Eesti Loto vastutustundliku mängude korraldamise deklaratsioon

Eesti Loto pakub meelelahutuslikel eesmärkidel loteriimängude mängimise võimalust, kuid teadvustab oma tegevusega kaasnevaid võimalikke hasartmängu riske mängijatele. Ettevõtte strateegiliseks eesmärgiks on tegevuse korraldamine viisil, mis aitab tõsta mängijate teadlikkust ning ennetada ja piirata probleemset mängurlust. Ettevõte rakendab vastutustundlikke mängude korraldamise põhimõtteid vastavuses European Responsible Gaming Standard‘iga.

Mängijate teadlikkuse tõstmiseks jälgib Eesti Loto loteriimängude mängimise trende (arengusuundi) Eestis ja rahvusvahelisi kogemusi antud valdkonnas. Ettevõte tellib uuringuid ja analüüse loteriitoodete ostukäitumise, psühholoogilise- ja sotsiaalse mõju raames.
Eesti Loto koostab ja levitab mängijatele mõeldud teabematerjale ja informatsiooni. Lisaks teeb Eesti Loto koostööd MTÜ’ga Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskus ning toetab hasartmängu teemaliste uuringute läbiviimist.

Eesti Loto müügi- ja turundusprotsess lähtub vastutustundliku mängimise põhimõtetest, võttes arvesse potentsiaalset mõju erinevatele sihtrühmadele, sh võimalikele probleemsetele mängijatele. Eesti Loto müügi- ja turundusprotsess on eelkõige hasartmängusõltuvust ennetav, kuid vajadusel suunatud ka abi pakkumisele.
Eesti Loto töötajad, kes tegelevad toodete ja teenuste planeerimise, turundamise ning müügiga, järgivad oma tegevuste kavandamisel ja elluviimisel läbivalt Eesti Loto vastutustundliku mängude korraldamise põhimõtteid. Huvigruppide arvamust ja ettepanekuid arvestatakse ettevõtte igapäevases tegevuses.

Eesti Loto täidab talle seadusega määratud ülesandeid informeerides mängijaid  loteriimängude korraldamise ja mängimisega seotud piirangutest.

Eesti Loto tagab mängijatele soovikorral võimaluse end loteriimängust välistada.

Eesti Loto soovitab probleemsete mängurlusilmingute puhul abi saamiseks pöörduda MTÜ Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskus mänguriliinile 15410 või www.15410.ee.
Eesti Loto soovitab laste järelevalvega seotud isikutel jälgida alla 16-aastastele isikutele seadusega sätestatud loteriimängimise keeldu.


Eesti Loto koostab ja avaldab igal aastal jooksva aasta teises kvartalis eelmise majandusaasta vastutustundlike mängude korraldamise tegevusaruande.
 
See veebileht kasutab küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Loe lähemalt