Kiirloto Juubeliloterii mängureeglid
Tagasi

AS Eesti Loto kiirloterii “Juubeliloterii” mängureeglid

1. Kiirloterii korraldaja on AS Eesti Loto (edaspidi Eesti Loto), registrikood 10281170.
2. Loteriipileteid realiseeritakse Eesti Vabariigi territooriumil.
3. Kiirloterii algus- ja lõppkuupäev (müügiperiood): 01.02.2021 – 31.05.2022.
4. Kiirloterii “Juubeliloterii” (edaspidi Loterii) tiraaž on 500 000 piletit. Ühe pileti hind on 5 eurot.
5. Tiraaži realiseerimishind on 2 500 000 eurot.
6. Tiraaži võidufond on 1 575 000 eurot, mis moodustab 63% tiraaži realiseerimishinnast.
7. Võitude struktuur:

Võit €
Arv
Kogusumma €
50 000
5
250 000
5000
5
25 000
500
50
25 000
50
2500
125 000
5
230 000
1 150 000
Kokku
232 650
1 575 000

8. Piletil on mänguväljad, kus võit selgub vastava kattekihi avamisel:
Mäng 1: Leides mänguväljalt tordi sümboli, on võiduks 50 eurot.
Mäng 2: Mänguvälja kattekihi all on Õnnenumber ja viis mängurida. Mängija, kes leiab ühelt mänguvälja kattekihi all olevalt realt Õnnenumbri, võidab sellel real oleva rahasumma.
9. Loteriis osalemise õiguse annab panuse tegemine ehk pileti eest tasumine.  
10. Loteriid ei tohi mängida alla 16-aastased isikud. Eesti Lotol ja/või müüjal on vanuse tuvastamiseks õigus nõuda piletit osta soovivalt mängijalt ja/või võitjalt isikut tõendava dokumendi esitamist.   
11. Võidusummad kuni 100 eurot väljastab võimalusel loteriimüüja. Võitude väljamaksmise alus on pilet. Võidu kättesaamine toimub võidupileti vahetamise teel võidusummale vastava ekvivalentse rahasumma vastu.
12. Suurema väärtusega võidud kui 100 eurot vormistatakse Eesti Loto kontoris. Võite suurusega kuni 1999,99 eurot on võimalik vormistada ka Eesti Posti postkontorites. Koos võidupiletiga esitatud võiduavalduse üleandmise kohta antakse mängijale võiduavalduse koopia. Eesti Lotos või Eesti Postis vormistatud võidunõuded makstakse välja pangaülekandega mängija poolt võiduavalduses märgitud arvelduskontole. Juhul kui mängija taotleb võidusumma ülekandmist Eestis mitteregistreeritud pangas avatud kontole, peetakse võidusummast kinni rahvusvahelise makse teenustasud.
Nõuetekohane ja tähtaegselt Eesti Lotole esitatud võidunõue rahuldatakse 30 päeva jooksul selle jõudmisest Eesti Lotosse. Informatsiooni võitude kättesaamise kohta saab telefonil 650 2030.
13. Pilet loetakse kehtetuks, kui piletil puudub (on ära lõigatud) vähemalt üks nurk. „Ära kraabi“ kontrollruutu on õigus lahti kraapida ainult Eesti Loto korraldusel, muul juhul on avatud „Ära kraabi“ kontrollruuduga pilet kehtetu.
14. Defektiga pileti vahetab loteriimüüja uue pileti vastu vahetult ostu sooritamise järgselt ostukohas, hiljem avastatud defektiga piletit ümber ei vahetata. Hilisemal defekti avastamisel peab mängija pöörduma pretensiooniga Eesti Lotosse.
15. Loteriiga seotud pretensioon tuleb Eesti Lotole esitada viivitamatult pretensiooni aluseks oleva asjaolu ilmnemisel kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Eesti Lotol on õigus nõuda täiendavat infot pretensiooni sisu täpsustamiseks ning kohustus vastata pretensioonile 15 päeva jooksul. Kokkuleppe mittesaavutamisel on mängijal õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks kohtu poole.   
16. Pileti ostmisega aktsepteerib mängija kehtivaid mängureegleid. Isikuandmete töötlemise põhimõtted on
saadaval Eesti Loto kodulehel.
17. Võidunõude esitamise viimane päev on 15.08.2022.
18. Välja nõudmata jäänud võidusummad arvestatakse Eesti Loto tuludesse.
 
See veebileht kasutab küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Loe lähemalt