Kehtivad alates 18.05.2017.

Klassikalise loterii Bingo loto mängureeglid Eesti Vabariigis

Käesolevad reeglid kehtivad koos AS Eesti Loto (edaspidi Eesti Loto) klassikaliste loteriide üldreeglitega.

1.    MÕISTED

1.1.    „Bingo loto“ on klassikaline loterii, mida korraldab Eesti Loto klassikaliste loteriide üldreeglites ja käesolevates mängureeglites sätestatud korras.
1.2.    „Mängukombinatsioon“ on Bingo loto piletile märgitud numbrite kogum, mis on valitud juhusliku valiku teel Eesti Loto infosüsteemi (edaspidi pliks-plaks) või mängija poolt ja mis koosneb kahekümne viiest (25) numbrist vahemikus ühest (1) seitsmekümne viieni (75).
1.3.    “Mängupäev” on võidunumbrite loosimise ja loosimise võitude selgumise päev, milleks on iga nädala kolmapäev.
1.4.    “Bingo loto jackpot” – jackpot võidetakse, kui täismängu võidu kujund selgub hiljemalt koos jackpot’i piirarvule vastava arvu pallide loosimisega.

2.    MÄNG
2.1.    Mängija teeb panuse 25 numbrist koosnevale mängukombinatsioonile, mille numbrid
paigutatakse Eesti Loto infosüsteemi või mängija poolt piletil 5 x 5 ruudustikku selliselt, et igas ruudus asub üks (1) number. Numbrite paigutus pileti ruudustiku tulpades on järgnev:

Tulp
B
I
N
G
O
Numbrid vahemikus
1-15
16-30
31-45
46-60
61-75

2.2.    Ühel Bingo loto piletil on üks (1) või kaks (2) mängukombinatsiooni ja selle hind on vastavalt üks (1) euro või kaks (2) eurot.
2.3.    Pileti saab osta:
2.3.1.    Eesti Loto edasimüüja müügipunktidest pliks-plaks valikuga üheks, s.o vahetult eelseisvaks loosimiseks;
2.3.2.    interneti vahendusel Eesti Loto kodulehel pliks-plaks valikuga või ise valitud numbritega kuni kümneks järjestikuseks loosimiseks või
2.3.3.    mobiiltelefoni vahendusel (helistades numbrile 17788*3) pliks-plaks valikuga üheks, s.o vahetult eelseisvaks loosimiseks.
2.4.    Piletite müük konkreetsele loosimisele lõpetatakse vastava loosimise mängupäeval kell 18.00 Eesti aja järgi.
2.5.    Loosimise teleülekande atraktiivsuse tõstmiseks korraldab Eesti Loto mängijatele telemängu (edaspidi stuudiomäng). Stuudiomängu kirjeldus, osalemise tingimused ja võitude struktuur on sätestatud Bingo loto stuudiomängu reeglites Lisa 1. Stuudiomängu võidud makstakse välja Eesti Loto reservfondist.

3.    BINGO LOTO VÕIDUNUMBRITE LOOSIMINE
3.1.    Bingo loto loosimine toimub Tallinnas, Eesti Loto poolt valitud telestuudios igal mängupäeval kell 18.30 Eesti aja järgi.
3.2.    Loosimisel kasutatakse lototroni ja pallikomplekti numbritega ühest (1) seitsmekümne viieni (75). Loosimise parema jälgitavuse huvides võivad pallid olla tähistatud ka Bingo loto mängureeglite punktis 2.1. toodud vastavat numbrivahemikku iseloomustava tähega (nt B12).
3.3.    Numbreid loositakse ühest (1) kuni seitsmekümne viieni (75) seni, kuni vähemalt ühel vastaval loosimisel osaleval piletil täitub kogu pileti ruudustik (s.o on piletil olev mängukombinatsioon), misjärel loosimine lõpetatakse olenemata juba loositud numbrite arvust.
3.4.    Loosimine toimub kolmes etapis:

Loosimise etapp Loositavate numbrite arv
Võidu kujund
1.
nurkademäng
33 Neli nurgaruutu täis.
Piletil on võit, kui kõik mängukombinatsiooni nurkades asetsevad neli (4) numbrit on välja loositud esimese 33 numbri hulgas.
2.
diagonaalide
mäng
5 numbrit lisaks nurkademängule (kokku 38 numbrit) Mõlemad diagonaalid täis.
Piletil on võit, kui kõik mängukombinatsiooni diagonaalides asetsevad üheksa (9) numbrit on välja loositud esimese 38 numbri hulgas.
3.
täismäng
Seni, kuni vähemalt ühe Pileti Mängukombinatsiooni kõik kakskümmend viis (25) numbrit on välja loositud. Kõik 25 ruutu täis.
Piletil on võit, kui kõik mängukombinatsiooni kakskümmend viis (25) numbrit on välja loositud.

4.    VÕIDUFOND JA SELLE JAOTUS VÕIDUTASANDITE VAHEL

4.1.    Bingo loto võidufondi arvatakse igal loosimisel 50% kõikide mängijate poolt konkreetseks loosimiseks tehtud panustest.
4.2.    Võidufondist:
4.2.1.    kolm (3) % kantakse Eesti Loto reservfondi;
4.2.2.      ülejäänud osa jaguneb võidutasandite vahel järgmiselt:

Võidutasand
Osakaal võidufondist
I võidutasand (jackpot)
30%
II võidutasandi (täismäng)
20%
III võidutasand (diagonaalidemäng)
15%
IV võidutasand (nurkademäng)
35%


4.3.    I võidutasandi võidufondi garanteeritud minimaalne suurus on sada tuhat (100 000) eurot. Juhul, kui I võidutasandi võidufond on väiksem kui sada tuhat (100 000) eurot, kaetakse puuduolev summa Eesti Loto reservfondist.
4.4.    Jackpot’i võitmise korral lisatakse I võidutasandi võidufond II võidutasandi võidufondile.
4.5.    Kui jackpot’i võidutasandil ei selgu konkreetsel loosimisel ühtegi võitjat, lisatakse kogu vastava loosimise I võidutasandi võidufondi summa järgmise loosimise I võidutasandi võidufondile. Seda protseduuri jätkatakse loosimisest loosimiseni kuni I võidutasandi võidu (võitude) väljatulekuni.
4.6.    Kui III ja/või IV võidutasandil ei selgu konkreetsel loosimisel ühtegi võitjat, lisatakse võidufondi summa järgmise loosimise I võidutasandi võidufondile.

5.    VÕIDUD

5.1.    Jackpot’i võiduks loositavate pallide piirarv on algselt nelikümmend üks (41). Juhul kui jackpot’i võidutasandil ei selgu konkreetsel loosimisel ühtegi võitjat, suureneb jackpot’i piirarv järgmisel loosimisel ühe numbri võrra (ehk järgneval loosimisel on jackpot’i võitmiseks loositavate pallide arv 41+1, sellele järgneval loosimisel 42+1 jne) ning nii toimub jackpot’i piirarvu suurenemine kuni jackpot’i võitja(te) selgumiseni. Jackpot’i võitmisele järgneval loosimisel on jackpot’i väljaloositavate pallide piirarvuks algne 41 numbrit.
Mängijate võiduvõimaluste suurendamise eesmärgil on Eesti Lotol õigus erandkorras ühekordselt suurendada jackpot’i piirarvu. Muudatusest teavitatakse mängijaid massimeedia vahendusel ning vastaval loosimisel, mille suhtes jackpot’i võitmise muudetud piirarvu kohaldatakse.
5.2.    Kui II võidutasandi võidu kujund selgub enne kolmekümne kaheksanda (38) palli loosimist, läheb IV võidutasandi võidufond jagamisele selleks hetkeks selgunud IV võidutasandi võitjate vahel ja III võidutasandi võidufond jagamisele selleks hetkeks selgunud III võidutasandi võitjate vahel.
5.3.    Kui II võidutasandi võidu kujund selgub enne kolmekümne kolmanda (33) palli loosimist, läheb IV võidutasandi võidufond jagamisele selleks hetkeks selgunud IV võidutasandi võitjate vahel ja III võidutasandi võidufond jagamisele selleks hetkeks selgunud III võidutasandi võitjate vahel.
5.4.    Iga võidutasandi üksikvõidu suuruse määrab Eesti Loto poolt konkreetse loosimise võidufondist vastava võidutasandi jaoks eraldatav osa ning loosimise tulemusena selgunud vastava võidutasandi võitude arv. Võidutasandi võitja(te)ks on mängija(d), kes on saanud mängureeglite punktis 3.4. sätestatud võidutasandile vastava kujundi. Võidu suurus saadakse vastava võidutasandi võidufondi jagamisel selle võidutasandi võitjate arvuga.
5.5.    Ühe mängukombinatsiooniga saadud üksikvõidu minimaalne suurus on kaks (2) eurot. Juhul, kui üksikvõidu arvestuslik suurus jääb alla kahe (2) euro, kaetakse puuduolev summa Eesti Loto reservfondist.
5.6.    Kõik võidud ümardatakse (10) sendi täpsusega allapoole ning võit makstakse välja vastavalt ümardatud suurusele. Ümardustest tekkiv vahe arvatakse Eesti Loto reservfondi.

Ennustatav jackpot: 10 000 000

Eurojackpot on paljude Euroopa riikide ühine lotomäng, millega võib võita kuni 90 miljonit eurot!
Mängima Tulemused

Ennustatav jackpot: 320 000

Bingo loto on põnev ja lihtne mäng, mille mängunumbreid saab veebis ise valida ning loosimisele telesaate vahendusel kaasa elada.
Mängima Tulemused

Ennustatav jackpot:
4 400 000

Vikinglotto on Skandinaavia ja Balti riikide ühine lotomäng, mille jackpot on alati vähemalt 3 miljonit eurot.
Mängima Tulemused

Peavõit:
300 000

Keno on palju põnevust ning valikuid pakkuv mäng, kus saab ise otsustada, mitme numbri ja millise panusega osaleda.
Mängima Tulemused