AS Eesti Loto kiirloterii “Rahasadu” mängureeglid

1. Kiirloterii korraldaja on AS Eesti Loto (edaspidi Eesti Loto), registrikood 10281170.
2. Kiirloterii “Rahasadu” (edaspidi Loterii) tiraaž on 750 000 piletit. Ühe pileti hind on 3 eurot.
3. Tiraaži realiseerimishind on 2 250 000 eurot.
4. Tiraaži võidufond on 1 282 500 eurot, mis moodustab 57% tiraaži realiseerimishinnast.
5. Loteriipileteid realiseeritakse Eesti Vabariigi territooriumil.
6. Kiirloterii algus- ja lõppkuupäev (müügi tähtaeg): 15.09.2017 – 30.11.2018.
7. Võitude struktuur:

Võit €
Arv
Kogusumma €
 30 000
 3
 90 000
 3 000
 9
 27 000
 30
 850
 25 500
 20
 1 250
 25 000
 15
 10 000
 150 000
 10
 20 000
 200 000
 5
 84 000
 420 000
 3
 115 000
 345 000
 Kokku
 231 112
 1 282 500

8. Piletil on mänguväljad, kus võit selgub vastava kattekihi avamisel:
Mäng 1: Mänguväljal on seitse rida. Leides ühelt realt 3 MÜNTI on võiduks real näidatud rahasumma.
Mäng 2: Leides mänguväljalt NOTSU sümboli on võiduks 20 eurot.
9. Loteriis osalemise õiguse annab panuse tegemine ehk pileti eest tasumine. Võitude väljamaksmise alus on pilet.
10. Loteriid ei tohi mängida alla 16-aastased isikud. Eesti Lotol ja/või müüjal on vanuse tuvastamiseks õigus nõuda piletit osta soovivalt mängijalt ja/ või võitjalt isikut tõendava dokumendi esitamist.  
11. Võidusummad kuni 100 eurot väljastab võimalusel loteriimüüja. Võidu kättesaamine toimub võidupileti vahetamise teel võidusummale vastava ekvivalentse rahasumma vastu.
12. Suurema väärtusega võidud kui 100 eurot vormistatakse Eesti Loto kontoris. Võite suurusega kuni 2000 eurot on võimalik vormistada ka Eesti Posti postkontorites. Koos võidupiletiga esitatud võidunõude üleandmise kohta antakse mängijale Võidusumma väljamaksmise avalduse koopia. Eesti Lotos või Eesti Postis vormistatud võidunõuded makstakse välja pangaülekandega mängija poolt võidunõudes märgitud arvelduskontole. Juhul kui mängija taotleb võidusumma ülekandmist Eestis mitteregistreeritud pangas avatud kontole, peetakse võidusummast kinni rahvusvahelise makse teenustasud.
Nõuetekohane ja tähtaegselt Eesti Lotole esitatud võidunõue rahuldatakse 30 päeva jooksul selle jõudmisest Eesti Lotosse. Informatsiooni võitude kättesaamise kohta saab telefonil 650 2030.
13. Pilet loetakse kehtetuks, kui kontrollruut ÄRA KRAABI on avatud, mänguvälja andmestik on rikutud, piletil puudub (on ära lõigatud) vähemalt üks nurk või ei ole loetav pileti number.
14. Defektiga pileti vahetab loteriimüüja uue pileti vastu vahetult ostu sooritamise järgselt ostukohas, hiljem avastatud defektiga piletit ümber ei vahetata. Hilisemal defekti avastamisel peab mängija pöörduma pretensiooniga Eesti Lotosse.
15. Loteriiga seotud pretensioonid lahendatakse sellekohase kirjaliku avalduse ja vaidlusaluse pileti esitamisel Eesti Lotole. Nõuetekohane pretensioon tuleb esitada viivitamatult pretensiooni aluseks olevast asjaolust teada saamisest. Eesti Lotol on õigus nõuda täiendavat infot pretensiooni sisu täpsustamiseks. Eesti Lotos vaadatakse pretensioon läbi ja otsus teatatakse pretensiooni esitajale kirjalikult 2 nädala jooksul pretensiooni esitamise päevast. Kokkuleppe mittesaavutamisel on mängijal õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks kohtu poole.
16. Pileti ostmisega annab mängija Eesti Lotole nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks.
17. Pileti ostmisega kinnitab mängija, et on tutvunud loterii mängureeglitega.
18. Võidunõude esitamise viimane päev on 15.02.2019.
19. Võitude väljaandmise lõpptähtaeg on 15.03.2019.
20. Välja nõudmata jäänud võidusummad arvestatakse Eesti Loto tuludesse.
 

Ennustatav jackpot: 90 000 000

Eurojackpot on paljude Euroopa riikide ühine lotomäng, millega võib võita kuni 90 miljonit eurot!
Mängima Tulemused

Ennustatav jackpot: 120 000

Bingo loto on põnev ja lihtne mäng, mille mängunumbreid saab veebis ise valida ning loosimisele telesaate vahendusel kaasa elada.
Mängima Tulemused

Ennustatav jackpot:
25 400 000

Vikinglotto on Skandinaavia ja Balti riikide ühine lotomäng, mille jackpot on alati vähemalt 3 miljonit eurot.
Mängima Tulemused

Peavõit:
300 000

Keno on palju põnevust ning valikuid pakkuv mäng, kus saab ise otsustada, mitme numbri ja millise panusega osaleda.
Mängima Tulemused