Isikuandmete kaitse põhimõtted

Alljärgnevad isikuandmete kaitse põhimõtted (edaspidi Põhimõtted) kirjeldavad seda, kuidas AS Eesti Loto (edaspidi Eesti Loto) haldab lotomängijate (edaspidi Mängijate) poolt talle edastatud isikuandmeid. Käesolevates põhimõtetes kasutatakse mõisteid samas tähenduses nagu Interneti ja mobiiltelefoni vahendusel loteriipileti ostmise üldtingimustes.

Eesti Loto kohustub töötlema Eesti Loto veebilehe kaudu, Mängija Mängukonto vahendusel või muul viisil loteriimängu korraldamise käigus talle edastatud Mängija isikuandmeid ainult käesolevas dokumendis sätestatud viisil.

EESTI LOTO VEEBILEHEL MÄNGUKONTO LOOMISEL KINNITAB MÄNGIJA ENDA NÕUSOLEKUT ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS VASTAVALT KÄESOLEVATELE PÕHIMÕTETELE.

Eesti Lotol ei ole kohustusi, mis tulenevad isikuandmete kaitse korrast kolmandate isikute veebilehtedel, mille kaudu Te võite olla tulnud või mis võivad olla Eesti Loto kodulehega ühendatud.

ISIKUANDMED
Eesti Loto palub Mängijal esitada oma isikuandmed, sh nimi, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber, mobiiltelefoni number, arvelduskonto number ja muud loteriimängude mängimiseks olulised andmed (isikukood, vanus ja sünniaeg, sugu ja elukoht).

Eesti Loto teenuste või Eesti Loto veebilehe kasutamisel, kogub ja analüüsib Eesti Loto automaatselt teavet vastava kasutamise kohta. Selliste andmete hulka kuuluvad kasutamise kuupäev ja aeg; Mängija tehtud otsingud; Mängija IP-aadress; teave Mängija võrgu ja arvuti töö kohta; teave selle kohta, millist sisu Mängija läbi Eesti Loto veebiteenuse kasutab; teave kasutatava veebilehitseja kohta; kasutatav keel jmt.

KÜPSISTE KASUTAMINE
Eesti Loto kasutab veebilehitseja küpsiseid (ing.k. cookie) selleks, et pakkuda mängijale Eesti Loto veebilehel paremat ja turvalisemat teenust. Küpsis on väike tekstilõik veebilehitsejas, mis laetakse Mängija arvutisse või nutiseadmesse Eesti Loto veebilehte külastades. Küpsised võimaldavad veebilehel kasutaja arvuti ära tunda, samuti salvestavad küpsised andmed, mida Mängija leheküljel liikudes avaldas, nagu näiteks kasutajanimi, või leheküljed, mida Mängija viimati külastas. Eesti Loto ei kasuta küpsiseid salasõna salvestamiseks.

ISIKUANDMETE KASUTAMISE EESMÄRGID
Eesti Loto võib kasutada Mängija isikuandmeid ja muud teavet alljärgnevatel eesmärkidel:
1. Mängijale hasartmänguteenuste osutamise võimaldamiseks
2. Mängija Mängukonto loomiseks ja haldamiseks
3. Mängija panuste, sisse- ja väljamaksete ning võitude töötlemiseks
4. Mängija teabepalvete ning pretensioonide töötlemiseks
5. Mängijate tegevuse analüüsimiseks, statistikaks ning turu-uuringuteks.
6. Eesti Loto seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks
7. Mängija teavitamiseks eripakkumiste kohta
8. Mängijale tugiteenuste osutamiseks
9. Mängija teavitamiseks hasartmänguteenuse tarkvara ja/või teenuste värskendustest

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
Eesti Loto kasutab Mängija isikuandmeid ainult ülalnimetatud eesmärkidel ning käesolevates põhimõtetes sätestatud tingimustel.

Eesti Loto võtab tarvitusele mõistlikud meetmed, kaitsmaks isikuandmeid nende ülekandmisel Mängija arvutist Eesti Lotole ning kaitsmaks andmeid kao, väärkasutamise, lubamatu juurdepääsu, avaldamise, muutmise või hävitamise eest. Mängija isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse tagamiseks kasutab Eesti Loto SSL-infoturbeprotokolli. Eesti Lotol puudub ligipääs Mängija konfidentsiaalsetele pangaandmetele. Mängija on vastutav kasutatavate salasõnade, ID-koodide või muu juurdepääsuteabe kaitse eest.

Eesti Loto avaldab Mängija isikuandmeid üksnes oma sidus- ja tütarettevõtetele ning koostööpartneritele, kes on vajalikud loteriimänguteenuse osutamiseks (sh krediidiasutustele sisse- ja väljamaksete tegemiseks, võitude väljamaksmiseks ning mobiilsideoperaatoritele) ning kes hoiavad sellise teabe konfidentsiaalsena.

Kui Mängija taotleb Mängukonto avamist, võib Eesti Loto kasutada kolmandate isikute (sh krediidiinfoasutuste ning finantseerimisasutuste) abi Mängijat puudutavate otsuste tegemiseks, Mängija vanuse ja isikusamasuse kontrollimiseks ning rahapesu vältimiseks. Samuti esitab Eesti Loto päringu isikutuvastusega tegelevale asutusele, et teostada ID kaardi alusel Mängija isiku tuvastamine. Lisaks võib Eesti Loto esitada päringuid ja avaldada andmeid Mängija Mängukonto kasutuse kohta seaduses sätestatud ametiasutustele (sh Eesti Maksu- ja Tolliamet, Rahapesu Andmebüroo jt).

TELEFONIKÕNED
Telefonikõned Eesti Loto klienditeenindusega salvestatakse parema teenuse pakkumise eesmärgil. Kõne salvestamisest teavitatakse telefonikõne alguses.

INFORMATSIOONI EDASTAMINE
Eesti Loto võib kasutada Mängija e-posti/postiaadressi ja/või telefoninumbrit Mängija informatsiooni edastamiseks Eesti Loto teenuste kohta. Mängija võib informatsiooni saamisest loobuda, kasutades informatiivse e-kirja lõpus olevat linki või edastades sellekohase taotluse klienditugi@eestiloto.ee.

Juhul kui Mängija on aktiveerinud SMS-i teel võiduteate edastamise teenuse, on ta sellega andnud nõusoleku oma mobiiltelefoninumbri vastaval eesmärgil kasutamiseks ning sellekohase vajaliku informatsiooni edastamiseks ka mobiilsideoperaatorile.

ANDMETE SÄILITAMINE

Eesti Loto säilitab Mängija isikuandmeid maksimaalselt 7 (seitse) aastat pärast mängukonto sulgemist ning seda ka juhul kui Mängija ise oma mängukonto sulges. Teave säilitatakse vastavalt käesolevatele privaatsuspõhimõtetele ning kehtivale seadusele.

ANDMETE VÄRSKENDAMINE NING KASUTAJA PÖÖRDUMISED

Mängijal on kohustus uuendada oma isikuandmeid, mille Mängija registreerumisel sisestas, juhul kui andmed on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed. Mängijal on õigus näha enda kohta käivaid isikuandmeid oma mängukontol. Täiendavate küsimuste korral on Mängijal õigus pöörduda Eesti Loto poole aadressil Hallivanamehe 4 Tallinn 11317, e-posti aadressil klienditugi@eestiloto.ee või helistades telefoninumbril 650 20 30.
 

Ennustatav jackpot: 42 000 000

Eurojackpot on paljude Euroopa riikide ühine lotomäng, millega võib võita kuni 90 miljonit eurot!
Mängima Tulemused

Ennustatav jackpot: 120 000

Bingo loto on põnev ja lihtne mäng, mille mängunumbreid saab veebis ise valida ning loosimisele telesaate vahendusel kaasa elada.
Mängima Tulemused

Ennustatav jackpot:
5 800 000

Vikinglotto on Skandinaavia ja Balti riikide ühine lotomäng, mille jackpot on alati vähemalt 3 miljonit eurot.
Mängima Tulemused

Peavõit:
300 000

Keno on palju põnevust ning valikuid pakkuv mäng, kus saab ise otsustada, mitme numbri ja millise panusega osaleda.
Mängima Tulemused