Kiirloto Rahasadu 2 mängureeglid

AS Eesti Loto kiirloterii “Rahasadu 2" mängureeglid

1. Kiirloterii korraldaja on AS Eesti Loto (edaspidi Eesti Loto), registrikood 10281170.
2. Kiirloterii “Rahasadu 2” (edaspidi Loterii) tiraaž on 500 000 piletit. Ühe pileti hind on 3 eurot.
3. Tiraaži realiseerimishind on 1 500 000 eurot.
4. Tiraaži võidufond on 855 000 eurot, mis moodustab 57% tiraaži realiseerimishinnast.
5. Loteriipileteid realiseeritakse Eesti Vabariigi territooriumil.
6. Kiirloterii algus- ja lõppkuupäev (müügi tähtaeg): 01.10.2018 – 30.11.2019.
7. Võitude struktuur:

Võit €
Arv
Kogusumma €
 30 000
 2
 60 000
 3 000
 6
 18 000
 30
 560
 16 800
 20
 830
 16 600
 15
 6650
 99 750
 10
 13 300
 133 000
 5
 56 000
 280 000
 3
 76 950
 230 850
 Kokku
 154 298
 855 000

8. Piletil on mänguväljad, kus võit selgub vastava kattekihi avamisel:
Mäng 1: Mänguväljal on seitse rida. Leides ühelt realt 3 MÜNTI, on võiduks real näidatud rahasumma.
Mäng 2: Leides mänguväljalt NOTSU sümboli, on võiduks 20 eurot.
9. Loteriis osalemise õiguse annab panuse tegemine ehk pileti eest tasumine. 
10. Loteriid ei tohi mängida alla 16-aastased isikud. Eesti Lotol ja/või müüjal on vanuse tuvastamiseks õigus nõuda piletit osta soovivalt mängijalt ja/või võitjalt isikut tõendava dokumendi esitamist.  
11. Võidusummad kuni 100 eurot väljastab võimalusel loteriimüüja. Võitude väljamaksmise alus on pilet. Võidu kättesaamine toimub võidupileti vahetamise teel võidusummale vastava ekvivalentse rahasumma vastu.
12. Suurema väärtusega võidud kui 100 eurot vormistatakse Eesti Loto kontoris. Võite suurusega kuni 2000 eurot on võimalik vormistada ka Eesti Posti postkontorites. Koos võidupiletiga esitatud võidunõude üleandmise kohta antakse mängijale Võidusumma väljamaksmise avalduse koopia. Eesti Lotos või postkontoris vormistatud võidunõuded makstakse välja pangaülekandega mängija poolt võidunõudes märgitud arvelduskontole. Juhul kui mängija taotleb võidusumma ülekandmist Eestis mitteregistreeritud pangas avatud kontole, peetakse võidusummast kinni rahvusvahelise makse teenustasud.
Nõuetekohane ja tähtaegselt Eesti Lotole esitatud võidunõue rahuldatakse 30 päeva jooksul selle jõudmisest Eesti Lotosse. Informatsiooni võitude kättesaamise kohta saab telefonil 650 2030.
13. Pilet loetakse kehtetuks, kui kontrollruut ÄRA KRAABI on avatud, mänguvälja andmestik on rikutud, piletil puudub (on ära lõigatud) vähemalt üks nurk või ei ole loetav pileti number.
14. Defektiga pileti vahetab loteriimüüja uue pileti vastu vahetult ostu sooritamise järgselt ostukohas, hiljem avastatud defektiga piletit ümber ei vahetata. Hilisemal defekti avastamisel peab mängija pöörduma pretensiooniga Eesti Lotosse.
15. Loteriiga seotud pretensioon tuleb Eesti Lotole esitada viivitamatult pretensiooni aluseks oleva asjaolu ilmnemisel kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Eesti Lotol on õigus nõuda täiendavat infot pretensiooni sisu täpsustamiseks ning kohustus vastata pretensioonile 15 päeva jooksul. Kokkuleppe mittesaavutamisel on mängijal õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks kohtu poole. 
16. Pileti ostmisega annab mängija Eesti Lotole nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ning aktsepteerib kehtivaid mängureegleid.
17. Võidunõude esitamise viimane päev on 15.02.2020.
18. Võitude väljaandmise lõpptähtaeg on 15.03.2020.
19. Välja nõudmata jäänud võidusummad arvestatakse Eesti Loto tuludesse.
 
See veebileht kasutab küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Loe lähemalt