    Tiraaži realiseerimishind on 1 500 000 eurot.
6.    Tiraaži võidufond on 945 000 eurot, mis moodustab 63% tiraaži realiseerimishinnast.
7.    Loteriis osalemise õiguse annab panuse tegemine ehk pileti eest tasumine. Pileti ostmisega aktsepteerib mängija kehtivaid mängureegleid.
8.    Võitude struktuur:

Võit €
Arv
Kogusumma €
 40 000
 2
 80 000
 200 (20 € x 10)
 70
 14 000
 100 (5 € x 20
 250
 25 000
 50 (10 € x 5)
 1120
 56 000
 50 (5 € x 10)
 1130
 56 500
 20 (10 € x 2)
 10 100
 202 000
 20
 2400
 48 000
 10 (5 € x 2)
 20 000
 200 000
 10
 4500
 45 000
 5
 43 700
 218 500
 Kokku:
 85 622
 945 000


9. Mängujuhis: Kraabi lahti kogu mänguväli. Väljal on kaks mängu:
    1. Leia mänguväljalt 2x, 5x, 10x või 20x ja korruta see läbi x-i all oleva rahasummaga. Saadud korrutis ongi sinu võidusummaks.
    2. Leia MINU NUMBRITE hulgast VÕIDUNUMBER ja võidad numbri all näidatud rahasumma.
10. Loteriid ei tohi mängida alla 16-aastased isikud. Eesti Lotol ja/või müüjal on vanuse tuvastamiseks õigus nõuda piletit osta soovivalt mängijalt ja/või võitjalt isikut tõendava dokumendi esitamist.
11. Võidusummad kuni 100 eurot (kaasa arvatud) väljastab võimalusel loteriimüüja. Võitude väljamaksmise alus on pilet. Võidu kättesaamine toimub võidupileti vahetamise teel võidusummale vastava rahasumma vastu.
12. Suurema väärtusega võidud kui 100 eurot vormistatakse Eesti Loto kontoris. Võite suurusega kuni 1999,99 eurot on võimalik vormistada ka Eesti Posti postkontorites. Koos võidupiletiga esitatud võidunõude üleandmise kohta antakse mängijale võiduavalduse koopia. Eesti Lotos või postkontoris vormistatud võidunõuded makstakse välja pangaülekandega mängija poolt võidunõudes märgitud arvelduskontole. Juhul kui mängija taotleb võidusumma ülekandmist Eestis mitteregistreeritud pangas avatud kontole, peetakse võidusummast kinni rahvusvahelise makse teenustasud.
13. Nõuetekohane ja tähtaegselt Eesti Lotole esitatud võidunõue rahuldatakse 30 päeva jooksul selle jõudmisest Eesti Lotosse. Informatsiooni võitude kättesaamise kohta saab telefonil 650 2030.
14. Pilet loetakse kehtetuks, kui piletil puudub (on ära lõigatud) vähemalt üks nurk. „Ära kraabi“ kontrollruutu on õigus lahti kraapida ainult Eesti Loto korraldusel, muul juhul on avatud „Ära kraabi“ kontrollruuduga pilet kehtetu.
15. Defektiga pileti vahetab loteriimüüja uue pileti vastu vahetult ostu sooritamise järgselt ostukohas, hiljem avastatud defektiga piletit ümber ei vahetata. Hilisemal defekti avastamisel peab mängija pöörduma pretensiooniga Eesti Lotosse.
16. Loteriiga seotud pretensioon tuleb Eesti Lotole esitada viivitamatult pretensiooni aluseks oleva asjaolu ilmnemisel kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Eesti Lotol on õigus nõuda täiendavat infot pretensiooni sisu täpsustamiseks ning kohustus vastata pretensioonile 15 päeva jooksul. Kokkuleppe mittesaavutamisel on mängijal õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks kohtu poole.
17. Isikuandmete töötlemise põhimõtted on saadaval Eesti Loto kodulehel.
18. Võidunõude esitamise viimane päev on 15.02.2024.
19. Välja maksmata jäänud võidusummad arvestatakse Eesti Loto tuludesse.