SuperSumm 4 mängureeglid

1.    Kiirloterii korraldaja on AS Eesti Loto (edaspidi Eesti Loto), registrikood 10281170.
2.    Loteriipileteid realiseeritakse Eesti Vabariigi territooriumil.
3.    Kiirloterii algus- ja lõppkuupäev (müügi tähtaeg): 01.03.2017 – 30.11.2018
4.    Kiirloterii “SuperSumm 4” (edaspidi Loterii) tiraaž on 3 000 000 piletit. Ühe pileti hind on 2 eurot.
5.    Tiraaži realiseerimishind on 6 000 000 eurot.
6.    Tiraaži võidufond on 3 000 000 eurot, mis moodustab 50% tiraaži realiseerimishinnast Võidufondist 2 349 000 eurot kuulub väljamaksmisele piletitel olevate ja 651 000 eurot TV-saadetes välja loositavate võitudena. TV-saate võidufond ja võitude jaotus võidustruktuuris põhineb tõenäosusarvutustel. 
7.    Võitude struktuur:

Võit €
Arv
Kogusumma €
35 000
3 (TV saates)
105 000
20 000
3 (TV saates)
60 000
15 000
3 (TV saates)
45 000
10 000
6 (neist 3 TV saates)
60 000
5000
18 (neist 12 TV saates)
90 000
3000
24 (neist 21 TV saates)
72 000
2000
45 (neist 27 TV saates)
90 000
1800
90 ( TV saates)
162 000
1500
48 (TV saates)
72 000
1000
30
30 000
10
31 260
312 600
5
90 000
450 000
3
135 000
405 000
2
523 200
1 046 400
Kokku
779 730
3 000 000           

8.    Pileti võit selgub vastavate mänguväljade kattekihi avamisel.
MÄNG 1: Mängija, kes leiab mänguvälja kattekihi alt kolm ühesugust arvu, võidab sellele arvule vastava rahasumma.
MÄNG 2: Mängija, kes leiab mänguvälja kattekihi alt kolm mesilase kujutist, võidab 5 eurot.
MÄNG 3: Mängija, kes leiab mänguvälja kattekihi alt kolm TV-märki, saab õiguse osaleda telesaates. Telesaates osalemiseks tuleb mängijal ennast registreerida telefoninumbril 650 20 30. Kui mängija on pileti alusel saanud õiguse saates osaleda, kuid ta ei soovi seda teha, peab ta sellest teavitama Eesti Lotot. Sellisel juhul saab mängija võiduna 1500 €.

Telesaatesse registreerunud mängijatele teatatakse salvestuse läbiviimise aeg ja koht. Mängijad kutsutakse saatesse Eesti Lotos registreerimise järjekorras. Igas saates osaleb üks või rohkem mängijat. Igal telesaates osaleval mängijal on võimalus võita üks järgmistest võidusummadest: 35 000 €; 20 000 €; 15 000 €; 10 000 €; 5000 €; 3000 €; 2000 €; 1800 € või 1500 €. Telesaate loosimise reeglid on kirjeldatud mängureeglite lisas.
9.    Loteriis osalemise õiguse annab panuse tegemine ehk pileti eest tasumine. Võidu väljamaksmise aluseks on pilet.
10.    Loteriid ei tohi mängida alla 16-aastased isikud. Eesti Lotol ja/või müüjal on vanuse tuvastamiseks õigus nõuda piletit osta soovivalt mängijalt ja/ või võitjalt isikut tõendava dokumendi esitamist.  
11.    Võidusummad kuni 100 eurot väljastab võimalusel loteriimüüja. Võidu kättesaamine toimub võidupileti vahetamise teel võidusummale vastava ekvivalentse rahasumma vastu.
12.    Suurema väärtusega võidud kui 100 eurot vormistatakse Eesti Loto kontoris. Võite suurusega kuni 2000 eurot on võimalik vormistada ka Eesti Posti postkontorites. Koos võidupiletiga esitatud võidunõude üleandmise kohta antakse mängijale Võidusumma väljamaksmise avalduse koopia. Eesti Lotos või Eesti Postis vormistatud võidunõuded makstakse välja pangaülekandega mängija poolt võidunõudes märgitud arvelduskontole. Juhul kui mängija taotleb võidusumma ülekandmist Eestis mitteregistreeritud pangas avatud kontole, peetakse võidusummast kinni rahvusvahelise makse teenustasud.
13.    Nõuetekohane ja tähtaegselt Eesti Lotole esitatud võidunõue rahuldatakse 30 päeva jooksul selle jõudmisest Eesti Lotosse. Informatsiooni võitude kättesaamise kohta saab telefonil 650 2030.
14.    Pilet loetakse kehtetuks, kui kontrollruut ÄRA KRAABI on avatud, mänguvälja andmestik on rikutud, piletil puudub (on ära lõigatud) vähemalt üks nurk või ei ole loetav pileti number.
15.    Defektiga pileti vahetab loteriimüüja uue pileti vastu vahetult ostu sooritamise järgselt ostukohas, hiljem avastatud defektiga piletit ümber ei vahetata. Hilisemal defekti avastamisel peab mängija pöörduma pretensiooniga Eesti Lotosse.
16.    Loteriiga seotud pretensioonid lahendatakse sellekohase kirjaliku avalduse ja vaidlusaluse pileti esitamisel Eesti Lotole. Nõuetekohane pretensioon tuleb esitada viivitamatult pretensiooni aluseks olevast asjaolust teada saamisest. Eesti Lotos vaadatakse pretensioon läbi ja otsus  teatatakse  pretensiooni esitajale kirjalikult 2 nädala jooksul pretensiooni esitamise päevast.
Kokkuleppe mittesaavutamisel on mängijal õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks kohtu poole.
17.    Mängija, kes saab võidu TV saates, annab Eesti Lotole õiguse kasutada oma nime ning pilti meedias (s.h. telesaates) ja reklaamides ning Eesti Loto koduleheküljel ilma täiendavat tasu maksmata ja eraldi kokkulepet sõlmimata.
18.    Pileti ostmisega annab isik Eesti Lotole nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks.
19.    Pileti ostmisega kinnitab mängija, et on tutvunud loterii mängureeglitega.
20.    Võidunõude esitamise viimane päev on 15.02.2019.
21.    Võitude väljamaksmise lõpptähtaeg on 15.03.2019.
22.    Välja nõudmata jäänud võidusummad arvestatakse Eesti Loto tuludesse.

SuperSumm4 TV-loosimise reeglid

Kiirloteriiga SuperSumm4 TV-loosimisel osalemise õiguse saanud ning saatesse registreerunud mängijatele teatatakse loosimise telesaate salvestamise aeg ja koht lihtkirja või elektronposti teel.
Loosimisi viiakse reeglina läbi samal päeval koos Bingo Loto saate salvestusega.

Loosimise käik:
Mängureeglitest tulenev loosimise käik:
Stuudios on loosiratas 70 sektoriga, võidusummade jagunemine ratta sektorites on järgmine:
35 000 € – 1 sektor; 20 000 € – 1 sektor; 15 000 € – 1 sektor; 10 000 € – 1 sektor; 5000 € – 4 sektorit; 3000 € – 7 sektorit; 2000 € – 9 sektorit; 1800 € – 30 sektorit; 1500 € – 16 sektorit  
Mängu alustamiseks on loosiratta võidusummale suunav nool sektoril summaga 35 000 € ning selles asendis tõmbab mängija ratta pöörlema. Ratas peab tegema vähemalt ühe täispöörde. Kui ratas täispööret ei tee, läheb tõmme kordamisele. Täispöördeks loetakse noole jõudmist tagasi algasendisse ehk 35 000 € sektorile. Ratta seiskumisel näitab nool ühele sektorile 70-st ja see summa on mängija võidusumma. Kui mängijal ei õnnestu viie katsega sooritada nõuetele vastavat tõmmet, loetakse võidusummaks 1500 €.
 

Ennustatav jackpot: 90 000 000

Eurojackpot on paljude Euroopa riikide ühine lotomäng, millega võib võita kuni 90 miljonit eurot!
Mängima Tulemused

Ennustatav jackpot: 160 000

Bingo loto on põnev ja lihtne mäng, mille mängunumbreid saab veebis ise valida ning loosimisele telesaate vahendusel kaasa elada.
Mängima Tulemused

Ennustatav jackpot:
3 000 000

Vikinglotto on Skandinaavia ja Balti riikide ühine lotomäng, mille jackpot on alati vähemalt 3 miljonit eurot.
Mängima Tulemused

Peavõit:
300 000

Keno on palju põnevust ning valikuid pakkuv mäng, kus saab ise otsustada, mitme numbri ja millise panusega osaleda.
Mängima Tulemused