Kiirloto Kullapada mängureeglid

AS Eesti Loto kiirloterii “Kullapada 8” mängureeglid

1. Kiirloterii korraldaja on AS Eesti Loto (edaspidi Eesti Loto), registrikood 10281170.
2. Loteriipileteid realiseeritakse Eesti Vabariigi territooriumil.
3. Kiirloterii algus- ja lõppkuupäev (müügi tähtaeg): 15.02.2019 – 31.03.2020.
4. Kiirloterii “Kullapada 8” (edaspidi Loterii) tiraaž on 1 500 000 piletit. Ühe pileti hind on 2 eurot.
5. Tiraaži realiseerimishind on 3 000 000 eurot.
6. Tiraaži võidufond on 1 650 000 eurot, mis moodustab 55% tiraaži realiseerimishinnast.
7. Võitude struktuur:

Võit €
Arv
Kogusumma €
 20 000
 3
 60 000
 1 000
 9
 9000
 100
 375
 37 500
 35
 1700
 59 500
 20
 7500
 150 000
 10
 25 400
 254 000
 4
 150 000
 600 000
 2
 240 000
 480 000
Kokku
 424 987
 1 650 000

8. Piletil on mänguväli, kus võit selgub vastava kattekihi avamisel.
Mänguvälja kattekihi all on Minu Õnnenumber ja viis mängurida. Mängija, kes leiab mänguvälja kattekihi all olevatelt ridadelt Õnnenumbri võidab sellel real oleva võidusumma.
9. Loteriis osalemise õiguse annab panuse tegemine ehk pileti eest tasumine. 
10. Loteriid ei tohi mängida alla 16-aastased isikud. Eesti Lotol ja/või müüjal on vanuse tuvastamiseks õigus nõuda piletit osta soovivalt mängijalt ja/või võitjalt isikut tõendava dokumendi esitamist.  
11. Võidusummad kuni 100 eurot väljastab võimalusel loteriimüüja. Võitude väljamaksmise alus on pilet. Võidu kättesaamine toimub võidupileti vahetamise teel võidusummale vastava ekvivalentse rahasumma vastu.
12. Suurema väärtusega võidud kui 100 eurot vormistatakse Eesti Loto kontoris. Võite suurusega kuni 1999,99 eurot on võimalik vormistada ka Eesti Posti postkontorites. Koos võidupiletiga esitatud võidunõude üleandmise kohta antakse mängijale Võidusumma väljamaksmise avalduse koopia. Eesti Lotos või Eesti Postis vormistatud võidunõuded makstakse välja pangaülekandega mängija poolt võidunõudes märgitud arvelduskontole. Juhul kui mängija taotleb võidusumma ülekandmist Eestis mitteregistreeritud pangas avatud kontole, peetakse võidusummast kinni rahvusvahelise makse teenustasud.
Nõuetekohane ja tähtaegselt Eesti Lotole esitatud võidunõue rahuldatakse 30 päeva jooksul selle jõudmisest Eesti Lotosse. Informatsiooni võitude kättesaamise kohta saab telefonil 650 2030.
13. Pilet loetakse kehtetuks, kui kontrollruut ÄRA KRAABI on avatud, mänguvälja andmestik on rikutud, piletil puudub (on ära lõigatud) vähemalt üks nurk või ei ole loetav pileti number.
14. Defektiga pileti vahetab loteriimüüja uue pileti vastu vahetult ostu sooritamise järgselt ostukohas, hiljem avastatud defektiga piletit ümber ei vahetata. Hilisemal defekti avastamisel peab mängija pöörduma pretensiooniga Eesti Lotosse.
15. Loteriiga seotud pretensioon tuleb Eesti Lotole esitada viivitamatult pretensiooni aluseks oleva asjaolu ilmnemisel kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Eesti Lotol on õigus nõuda täiendavat infot pretensiooni sisu täpsustamiseks ning kohustus vastata pretensioonile 15 päeva jooksul. Kokkuleppe mittesaavutamisel on mängijal õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks kohtu poole. 
16. Pileti ostmisega aktsepteerib mängija kehtivaid mängureegleid. Isikuandmete töötlemise tingimused on
saadaval Eesti Loto kodulehel.
17. Võidunõude esitamise viimane päev on 15.06.2020.
18. Võitude väljamaksmise lõpptähtaeg on 15.07.2020.
19. Välja nõudmata jäänud võidusummad arvestatakse AS Eesti Loto tuludesse.
 
See veebileht kasutab küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Loe lähemalt