Bingo Loto lühikirjeldus

BINGO LOTO on eriti põnev ja lihtne mäng, sest võidunumbrid loositakse välja telesaates.

Mängimiseks tuleb lihtsalt osta pilet ja vaadata kolmapäeva õhtul saadet " Suur lotokolmapäev" ja märkida oma piletil kõik ruudud, mille number langeb kokku väljaloositud numbritega.

Loosimise päeval lõpeb Bingo Loto piletite müük selleks loosimiseks kell 18.00.
Ostetud pilet kehtib vaid üheks (järgmiseks) loosimiseks.

Mäng toimub kolmes osas:
1. esimeses osas tuleb täis saada nurgaruudud;
2. teises osas tuleb täis saada mõlemad diagonaalid;
3. kolmandas osas tuleb täis saada kõik ruudud.

Kui saade jääb nägemata, saad oma piletit kontrollida ka internetis ja lototerminaliga varustatud müügipunktides. Samuti on nii Eesti Loto kui ka Kanal 2 kodulehel telesaate järelvaatamise võimalus.

Kui ostad reedest pühapäevani kahe mänguväljaga pileti, ja leiad piletilt TV-märgi, võid pääseda telesaatesse. Selleks pead end registreerima telefonil 650 2030, öeldes oma nime, telefoninumbri, TV-märgiga pileti numbri ja isikukoodi. Registreeruda tuleb kohe peale pileti ostmist reedest pühapäevani vahemikus kell 8.00-21.00 või ostmisele järgneval esmaspäeval kuni kella 14.00-ni. Registreeruda saab ka e-posti vahendusel klienditugi@eestiloto.ee.
Igal esmaspäeval loositakse kõigi tähtajaks registreerunud mängijate hulgast välja 10 stuudiomängu kandidaati. Eesti Loto võtab vastavalt väljaloosimise järjekorrale stuudiomängu kandidaatidega ühendust, et selgitada välja kaks stuudiomängu kaptenit.

TV-märgid piletil annavad võimaluse registreeruda ainult ühe korra. Piletiga, mis on Bingo Loto loosimisel juba osalenud, kandideerida ei saa.

Tõenäosus võita Bingo Loto nurkademängu võit on 1:30.
Tõenäosus võita Bingo Loto diagonaalidemängu võit on 1:770.
Tõenäosus võita Bingo Loto jackpot on 1:1,7 milj.*

* Kõik tõenäosused kehtivad tingimusel, et ostetud on üks kombinatsioon ning et välja on loositud 48 palli.

Bingo Loto mängujuhend

BINGO LOTO on põnevust pakkuv lotomäng, sest:
* võidunumbrite loosimine toimub kolmapäeviti telesaate käigus;
* peavõidu suuruseks on alati vähemalt 100 000 eurot;
* loosimine jätkub senikaua, kui vähemalt üks mängija on mänguväljal kõik ruudud täis saanud ning on selgunud täismängu võitja..
Bingo Loto piletil on 25 ruuduga mänguväli , mis on täidetud arvuti poolt juhuslikult valitud numbritega vahemikus 1–75.
Mänguvälja ruudustikul on viis tulpa. Esimeses (B) tulbas on alati numbrid (suvalises järjekorras) vahemikus 1–15, teises (I) tulbas on numbrid vahemikus 16–30, kolmandas (N) tulbas on numbrid vahemikus 31–45, neljandas (G) tulbas on numbrid vahemikus 46–60 ja viiendas (O) tulbas on numbrid vahemikus 61–75.

Kuidas mängida?
Bingo Lotos osalemine on imelihtne – selleks ei ole vaja täita isegi mängulipikut.
Kuna pileti saab osta üheks (s.o järgmiseks) loosimiseks, jääb vaid üle otsustada, mitme kominatsiooniga loosimises osaleda soovid ning lotomüüja trükib sulle terminalist arvuti poolt juhuslikult valitud numbrikombinatsiooni(de)ga pileti. Kõik loosimises osalevad kombinatsioonid on kordumatud.

Ühe mänguväljaga pileti hind on 1 euro, kahe mänguväljaga pilet maksab 2 eurot.

Loosimine

Loosimine toimub igal kolmapäeva õhtul ja kantakse üle Kanal 2-s algusega kell 20.00.

Loosimine toimub kolmes osas:
1. Nurkademäng: loositakse 33 numbrit ja selle mängu võitjad on need mängijad, kes said täis 4 nurgaruutu.
2. Diagonaalidemäng: loositakse järgmised 5 numbrit ja selle mängu võitjateks on mängijad, kes said 38 numbri loosimise käigus täis ruudustiku mõlemad diagonaalid.
3. Täismäng: selles mänguosas võidavad need, kes said täis kõik ruudud ehk täismängu.
Loosimine kestab alati seni, kuni vähemalt ühel mängijal on täis kõik ruudud.
Kui keegi mängijatest saab kõik ruudud täis enne jackpot’i palli (jackpot’i võitmisele järgnenud loosimisel on selleks alati 41. loositud pall) loosimist, on ta võitnud lisaks täismängu summale ka jackpot’i!
Juhul kui jackpot’i võitjat sellel loosimisel ei selgu, kantakse jackpot’i võidufond üle järgmise loosimise jackpot’i võidufondi ja jackpot’i pall liigub ühe võrra edasi, st järgmisel loosimisel on jackpot’i võimalik võita esimese 42 loositava palli jooksul.
Niimoodi toimitakse nädalast nädalasse, kuniks jackpot omaniku(d) leiab.
Võidufondi suurus sõltub piletite müügist ning see moodustab 50% müügist. Võidufondist läheb 3% reservfondi ja ülejäänud summa võitudeks, kusjuures see summa jagatakse nelja võidutasandi, s.o mänguosa vahel: nurkademängule 35%, diagonaalidemängule 15%, täismängule 20% ja jackpot’i võidufondi läheb 30%.
Võidusumma suurus sõltub samuti sellest, kui palju võitjaid on konkreetses mänguosas.
Kuna arvuti säilitab kõik antud loosimiseks müüdud numbrikombinatsioonid, saab teleekraani vahendusel vahetult jälgida, kui suur summa läheb igas mänguosas sel korral jagamisele ja kui palju on võitjaid.
Põnev, kas pole?

Kas võitsid?
Bingo Loto loosimisel on koguni viis võimalust võita:
* nurkademängus;
* diagonaalidemängus;
* täismängus;
* võites täismängule lisaks veel ka jackpot’i;
* osaledes stuudiomängus, kus on samuti rahalised võidud.
Seda, kas oled võitnud ja kui suur on võidusumma, saad teada, jälgides loosimise telesaadet või kontrollides oma piletit müügipunktis. Kui tegu on võidupiletiga, annab terminal sellest märku vastava heliga.
Võidusumma suurust saad kontrollida lototerminalist väljastatud võidumaksetähikult.
Eesti Loto lotovõidud on tulumaksuvabad.
Võidusummad kuni 35 eurot saate kätte igast lotomüügipunktist. Võimalusel teeb lotomüüja võidumakseid ka vahemikus 35–650 eurot. Suuremate võitude vormistamiseks tuleb pöörduda tööpäeviti kella 10.00–16.00 AS Eesti Loto kontorisse (Hallivanamehe 4, Tallinn) või vormistada võit elektroonselt digiallkirjastatud avalduse alusel.
Võitu on võimalik vormistada 90 päeva jooksul alates loosimisele järgnevast päevast.
Internetist või mobiiltelefoni vahendusel ostetud lotopileti võit suuruses kuni 2000 eurot makstakse Eesti Loto veebikonto registreerimisel näidatud arvelduskontole kümne tööpäeva jooksul alates loosimisele järgnevast päevast. 2000-st eurost suuremad võidud tuleb vormistada eraldi kas elektroonselt digiallkirjastatud avalduse alusel või Eesti Loto kontoris . Eesti Lotosse võitu vormistama tulles võta kaasa isikut tõendav dokument ja arvelduskonto number.
Lisainfot saad telefonil 650 20 30.

Bingo Loto Stuudiomängu reeglid

Bingo Loto Stuudiomängu (edaspidi: stuudiomäng) läbiviimise aluseks on telekanaliga sõlmitud leping ja käesolevad reeglid. Korraga salvestatakse tavapäraselt neli stuudiomängu. Eesti Loto jätab endale võimaluse salvestada korraga ka vähem või rohkem stuudiomänge.

1. Stuudiomängu pääsemise kord
1.1. Stuudiomängu pääsemiseks on vaja Bingo Loto TV-märgiga piletit. Igaks loosimiseks märgistab Eesti Loto süsteem reedel, laupäeval ja pühapäeval müüdud kahe väljaga Bingo Loto (edaspidi: pilet) piletite hulgast juhuslikud 250 piletit TV-märgiga.

1.2. Stuudiomängu pääsemiseks peab TV-märgiga pileti omanik registreerima end piletil näidatud Eesti Loto klienditeeninduse telefonil või e-posti aadressil. TV-märgiga piletid saab registreerida kuni müüginädalale järgneva nädala esmaspäeva kl 14.00-ni, teatades oma nime, telefoninumbri, piletinumbri ja isikukoodi.

1.3. Igal esmaspäeval kl 14.30 toimub sõltumatu vaatleja juuresolekul registreerunud mängijate vahel loosimine (loosimisel kasutatakse tarkvaralist juhuslike arvude generaatorit), mille tulemusena selgitatakse välja 10 stuudiomängu loositud kandidaati (edaspidi: kandidaat). Loosimistulemused protokollitakse.

1.4. Vastavalt väljaloosimise järjekorrale võtab Eesti Loto loosimise päeval kandidaatidega ühendust ajavahemikus kl 14.45-21.00, kuniks on selgunud tavapäraselt kahe kandidaadi soov ja võimalus stuudiomängus osaleda.

1.5. Salvestusel osalemist kinnitanud kandidaat (edaspidi: kapten) kantakse Stuudiomängus osalejate nimekirja (edaspidi: nimekiri) ning talle teatatakse stuudiomängu salvestuse toimumise aeg (kuupäev, kellaeg) ja koht. Reeglina kantakse igal nädalal nimekirja 2 kaptenit. Neljandal kandidaatide loosimise nädalal võib Eesti Loto kutsuda salvestusele tavapärase 2 kapteni asemel 1 kuni 4 kaptenit.

1.6. Juhul, kui stuudiomängu loositud kandidaadiga ei saada loosimise päeval kontakti, kantakse protokolli vastav märge ning Eesti Loto võtab järgmisel päeval ühendust järjekorras järgmise kandidaadiga.

1.7. Kui kaptenil ei ole võimalik salvestusel osaleda, võib ta määrata vähemalt 16-aastase volitatud asendusmängija, registreerides asendusmängija Eesti Loto klienditeeninduses hiljemalt salvestusele eelneva kolmapäeva kl 14.00-ks, teatades oma arvelduskonto numbri ning asendusmängija nime ja isikukoodi.

1.8. Juba registreeritud asendusmängija loobumise korral on kaptenil võimalik määrata uus asendusmängija või kinnitada enda stuudiomängus osalemist kuni salvestusele eelneva kolmapäeva kl 14.00ni. Hilisema asendusmängija loobumise korral kaotab kapten nii võidusumma 35 eurot kui ka õiguse stuudiomängus osaleda või uut asendajat määrata ning Eesti Loto võtab sama nädala Stuudiomängu kandidaatide nimekirjast ühendust järgmise kandidaadiga.

1.9. Kui stuudiomängu kutsutud kandidaat ei soovi või ei saa stuudiomängus osaleda või asendusmängijat määrata, on väljaloositud stuudiomängu kandidaat võitnud 35 eurot ning Eesti Loto võtab ühendust järjekorras järgmise kandidaadiga, kuni stuudiomängu salvestuseks vajalik hulk kaptenid on välja selgitatud.

1.10. Kui kapten loobub peale nimekirja kandmist salvestusel osalemisest ja ei nimeta asendusmängijat ning teatab sellest Eesti Loto klienditeenindusele hiljemalt salvestusele eelneva kolmapäeva kl 14.00-ks, makstakse talle Võidusumma väljamaksmise avalduse alusel võidusumma 35 eurot ning Eesti Loto võtab sama nädala Stuudiomängu kandidaatide nimekirjast ühendust järgmise kandidaadiga.

1.11. Kapten moodustab oma võistkonna, kuhu lisaks temale kuulub veel kolm tema poolt vabalt valitud, salvestuse päevaks vähemalt 16-aastast kaasmängijat. Kõik võistkonna liikmed saavad osaleda ühel salvestusel ainult ühes võistkonnas.

2. Stuudiomängus osalejate kohaloleku registreerimine ja kaptenite loosimine
2.1. Salvestuspäev algab määratud kohas ja kellaajal kaptenite ning kaasmängijate registreerimisega. Juhul, kui registreerimise käigus ilmneb vähemalt üks allnimetatud asjaoludest, võistkond diskvalifitseeritakse:
2.1.1. võistkond või tema liige hilineb;
2.1.2. võistkonnas on vähem kui neli liiget;
2.1.3. võistkonna liige ei ole salvestuse päevaks vähemalt 16-aastane;
2.1.4. võistkonna liikmel puudub isikuttõendav dokument;
2.1.5. asendusmängija pole eelnevalt kehtestatud ajaks registreeritud;
2.1.6. Eesti Loto komisjon võib oma otsusega võistkonna diskvalifitseerida mistahes muul mõjuval, ülal mitteloetletud põhjusel.
Diskvalifitseeritud võistkond kaotab õiguse salvestusel osaleda ja saada osalemishüvitist.

2.2. Salvestusele registreeritud kaptenid (koos oma võistkondadega) loositakse erinevates stuudiomängudes osalevatesse võistluspaaridesse. Kui loosimises osaleb paaritu arv kapteneid, selgub loosi teel üks kapten koos võistkonnaga, kes ei saa antud salvestusel osaleda. Sellisel juhul on võistkonna kaptenil õigus saada osalemishüvitist 140 eurot ning kaptenile on tagatud õigus osaleda järgmisel salvestusel.

3. Stuudiomängu käik
Stuudiomäng koosneb tavamängust ning lõpumängust ning põhineb kõige populaarsemate vastuste äraarvamisel, mis selgitatakse välja enne salvestust, küsitledes selleks kuni sadat juhuslikku vastajat. Tavamängus osaleb kaks võistkonda, igas võistkonnas on kapten ja kolm kaasmängijat.
3.1. Tavamäng
3.1.1. Esimene küsimus. Esimesel küsimusel on alati 6 vastusevarianti. Õige vastus annab niipalju punkte, kui mitu küsimusele vastanud inimest on seda vastust pakkunud.
Mõlema võistkonna kaptenid tulevad saatejuhi juurde ja saatejuht esitab esimese küsimuse. Kaptenid vajutavad esimese küsimuse esitamise järel vastamise nuppu ja kiirem saab õiguse vastata. Saatejuht kontrollib vastuse õigsust:
a) Kui kiiremini nuppu vajutanud kapteni vastus on kõige populaarsem, alustab mängu tema võistkond.
b) Kui kiiremini nuppu vajutanud kapteni vastus pole kõige populaarsem, saab vastamisõiguse vastasmeeskonna kapten.
c) Kui teisena vastava kapteni vastus on populaarsem, hakkab seda küsimust edasi lahendama teisena vastanud kapteni võistkond.
d) Kui kumbki kapten ei vasta või kui vastusevariandid ei sobi, esitatakse küsimus võistkondade järgmistele liikmetele, alustades vastamist alustanud võistkonnast.

Mängija vastuse andmise ajalimiidiks on 5 sekundit. Aja lõppemisest annab märku helisignaal. Saatejuht otsustab, kas vastus mahtus etteantud aega või mitte. Juhul kui vastust ei antud või see ei mahtunud etteantud ajalimiiti, annab saatejuht vastamisõiguse sama võistkonna järgmisele mängijale.
Kui kõik võistkonnaliikmed on saanud ühe korra vastata ja mängulaual on veel avamata vastuseid, algab ring võistkonna kaptenist uuesti. Saatejuht on ühe võistkonna juures seni, kuni kõik vastused on leitud või kui võistkond on pakkunud kolm vastust, mis ei kajastu tablool.
Kui võistkond on pakkunud kolm korda valet vastust, saab vastamisõiguse vastasmeeskond. Kui vastasvõistkond annab vastuse, mis on ka tablool, saavad nad endale selle küsimuse kõikide avatud vastuste punktid. Kui vastust tablool ei leidu, saab olemasolevad punktid ikkagi esimesena vastanud võistkond.

3.1.2 Teine küsimus. Teisel küsimusel on 5 või 6 vastust.
Saatejuhi juurde tulevad võistkonna järjekorras teised mängijad ja vastamise protsess kordub sarnaselt esimese küsimuse vastamisega.
Lisaks teise küsimusega kogutud punktidele võidab teise küsimuse võitnud võistkond 100 euro väärtuses Eesti Loto kiirloterii pileteid.

3.1.3 Kolmas küsimus. 4 või 5 vastust. Küsimuse vastuste punktid korrutatakse kahega. Saatejuhi juurde tulevad võistkonna järjekorras kolmandad mängijad ja vastamise protsess kordub sarnaselt eelmistele küsimustele.

3.1.4 Neljas küsimus. Neljandal küsimusel on 3 või 4 vastust. Küsimuste vastuste punktid korrutatakse kolmega. Saatejuhi juurde tulevad võistkonna järjekorras neljandad mängijad ja vastamise protsess kordub sarnaselt eelmiste küsimustega.

3.1.5 Tavamängus enim punkte kogunud võistkond on tavamängu võitjaks ning pääseb lõpumängu. Viigi korral küsitakse kaptenitelt lisaküsimus sarnaselt neljandale küsimusele. Lisaküsimuse õigesti vastanud võistkond võidab tavamängu ning pääseb edasi lõpumängu. Lisaküsimuse eest punkte ei saa.
Tavamängu võitnud võistkonna võidusummaks on tavamänguga kogutud punktide kahekordne summa, kuid mitte vähem kui 400 eurot. Teisele kohale jääva võistkonna lõplikuks võidusummaks on tavamängus kogutud punktide kahekordne summa, kuid mitte vähem kui 200 eurot. Tavamängu võidusummadele lisandub osalemishüvitis 140 €.

3.2. Lõpumäng
3.2.1. Tavamängu võitnud võistkonna kapten valib oma võistkonnast kaks mängijat, kes osalevad lõpumängus. Üks lõpumängus osalev võistkonna liige lahkub stuudiost, et ei kuuleks esimesena lõpumängus vastava mängija vastuseid.

3.2.2. Kapteni poolt raharattalt keerutatud rahasumma lisandub võidule vaid juhul, kui võistkond kogub lõpumängus vähemalt 200 punkti. Juhul, kui ka hiljemalt kolmandal katsel ei tõmba kapten raharattaga vähemalt ühte täispööret, on lõpumängu võimalikuks võidusummaks minimaalne raharattal olev summa ehk 1000 eurot.

3.2.3. Raharatta summad:
1. 2 000 €
2. 1 000 €
3. 5 000 €
4. 1 000 €
5. 2 000 €
6. 1 000 €
7. 10 000 €
8. 1 000 €
9. 2 000€
10. 1 000 €
11. 5 000 €
12. 1 000 €
13. 2 000 €
14. 1 000 €
15. 10 000 €
16. 1 000 €

3.2.4. Lõpumängus esitab saatejuht esimesena lõpumängus vastavale mängijale viis küsimust. Mängijal on vastamiseks aega 20 sekundit. Mängija vastab, olles seljaga tabloo poole. Mängija võib jätta küsimuse vahele ja paluda järgmist küsimust. Vastamata jäänud küsimusi saab mängija uuesti vastata juhul, kui selleks on veel aega. Kui lõpumängu esimese vastaja aeg on läbi, tuleb stuudiosse lõpumängus osalev teine vastaja.

3.2.5. Teine vastaja vastab samale viiele küsimusele, seistes seljaga tabloo poole. Teine vastaja peab andma samadele küsimustele esimese vastajaga võrreldes erineva, kuid sobiva vastuse. Helisignaal annab teada, kui sama vastust on juba pakutud ja mängija peab pakkuma uue vastuse. Mängija võib jätta vastuse vahele ja võtta järgmise küsimuse. Vastamata küsimuse juurde saab mängija tagasi tulla siis, kui selleks on veel aega. Teise vastaja ajalimiidiks on 25 sekundit.

4. Võidud
4.1. Kõik rahasummad (sh. Osalemishüvitis 140€) kantakse üle Võidusumma väljamaksmise avaldusel näidatud arvelduskontole 30 päeva jooksul peale salvestuse toimumist. Ülekande aluseks on korrektselt täidetud ja allkirjastatud Võidusumma väljamaksmise avaldus, mis on jõudnud Eesti Lotosse hiljemalt 10 tööpäeva jooksul arvates saate salvestamise kuupäevast.

4.2. Võidetud rahasumma või osalemishüvitis kantakse üle alati ja ainult (sh asendusmängija määramisel) selle mängija arvelduskontole, kes on ostnud TV-märgiga pileti ja registreerinud ennast Eesti Loto klienditeeninduses. Eesti Loto ei võta endale vastutust salvestusel osalenute omavaheliste kokkulepete kehtivuse või nendevaheliste arvelduste toimumise või mittetoimumise eest.

5. Reeglite täpsustused
5.1. Loosimise ja stuudiomänguga seotud tulemused on lõplikud ja muutmisele ei kuulu. Salvestuse jooksul tekkinud erimeelsusi käsitletakse komisjoni poolt salvestuse päeval kohapeal, komisjoni otsus on lõplik.

Ennustatav jackpot: 49 000 000

Eurojackpot on paljude Euroopa riikide ühine lotomäng, kus minimaalne tagatud jackpot on 10 miljonit eurot.
Mängima Tulemused

Ennustatav jackpot: 230 000

Bingo Loto on eriti põnev ja lihtne mäng, sest võidunumbrid loositakse välja telesaates.
Mängima Tulemused

Ennustatav jackpot koos Õnnenumbriga:
22 300 000
Ennustatav jackpot:
2 000 000
Ennustatav 5+1 võidusumma:
40 000

Viking Lotto on Taani, Rootsi, Norra, Soome, Islandi, Läti, Leedu ja Eesti ühine lotomäng.
Mängima Tulemused

Peavõit:
300 000

Keno Loto on rohkelt põnevust ja valikuid pakkuv mäng, kus võid ise otsustada, mitme numbriga ja millise panusega osaled.
Mängima Tulemused