AS Eesti Loto kiirloterii “Eesti Vabariik 100” mängureeglid

1. Kiirloterii korraldaja on AS Eesti Loto (edaspidi Eesti Loto), registrikood 10281170.
2. Kiirloterii “Eesti Vabariik 100” tiraaž on 500 000 piletit. Ühe pileti hind on 5 eurot.
3. Tiraaži realiseerimishind on 2 500 000 eurot.
4. Tiraaži võidufond on 1 550 000 eurot, mis moodustab 62% tiraaži realiseerimishinnast.
5. Loteriipileteid realiseeritakse Eesti Vabariigi territooriumil.
6. Kiirloterii algus- ja lõppkuupäev (müügi tähtaeg): 01.05.2017 – 31.08.2018.
7. Võitude struktuur:

Võit €
Arv
Kogusumma €
 1918
 100
 191 800
 100
 1000
 100 000
 25
 1000
 25 000
 10
 50 000
 500 000
 5
 146 640
 733 200
 Kokku:
 198 740
 1 550 000

8. Piletil on mänguväljad, kus võit selgub vastava kattekihi avamisel:
Leides MINU SÜMBOLITE hulgast VÕIDUSÜMBOLI on võiduks näidatud rahasumma. Leides BOONUS mänguväljalt numbri 100 on võiduks 100 eurot.
9. Loteriis osalemise õiguse annab panuse tegemine ehk pileti eest tasumine. Võidu väljamaksmise aluseks on pilet.
10. Loteriid ei tohi mängida alla 16-aastased isikud. Eesti Lotol ja/või müüjal on õigus nõuda piletit osta soovivalt mängijalt ja/ või võitjalt isikut tõendava dokumendi esitamist.  
11. Võidusummad kuni 100 eurot väljastab loteriimüüja. Võidu kättesaamine toimub võidupileti vahetamise teel võidusummale vastava ekvivalentse rahasumma vastu.
12. Suurema väärtusega võidud kui 100 eurot vormistatakse AS Eesti Loto kontoris. Võite suurusega kuni 2000 eurot on võimalik vormistada ka Eesti Posti postkontorites. Koos võidupiletiga esitatud võidunõude üleandmise kohta antakse mängijale Võidusumma väljamaksmise avalduse koopia. Eesti Lotos või Eesti Postis vormistatud võidunõuded makstakse välja pangaülekandega mängija poolt võidunõudes märgitud arvelduskontole. Juhul kui mängija taotleb võidusumma ülekandmist Eestis mitteregistreeritud pangas avatud kontole, peetakse võidusummast kinni rahvusvahelise makse teenustasud. Nõuetekohane ja tähtaegselt AS Eesti Lotole esitatud võidunõue rahuldatakse 30 päeva jooksul selle esitamisest AS Eesti Lotole. Informatsiooni võitude kättesaamise kohta saab telefonil 650 2030.
13. Pilet loetakse kehtetuks, kui kontrollruut ÄRA KRAABI on avatud või mänguvälja andmestik on rikutud või piletil puudub (on ära lõigatud) vähemalt üks nurk või ei ole loetav pileti number.
14. Defektiga pileti vahetab loteriimüüja uue pileti vastu vahetult ostu sooritamise järgselt ostukohas, hiljem avastatud defektiga piletit ümber ei vahetata. Hilisemal defekti avastamisel peab mängija pöörduma pretensiooniga Eesti Lotosse.
15. Loteriiga seotud pretensioonid lahendatakse sellekohase kirjaliku avalduse ja vaidlusaluse pileti esitamisel Eesti Lotole. Nõuetekohane pretensioon tuleb esitada viivitamatult pretensiooni aluseks olevast asjaolust teada saamisel. Eesti Lotol on õigus nõuda täiendavat infot pretensiooni sisu täpsustamiseks. Eesti Lotos vaadatakse pretensioon läbi ja otsus teatatakse pretensiooni esitajale kirjalikult 2 nädala jooksul pretensiooni esitamise päevast. Kokkuleppe mittesaavutamisel on mängijal õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks kohtu poole.
16. Pileti ostmisega annab isik Eesti Lotole nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks.
17. Pileti ostmisega kinnitab mängija, et on tutvunud loterii mängureeglitega.
18. Võidunõude esitamise viimane päev on 15.11.2018.
19. Võitude väljaandmise lõpptähtaeg on 15.12.2018.
20. Välja nõudmata jäänud võidusummad arvestatakse AS Eesti Loto tuludesse.
 

Ennustatav jackpot: 90 000 000

Eurojackpot on paljude Euroopa riikide ühine lotomäng, millega võib võita kuni 90 miljonit eurot!
Mängima Tulemused

Ennustatav jackpot: 160 000

Bingo loto on põnev ja lihtne mäng, mille mängunumbreid saab veebis ise valida ning loosimisele telesaate vahendusel kaasa elada.
Mängima Tulemused

Ennustatav jackpot:
3 000 000

Vikinglotto on Skandinaavia ja Balti riikide ühine lotomäng, mille jackpot on alati vähemalt 3 miljonit eurot.
Mängima Tulemused

Peavõit:
300 000

Keno on palju põnevust ning valikuid pakkuv mäng, kus saab ise otsustada, mitme numbri ja millise panusega osaleda.
Mängima Tulemused