Kiirloto Autoloos mängureeglid

Autoloos TV-loosimise reeglid

Kiirloteriiga Autoloos TV-loosimisel osalemise õiguse saanud ning saatesse registreerunud mängijatele teatatakse loosimise telesaate salvestamise aeg ja koht lihtkirja või elektronposti teel.
Loosimisi viiakse reeglina läbi samal päeval koos Bingo loto saate salvestusega.

Loosimise käik:
Mängureeglitest tulenev loosimise käik:
Stuudios on loosiratas 69 sektoriga, võidusummade jagunemine ratta sektorites on järgmine:
Opel Astra Sports Tourer – 1 sektor; Škoda Octavia Combi – 1 sektor; Volkswagen Golf Variant – 1 sektor; 5000 € – 6 sektorit; 4000 € – 9 sektorit; 3000 € – 18 sektorit; 2000 € – 30 sektorit; proovi uuesti – 3 sektorit.  
Mängu alustamiseks on loosiratta võidusummale suunav nool juhuslikul autoga sektoril ning selles asendis tõmbab mängija ratta pöörlema. Ratas peab tegema vähemalt ühe täispöörde. Kui ratas täispööret ei tee, läheb tõmme kordamisele. Täispöördeks loetakse noole jõudmist tagasi algasendisse. Ratta seiskumisel näitab nool ühele sektorile 69-st ja see summa on mängija võidusumma. Kui mängijal ei õnnestu kolme katsega sooritada nõuetele vastavat täispöördega tõmmet, saab mängija võidusummaks 2000 eurot.
Kui nool jääb seisma sektorile „Proovi uuesti“, saab mängija võimaluse ratast uuesti keerutada seni, kuni nool peatub väärtusega sektoril.
 

Kiirloto Autoloos mängureeglid

1.    Kiirloterii korraldaja on AS Eesti Loto (edaspidi Eesti Loto), registrikood 10281170.
2.    Loteriipileteid realiseeritakse Eesti Vabariigi territooriumil.
3.    Kiirloterii algus- ja lõppkuupäev (müügiperiood): 01.01.2019 – 31.01.2020.
4.    Kiirloterii “Autoloos” (edaspidi Loterii) tiraaž on 1 000 000 piletit. Ühe pileti hind on 3 eurot.
5.    Tiraaži realiseerimishind on 3 000 000 eurot.
6.    Tiraaži võidufond on 1 710 000 eurot, mis moodustab 57% tiraaži realiseerimishinnast. Võidufondist 1 470 000 eurot kuulub väljamaksmisele piletitel olevate ja 240 000 eurot telesaadetes välja loositavate võitudena. Telesaate võidufond ja võitude jaotus võidustruktuuris põhineb tõenäosusarvutustel.
7.    Võitude struktuur:
Võit € Arv Kogusumma €
20 000 € või Opel Astra Sports Tourer* 1 (TV saates) 20 000
20 000 € või Škoda Octavia* 1 (TV saates) 20 000
20 000 € või Volkswagen Golf Variant* 1 (TV saates) 20 000
10 000 3 30 000
5000 12 (neist 6 TV saates) 60 000
4000 18 (neist 9 TV saates) 72 000
3000 26 (neist 18 TV saates) 78 000
2000 60 (neist 30 TV saates) 120 000
1000 50 50 000
10 10 420 104 200
5 80 160 400 800
3 245 000 735 000
Kokku: 335 752 1 710 000             
* 20 000 € võitja võib soovikorral oma võidu välja võtta sõiduautona, milline on näidatud võidusektoril.

8. Mängujuhis: Kraabi lahti mänguväljad.
Mäng 1: Leia MINU NUMBRITE hulgast VÕIDUNUMBER ja võida näidatud rahasumma.
Mäng 2: Mänguväljal on kolm sümbolite paari. Kui paaris on kaks ühesugust sümbolit, oled võitnud sümbolite all näidatud rahasumma.
Mäng 3: Mängija, kes leiab mänguvälja kattekihi alt auto võtme sümboli, saab õiguse osaleda telesaates. Telesaates osalemiseks tuleb mängijal ennast registreerida helistades numbril 650 20 30. Kui mängija on pileti alusel saanud õiguse saates osaleda, kuid ta ei soovi seda teha, peab ta sellest teavitama Eesti Lotot. Sellisel juhul saab mängija võiduna 2000 €.
Telesaatesse registreerunud mängijatele teatatakse salvestuse läbiviimise aeg ja koht. Mängijad kutsutakse saatesse Eesti Lotos registreerimise järjekorras. Igas saates osaleb üks või rohkem mängijat. Igal telesaates osaleval mängijal on võimalus võita üks järgmistest võitudest: 20 000€; 5000 €; 4000 €; 3000 € või 2000 €. Telesaate loosimise reeglid on kirjeldatud mängureeglite lisas.
9. Loteriis osalemise õiguse annab panuse tegemine ehk pileti eest tasumine. 
10. Loteriid ei tohi mängida alla 16-aastased isikud. Eesti Lotol ja/või müüjal on vanuse tuvastamiseks õigus nõuda piletit osta soovivalt mängijalt ja/või võitjalt isikut tõendava dokumendi esitamist.  
11. Võidusummad kuni 100 eurot väljastab võimalusel loteriimüüja. Võitude väljamaksmise alus on pilet. Võidu kättesaamine toimub võidupileti vahetamise teel võidusummale vastava ekvivalentse rahasumma vastu.
12. Suurema väärtusega võidud kui 100 eurot vormistatakse Eesti Loto kontoris. Võite suurusega kuni 1999 eurot on võimalik vormistada ka Eesti Posti postkontorites. Telesaates saadud võidud vormistatakse salvestuse päeval telestuudios. Mängija, kes on võitnud ühe peavõitudest, võib valida, kas võtab oma võidu välja rahasummana või võidusektoril oleva sõiduautona. Auto üleandmise tähtaeg on kuni 4 kuud võidu vormistamisest. Koos võidupiletiga esitatud võidunõude üleandmise kohta antakse mängijale Võidusumma väljamaksmise avalduse koopia. Eesti Lotos või Eesti Postis vormistatud võidunõuded makstakse välja pangaülekandega mängija poolt võidunõudes märgitud arvelduskontole. Juhul kui mängija taotleb võidusumma ülekandmist Eestis mitteregistreeritud pangas avatud kontole, peetakse võidusummast kinni rahvusvahelise makse teenustasud.
Nõuetekohane ja tähtaegselt Eesti Lotole esitatud võidunõue rahuldatakse 30 päeva jooksul selle jõudmisest Eesti Lotosse. Informatsiooni võitude kättesaamise kohta saab telefonil 650 2030.
13. Pilet loetakse kehtetuks, kui kontrollruut ÄRA KRAABI on avatud, mänguvälja andmestik on rikutud, piletil puudub (on ära lõigatud) vähemalt üks nurk või ei ole loetav pileti number.
14. Defektiga pileti vahetab loteriimüüja uue pileti vastu vahetult ostu sooritamise järgselt ostukohas, hiljem avastatud defektiga piletit ümber ei vahetata. Hilisemal defekti avastamisel peab mängija pöörduma pretensiooniga Eesti Lotosse.
15. Loteriiga seotud pretensioon tuleb Eesti Lotole esitada viivitamatult pretensiooni aluseks oleva asjaolu ilmnemisel kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Eesti Lotol on õigus nõuda täiendavat infot pretensiooni sisu täpsustamiseks ning kohustus vastata pretensioonile 15 päeva jooksul. Kokkuleppe mittesaavutamisel on mängijal õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks kohtu poole. 
16. Mängija, kes saab võidu TV saates, annab Eesti Lotole õiguse kasutada oma nime ning pilti meedias (s.h. telesaates) ja reklaamides ning Eesti Loto koduleheküljel ilma täiendavat tasu maksmata ja eraldi kokkulepet sõlmimata.
17. Pileti ostmisega aktsepteerib mängija kehtivaid mängureegleid. Isikuandmete töötlemise tingimused on saadaval Eesti Loto kodulehel.
18. Võidunõude esitamise viimane päev on 15.04.2020.
19. Võitude väljaandmise lõpptähtaeg on 15.05.2020.
20. Välja maksmata jäänud võidusummad arvestatakse Eesti Loto tuludesse.
 
See veebileht kasutab küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Loe lähemalt