dot with x in it

Sessiooni taimer. Kliki (!) nupule, et seada kontole mängupiirang 8-ks tunniks (link lehe jaluses).

arrow left arrow right
00:00
574792271
https://content-if.eestiloto.ee
'self' 'unsafe-inline' https://*.google.com https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com https://my.atlist.com https://*.hotjar.com https://*.hotjar.io wss://*.hotjar.com https://www.youtube-nocookie.com data:
'unsafe-eval' 'unsafe-inline' https://*.googletagmanager.com https://connect.facebook.net https://*.facebook.com https://*.hotjar.com https://cdn.popt.in https://*.cloudflare.com https://www.youtube-nocookie.com https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com
https://*.google-analytics.com https://*.googletagmanager.com https://*.facebook.com https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com https://www.youtube-nocookie.com data:
https://*.google-analytics.com https://*.analytics.google.com https://*.googletagmanager.com https://*.facebook.com wss://ws.hotjar.com https://*.hotjar.io https://*.popt.in https://*.youtube.com https://*.youtube-nocookie.com https://www.youtube-nocookie.com
OZ7Q-WN1I-qaDT-Jp4n-GJfy-hoBL-y8YS-fX9B

AS Eesti Loto kiirloterii “1000 € kolmeks aastaks” mängureeglid

1. Kiirloterii korraldaja on AS Eesti Loto (edaspidi Eesti Loto), registrikood 10281170.
2. Loteriipileteid realiseeritakse Eesti Vabariigi territooriumil.
3. Kiirloterii algus- ja lõppkuupäev (müügiperiood): 15.10.2021– 31.03.2023.
4. Kiirloterii “ 1000 € kolmeks aastaks” (edaspidi Loterii) tiraaž on 500 000 piletit. Ühe pileti hind on 3 eurot.
5. Tiraaži realiseerimishind on 1 500 000 eurot.
6. Tiraaži võidufond on 855 000 eurot, mis moodustab 57% tiraaži realiseerimishinnast.
7. Loteriis osalemise õiguse annab panuse tegemine ehk pileti eest tasumine. Pileti ostmisega aktsepteerib mängija kehtivaid mängureegleid.

8. Võitude struktuur:
Võit €
Arv
Kogusumma €
 1000 € x 36 kuud või 36 000 €
 2
 72 000
 500
 15
 7 500
 100
 100
 10 000
 25
 580
 14 500
 15
 7000
 105 000
 10
 13 015
 130 150
 5
 57 000
 285 000
 3
 76 950
 230 850
 Kokku
 155 463
 855 000


9. Kraabi lahti kogu mänguväli:
Kui leiad MINU NUMBRITE hulgast VÕIDUNUMBRI, oled võitnud vastava rahasumma. Leia sõna AASTA ja oled võitnud 1000 eurot kuus kolmeks aastaks.  
Boonus: Kui leiad väljalt päikese sümboli, oled võitnud 10 eurot.
10. Loteriid ei tohi mängida alla 16-aastased isikud. Eesti Lotol ja/või müüjal on vanuse tuvastamiseks õigus nõuda piletit osta soovivalt mängijalt ja/või võitjalt isikut tõendava dokumendi esitamist.   
11. Võidusummad kuni 100 eurot (kaasa arvatud) väljastab võimalusel loteriimüüja. Võitude väljamaksmise alus on pilet. Võidu kättesaamine toimub võidupileti vahetamise teel võidusummale vastava ekvivalentse rahasumma vastu.
12. Suurema väärtusega võidud kui 100 eurot vormistatakse Eesti Loto kontoris. Võite suurusega kuni 1999,99 eurot on võimalik vormistada ka Eesti Posti postkontorites. Koos võidupiletiga esitatud võidunõude üleandmise kohta antakse mängijale võiduavalduse koopia. Eesti Lotos või Eesti Postis vormistatud võidunõuded makstakse välja pangaülekandega mängija poolt võiduavalduses märgitud arvelduskontole. Juhul kui mängija taotleb võidusumma ülekandmist Eestis mitteregistreeritud pangas avatud kontole, peetakse võidusummast kinni rahvusvahelise makse teenustasud.
13. Peavõit makstakse välja igakuiselt teostatavate maksetena, so 1000 € kuus 3 aasta jooksul, või ühekordse maksena 36 000 €.  
14. Nõuetekohane ja tähtaegselt Eesti Lotole esitatud võidunõue rahuldatakse 30 päeva jooksul selle jõudmisest Eesti Lotosse. Informatsiooni võitude kättesaamise kohta saab telefonil 650 2030.
15. Pilet loetakse kehtetuks, kui piletil puudub (on ära lõigatud) vähemalt üks nurk. „Ära kraabi“ kontrollruutu on õigus lahti kraapida ainult Eesti Loto korraldusel, muul juhul on avatud „Ära kraabi“ kontrollruuduga pilet kehtetu.
16. Defektiga pileti vahetab loteriimüüja uue pileti vastu vahetult ostu sooritamise järgselt ostukohas, hiljem avastatud defektiga piletit ümber ei vahetata. Hilisemal defekti avastamisel peab mängija pöörduma pretensiooniga Eesti Lotosse.
17. Loteriiga seotud pretensioon tuleb Eesti Lotole esitada viivitamatult pretensiooni aluseks oleva asjaolu ilmnemisel kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Eesti Lotol on õigus nõuda täiendavat infot pretensiooni sisu täpsustamiseks ning kohustus vastata pretensioonile 15 päeva jooksul. Kokkuleppe mittesaavutamisel on mängijal õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks kohtu poole.   
18. Isikuandmete töötlemise põhimõtted on saadaval Eesti Loto kodulehel.
19. Võidunõude esitamise viimane päev on 15.06.2023.
20. Välja nõudmata jäänud võidusummad arvestatakse Eesti Loto tuludesse.