Vastutustundlik mängude korraldamine Eesti Lotos

Vastutustundlik mängude korraldamine Eesti Lotos – 2020. aasta tegevuste ülevaade

Eesti Loto lähtub oma igapäevases äritegevuses vastutustundlike mängude korraldamise põhimõtetest eesmärgiga ennetada mängurlusega seotud probleemide tekkimist Eesti Loto loteriimängude mängijate seas. Need põhimõtted on aluseks Eesti Loto töötajate, edasimüüjate ja teiste koostööpartnerite tegevusele ning on suunatud lotomängijate huvide kaitseks.

Eesti Loto oluliseks koostööpartneriks lotomängude vastutustundlikul korraldamisel on olnud MTÜ Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskus, kellega tehakse koostööd Eesti ühiskonna teadlikkuse tõstmisel lotomängude vastutustundlikust korraldamisest, hasartmängusõltuvuse ennetamise ja võimalike sõltlaste abistamise osas.

Kõik lotopileteid müüvad Eesti Loto koostööpartnerid on võtnud endale lepingulise kohustuse järgida lotopileteid müües Eesti Loto vastutustundliku mängude korraldamise juhiseid, sealhulgas:
• mitte pakkuda hasartmängude mängimiseks kiirlaene ega krediiti;
• tagada, et tema töötajad on teadlikud mänguriliini telefoninumbrist 15410 ning veebilehe aadressist www.15410.ee;
• tagada, et müügikohas on kättesaadav informatsioon mänguriliini veebilehe aadressi kohta;
• mitte võimaldada hasartmängude mängimist alla 16-aastastele isikutele.

Covid-19 viirusega seoses jätkas Eesti Loto 2020. aastal hasartmängu sõltuvuse alase koolituse pakkumist oma töötajatele ja edasimüüjatele peamiselt elektroonseid kanaleid kasutades.
2019. aasta lõpus alustati eelkõige edasimüüjatele mõeldud vastutustundliku mängude korralduse e-õppe programmiga, et tõsta edasimüüjate teadlikkust. Antud programmi läbis 2020. aastal 700 müüjat.

Mängijatel on võimalik end lisada EMTA vahendusel Hasartmängu mängimise piirangutega isikute nimekirja, et välistada end klassikalise loterii mängimisest. Edasimüüjad on kohustatud arvloterii müümisel tuvastama mängija isiku, isikutuvastuse käigus rakendatakse automaatselt vanusepiirangu ja hasartmängu suhtes seatud piirangu kontrolle.

2020. aasta jooksul müügile tulnud uute toodete väljatöötamise käigus tehtud sotsiaalse mõju hindamised ei ole näidanud võimalikke negatiivseid mõjutegureid tarbija sotsiaalsele käitumisele, samas ei ole Eesti Loto toodetes toimunud ka olulisi muudatusi, mis võiksid põhjustada suuremaid riske vastutustundlikule mängimisele.

Eestis viiakse regulaarselt läbi uuringut, mille eesmärgiks on anda ülevaade Eesti elanikkonna hasartmängu käitumisest, selle hetkeseisust ja muutustest viimaste aastate jooksul. Eesti Loto toetab selle uuringu läbiviimist. Viimati viidi uuring läbi 2019. aastal, uuringu tellijaks oli Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskus ning läbiviijaks AS Emor. Uuringust „Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega” selgus, et üldse on hasartmänge, sh lotot mänginud 70% elanikkonnast (vanuses 16+). Konkreetsete mängutüüpide kaupa vaadates mängib valdav osa hasartmängudega kokku puutunutest neid harvemini kui kord kuus. Erandiks on vaid arvloterii mängimine internetis, kus vähemalt kord kuus mängijad on harvemini mängivatega võrreldes ülekaalus. Ühtlasi on loteriid kõige populaarsem hasartmängu liik – kanalist sõltumata on seda viimase kahe aasta jooksul mänginud 43% elanikest; väljaspool internetti 36% ning internetis 25%. Olulisel määral on eelmise, so 2017. aastal läbiviidud uuringuga võrreldes kasvanud hasartmängude mängimine internetis (ca 2,5 korda). 2017. aastal läbi viidud uuringuga võrreldes on madalamal tasemel eeskätt arv- ja/või kiirloteriide mängimine, samas kokkupuute ulatus muude mängudega (erinevad kasiinomängud, kihlveod-spordiennustused jne) on toonasega võrreldav. Sotsiaal-demograafiliste segmentide lõikes on nii üldine kui ka viimase kahe aasta jooksul mänginute määr keskmisest oluliselt kõrgem vanuseliselt 30–39 aastaste ning 20–29 aastaste segmendis. Hasartmängusõltuvuse risk püsib ligilähedasel tasemel eelmise uuringuga, mõningate probleemidega ning tõenäolisi patoloogilisi mängijaid on elanikkonnas ning mängijate seas vastavalt 7% ning 13%, loteriides on sellised mängijad osalenud aga keskmisest vähem. 69% viimase kahe aasta jooksul hasartmängudega kokku puutunutest on teadlikud võimalusest  endale mängukeeld seada.
Põhjalikuma ülevaate saamiseks on uuring saadaval siin.

Eesti Loto tegevusi vastutustundliku mängude korraldamise valdkonnas tunnustati esmakordselt 2010. aasta oktoobrikuus Euroopa Loto ja Toto Assotsiatsiooni vastutustundliku mängude korraldaja sertifikaadiga.
Eesti Loto uuendas Euroopa Loto ja Toto Assotsiatsiooni vastavat sertifikaati taas 2019. aastal, saades seejuures siiani parimad hindamistulemused.
2014. aastal väljastati Eesti Lotole ka WLA (World Lottery Association) poolt vastutustundliku mängude korraldaja kõrgeima taseme sertifikaat.
Samuti on Eesti Hasartmängusõltlaste Nõustamiskeskuse hinnangul Eesti Loto tegevus kooskõlas sotsiaalselt vastutustundliku mängu põhimõtetega ning seeläbi on Eesti Loto näol tegemist sotsiaalselt vastutustundliku mängude korraldajaga.

Eesti Loto jätkab nn pehmete hasartmängude pakkumist, pidades seejuures prioriteediks vastutustundlikke mängude korraldamise põhimõtteid.
 
See veebileht kasutab küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Loe lähemalt