Kiirloto Bling mängureeglid

AS Eesti Loto kiirloterii “Bling” mängureeglid

1. Kiirloterii korraldaja on AS Eesti Loto (edaspidi Eesti Loto), registrikood 10281170.
2. Kiirloterii “Bling” (edaspidi Loterii) tiraaž on 1 000 000 piletit. Ühe pileti hind on 1 euro.
3. Tiraaži realiseerimishind on 1 000 000 eurot.
4. Tiraaži võidufond on 470 000 eurot, mis moodustab 47% tiraaži realiseerimishinnast.
5. Loteriipileteid realiseeritakse Eesti Vabariigi territooriumil.
6. Kiirloterii algus- ja lõppkuupäev (müügi tähtaeg): 15.09.2018 – 30.09.2019.
7. Võitude struktuur:

Võit €
Arv
Kogusumma €
 5000
 5
 25 000
 1000
 10
 10 000
 500
 75
 37 500
 100
 150
 15 000
 20
 680
 13 600
 10
 2750
 27 500
 5
 10 000
 50 000
 2
 70 000
 140 000
 1
 151 400
 151 400
Kokku:
 235 070
 470 000

8. Pileti võit selgub mänguvälja kattekihi avamisel.
Mänguvälja kattekihi all on kümme arvu. Mängija, kes leiab mänguvälja kattekihi alt kolm ühesugust arvu, võidab mänguväljal oleva rahasumma.
9. Loteriis osalemise õiguse annab panuse tegemine ehk pileti eest tasumine.  
10. Loteriid ei tohi mängida alla 16-aastased isikud. Eesti Lotol ja/või müüjal on vanuse tuvastamiseks õigus nõuda piletit osta soovivalt mängijalt ja/või võitjalt isikut tõendava dokumendi esitamist.   
11. Võidusummad kuni 100 eurot väljastab võimalusel loteriimüüja. Võitude väljamaksmise alus on pilet. Võidu kättesaamine toimub võidupileti vahetamise teel võidusummale vastava ekvivalentse rahasumma vastu.
12. Suurema väärtusega võidud kui 100 eurot vormistatakse Eesti Loto kontoris. Võite suurusega kuni 2000 eurot on võimalik vormistada ka Eesti Posti postkontorites. Koos võidupiletiga esitatud võidunõude üleandmise kohta antakse mängijale Võidusumma väljamaksmise avalduse koopia. Eesti Lotos või postkontoris vormistatud võidunõuded makstakse välja pangaülekandega mängija poolt võidunõudes märgitud arvelduskontole. Juhul kui mängija taotleb võidusumma ülekandmist Eestis mitteregistreeritud pangas avatud kontole, peetakse võidusummast kinni rahvusvahelise makse teenustasud.
Nõuetekohane ja tähtaegselt Eesti Lotole esitatud võidunõue rahuldatakse 30 päeva jooksul selle jõudmisest Eesti Lotosse. Informatsiooni võitude kättesaamise kohta saab telefonil 650 2030.
13. Pilet loetakse kehtetuks, kui kontrollruut ÄRA KRAABI on avatud, mänguvälja andmestik on rikutud, piletil puudub (on ära lõigatud) vähemalt üks nurk või ei ole loetav pileti number.
14. Defektiga pileti vahetab loteriimüüja uue pileti vastu vahetult ostu sooritamise järgselt ostukohas, hiljem avastatud defektiga piletit ümber ei vahetata. Hilisemal defekti avastamisel peab mängija pöörduma pretensiooniga Eesti Lotosse.
15. Loteriiga seotud pretensioon tuleb Eesti Lotole esitada viivitamatult pretensiooni aluseks oleva asjaolu ilmnemisel kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Eesti Lotol on õigus nõuda täiendavat infot pretensiooni sisu täpsustamiseks ning kohustus vastata pretensioonile 15 päeva jooksul. Kokkuleppe mittesaavutamisel on mängijal õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks kohtu poole.  
16. Pileti ostmisega annab mängija Eesti Lotole nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ning aktsepteerib kehtivaid mängureegleid.
17. Võidunõude esitamise viimane päev on 15.12.2019.
18. Võitude väljamaksmise lõpptähtaeg on 15.01.2020.
19. Välja nõudmata jäänud võidusummad arvestatakse AS Eesti Loto tuludesse.
 
See veebileht kasutab küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Loe lähemalt