Klassikalise loterii Eurojackpot mängureeglid Eesti Vabariigis

Käesolevad reeglid kehtivad koos AS Eesti Loto (edaspidi Eesti Loto) klassikaliste loteriide üldreeglitega.

1.    MÕISTED

1.1.    „Eurojackpot“ on klassikaline loterii, mida Eesti Loto korraldab ühiselt koos partneritega Eesti Loto klassikaliste loteriide üldreeglites ja käesolevates mängureeglites sätestatud korras. Eurojackpoti kõikide partnerite juures kehtivad ühetaolised loosimise ja võiduarvestuse põhimõtted.
1.2.    „Mängukombinatsioon“ on Eurojackpoti loosimisel osalev numbrite kogum, mis on  valitud mängija poolt või juhusliku valiku teel Eesti Loto infosüsteemi poolt ja  mis koosneb viiest (5) põhinumbrist vahemikus üks kuni viiskümmend (1-50) ja kahest (2) lisanumbrist vahemikus üks kuni kümme (1-10).
1.3.    “Süsteemimäng” on Eurojackpoti loosimisel osalev mängukombinatsioonide kogum, mis on moodustatud viiest (5) kuni kaheteistkümnest (12) põhinumbrist ja kahest (2) kuni kümnest (10) lisanumbrist. Viiest (5) põhinumbrist ning kahest (2) lisanumbrist moodustatud mängukombinatsioon ei ole süsteemimäng.  Süsteemimängu puhul on piletil mängukombinatsioone vastavalt:
 
1.4.    “Partnerid” on Eurojackpoti korraldavad litsentseeritud loterii korraldajad.
1.5.    “Mängupäev” on võidunumbrite loosimise ja loosimise võitude selgumise päev, milleks on iga nädala reede. Partnerite ühisel otsusel võib mängupäeva erakorralistel juhtudel muuta. 

2.    LOOSIMISEL OSALEMINE
2.1.    Loosimisel osalemiseks teeb mängija pileti ostmisega panuse mängukombinatsioonile. Süsteemimängu korral teeb mängija panuse valitud hulga põhi- ja lisanumbritest moodustatud mängukombinatsioonidele.
2.2.    Eurojackpoti piletil võib olla  üks (1) kuni kümme (10) mängukombinatsiooni või süsteemimäng. Süsteemimängu numbreid saab märkida vaid mänguväljal A.
2.3.    Eurojackpoti pileti saab korraga osta üheks (1), kaheks (2), kolmeks (3), viieks (5) või kümneks (10) eelseisvaks järjestikuseks loosimiseks. Eesti Loto jätab endale õiguse piirata piletite etteostmise võimalust.
2.4.    Ühe mängukombinatsiooni hind (panus) ühe loosimise kohta on kaks (2) eurot ja pileti hind arvutatakse, korrutades panuse panustatud mängukombinatsioonide ja loosimiste arvuga.
2.5.    Pileti (välja arvatud süsteemimängu pileti) saab osta järgmistel viisidel:
2.5.1.    Eesti Loto edasimüüja müügipunktidest, esitades müüjale Eesti Loto mängulipiku, millel on märgitud mängija valitud mängukombinatsioon(id) ning loosimiste arv;
2.5.2.    Eesti Loto edasimüüja müügipunktidest, teatades müüjale suuliselt soovitud mängukombinatsiooni(d), mängukombinatsioonide arvu ja loosimiste arvu;
2.5.3.    Eesti Loto edasimüüja müügipunktidest, teatades müüjale suuliselt või märkides mängulipikul mängukombinatsioonide ja loosimiste arvu ning avaldades müüjale soovi võimaldada lototerminalil valida mängija eest juhuslik(ud) mängukombinatsioon(id) (nn pliks-plaks variant);
2.5.4.    interneti vahendusel Eesti Loto müügikeskkonnas või mobiiltelefoni vahendusel, helistades numbrile 17788*4.
2.6.    Süsteemimängu piletit on võimalik osta vaid interneti vahendusel Eesti Loto kodulehel.
2.7.    Piletite müük konkreetsele loosimisele lõpetatakse selle loosimise mängupäeval kell 19.00 Kesk-Euroopa aja (CET) järgi (Eesti aja järgi kell 20.00).

3.    VÕIDUNUMBRITE LOOSIMINE
3.1.    Eurojackpoti loosimine toimub igal mängupäeval kell 21.00 Kesk-Euroopa aja (CET) järgi (Eesti aja järgi kell 22.00). Eurojackpoti loosimise viib läbi Veikkaus OY, asukohaga Helsingi, Soome.
3.2.    Põhinumbrid ja lisanumbrid loositakse välja kahe erineva lototroni ja kahe erineva pallikomplektiga, millest üks komplekt on numbritega ühest (1) viiekümneni (50) ning teine ühest (1) kümneni (10).
3.3.    Loosimise käigus loositakse
3.3.1.    esmalt esimese lototroniga viis (5) põhinumbrit vahemikus üks (1) kuni viiskümmend (50);
3.3.2.    seejärel teise lototroniga kaks (2) lisanumbrit vahemikus üks (1) kuni kümme (10).

4.    VÕIDUD, VÕIDUFOND JA SELLE JAOTUS
4.1.    Võidud jagunevad võidutasanditesse olenevalt võidunumbritega kokkulangevate mängukombinatsiooni numbrite arvust. Võidutasandid on nummerdatud alates esimesest (I) võidutasandist, mis on kõrgeim võidutasand (kõige enam võidunumbritega kokkulangevaid numbreid), kuni kaheteistkümnenda (XII) võidutasandini, mis on madalaim (kõige vähem võidunumbritega kokkulangevaid numbreid).
4.2.    Eurojackpoti võidufondi arvatakse igal loosimisel 50% kõigi partnerite kaudu tehtud ja konkreetses loosimises osalevate panuste kogusummast.
4.3.    Võidufond jaguneb võidutasandite vahel järgmiselt:
Võidutasand Loositutega kokkulangevad numbrid Osakaal võidufondist
I 5 põhinumbrit + 2 lisanumbrit 36.00%
II 5 põhinumbrit + 1 lisanumber 8.50%
III 5 põhinumbrit 3.00%
IV 4 põhinumbrit + 2 lisanumbrit 1.00%
V 4 põhinumbrit + 1 lisanumber 0.90%
VI 4 põhinumbrit 0.70%
VII 3 põhinumbrit + 2 lisanumbrit 0.60%
VIII 3 põhinumbrit + 1 lisanumber 3.10%
IX 2 põhinumbrit + 2 lisanumbrit 3.00%
X 3 põhinumbrit 4.30%
XI 1 põhinumber + 2 lisanumbrit 7.80%
XII 2 põhinumbrit + 1 lisanumber 19.10%
Jackpot'i garanteerimise fond - 12.00%

4.4.    I võidutasandi võidufondi garanteeritud minimaalne suurus on kümme miljonit (10 000 000) eurot.
4.5.    I võidutasandi võidufondi maksimaalne suurus on üheksakümmend miljonit (90 000 000) eurot. II võidutasandi võidufondi maksimaalne suurus on samuti 90 miljonit eurot. Kui I võidutasandi võidufond ületab võidufondi maksimaalset suurust, kantakse ülejääv summa sama loosimise II võidutasandi võidufondi. Kui II võidutasandi võidufond ületab võidufondi maksimaalset suurust, kantakse ülejääv summa kolmanda võidutasandi võidufondi.
4.6.    Kui võidutasandil ei selgu konkreetsel loosimisel ühtegi võitjat, lisatakse selle võidutasandi võidufondi summa järgmise loosimise sama võidutasandi võidufondile ning makstakse välja järgmise loosimise võidutasandi võitjale (võitjatele). Seda protseduuri jätkatakse loosimisest loosimiseni kuni vastava võidutasandi võidu (võitude) väljatulekuni.
4.7.    Ühegi võidutasandi võidu suurus ei tohi ületada kõrgema võidutasandi võidu suurust. Kui madalama võidutasandi võidu suurus ületab kõrgema võidutasandi võidu suurust, liidetakse nende võidutasandite võidufondid ja jagatakse võrdselt kõigi vastavate võidutasandite võitjate vahel.
4.8.    Jackpot’i garanteerimise fondi kasutatakse punktis 4.3. garanteeritud I võidutasandi võidu väljamaksmiseks. Fondi maksimaalne suurus on kakskümmend miljonit (20 000 000) eurot. Kui fondi suurus pärast loosimist ületab kakskümmend miljonit (20 000 000) eurot, kantakse seda ületav summa järgmise loosimise I võidutasandi võidufondi.

5.    VÕIDUD
5.1.    Võidutasandi võitja(te)ks on mängija(d), kes on saanud mängureeglite punktis 4.3. sätestatud võidutasandile vastava tabamuse. Konkreetne võidu suurus saadakse võidutasandi võidufondi jagamisel vastava võidutasandi võitjate arvuga.
5.2.    Ühe mängukombinatsiooniga on võimalik saada ühel loosimisel vaid üks võit. Kui mängukombinatsioon vastab erinevate võidutasandite tabamustele, loetakse võiduks kõrgeima võidutasandi võit.
5.3.    Kõik võidud ümardatakse kümne (10) sendi täpsusega allapoole ning võit makstakse välja vastavalt ümardatud suurusele. Ümardustest tekkiv vahe kantakse jackpot’i garanteerimise fondi.
5.4.    Eesti Loto edasimüüjad maksavad võidunõuded välja ainult Eesti Loto edasimüüjate poolt väljastatud ja müüdud piletite alusel. Eesti Loto ei maksa võidunõuet välja pileti alusel, mis on ostetud mõne teise partneri vahendusel.
5.5.    Välja nõudmata jäänud võidud summas kuni kümme miljonit (10 000 000) eurot kantakse Eesti Loto reservfondi ja võidud, mis ületavad kümmet miljonit (10 000 000) (kaasaarvatud) eurot kantakse jackpot’i garanteerimise fondi.

Ennustatav jackpot: 27 000 000

Eurojackpot on paljude Euroopa riikide ühine lotomäng, millega võib võita kuni 90 miljonit eurot!
Mängima Tulemused

Ennustatav jackpot: 160 000

Bingo loto on põnev ja lihtne mäng, mille mängunumbreid saab veebis ise valida ning loosimisele telesaate vahendusel kaasa elada.
Mängima Tulemused

Ennustatav jackpot:
8 600 000

Vikinglotto on Skandinaavia ja Balti riikide ühine lotomäng, mille jackpot on alati vähemalt 3 miljonit eurot.
Mängima Tulemused

Peavõit:
300 000

Keno on palju põnevust ning valikuid pakkuv mäng, kus saab ise otsustada, mitme numbri ja millise panusega osaleda.
Mängima Tulemused