Maksekaardi tingimused

Maksekaardi kasutamise tingimused

AS Eesti Loto (edaspidi Eesti Loto) võimaldab Teil kui Eesti Loto kliendil (edaspidi Mängija) siduda maksekaart oma Eesti Loto veebilehtedel loodud kontoga (edaspidi Mängukonto), mille eesmärgiks on teha loteriipileti ostmine ja selle eest tasumine kiiremaks ja mugavamaks.  

Eesti Loto partneriks kaardimaksete vastuvõtmisel on AS SEB Pank (edaspidi SEB). SEB on valinud oma makselahenduse teenusepakkujaks AS EveryPay (edaspidi Teenusepakkuja).

Eesti Loto jätab endale õiguse käesolevaid maksekaardi kasutamise tingimusi muuta. Maksekaardi kasutamise tingimuste muutumisest teavitatakse Eesti Loto veebilehtedel (edaspidi Veebikeskkond). Muudatused jõustuvad nende avaldamisel Veebikeskkonnas.

1. MAKSEKAARDI SIDUMINE MÄNGUKONTOGA
1.1. Maksekaardi sidumisel mängukontoga saab Mängija tasuda loteriipileti eest Eesti Loto Veebikeskkonnas.
1.2. Maksekaardi sidumiseks mängukontoga peab Mängijal olema temale kui eraisikule Eestis väljastatud kehtiv maksekaart, mis on sobilik internetipoodides maksmiseks (MasterCard).
1.3. Maksekaardi sidumiseks mängukontoga tuleb Mängijal siseneda Veebikeskkonda tugeva autentimisega (isiku tuvastamine pangalingi vahendusel, ID-kaardi, Smart-ID või mobiil-ID abil).
1.3.1. Maksekaardi andmete sisestamiseks suunatakse Mängija seejärel Teenusepakkuja veebikeskkonda, kus ta sisestab seotava maksekaardi andmed ja kinnitab kaardi kuuluvust turvaliste e-ostude programmi abil (3D-Secure, edaspidi 3DS).
1.3.2. Maksekaardi andmed salvestatakse Teenusepakkuja keskkonnas. Eesti Lotole Mängija maksekaardi andmeid ei edastata. Eesti Lotole edastatakse unikaalne identsustõend (token, mis sisaldab muuhulgas maksekaardi numbrit peidetud kujul, näidates ainult nelja viimast numbrit) edaspidiste maksete teostamiseks.
1.4. Mängukontoga saab olla seotud korraga vaid üks maksekaart. Mängijal on õigus igal hetkel Mängukontoga seotud maksekaart Mängukontolt kustutada ning soovi korral siduda oma Mängukontoga uus maksekaart.
1.5. Teenusest loobumiseks peab Mängija Mängukontoga seotud maksekaardi Mängukontolt kustutama.

2. MÄNGIJA JA EESTI LOTO KINNITUSED
2.1. Maksekaardi sidumisel Mängukontoga kinnitab Mängija, et:
2.1.1. ta on oma Mängukontoga seotud maksekaardi õiguspärane valdaja (maksekaart on väljastatud Mängija nimele) ning ta on teadlik, et Eesti Loto ei kontrolli maksekaardi kuuluvust ega Mängija õigust maksekaarti kasutada;
2.1.2. ta on tutvunud Eesti Loto Interneti ja mobiiltelefoni vahendusel loteriipileti ostmise üldtingimustega   (kättesaadav: https://www.eestiloto.ee/osi/customer/precept.html) ning käesolevate maksekaardi kasutamise tingimustega;
2.1.3. ta annab oma nõusoleku tehingute eest tasumiseks Mängukontoga seotud maksekaardiga;
2.1.4. ta on teadlik, et ost loetakse sooritatuks siis, kui Mängija kinnitab ostu Veebikeskkonnas, vajutades nupule „Maksan“;
2.1.5. ta on teadlik, et SEB rakendab maksekaardiga tasumisel järgmiseid piiranguid:
2.1.5.1. maksekaardiga Veebikeskkonnas tehtud tehingute arv ei saa ületada 30 tehingut 24 tunni jooksul;
2.1.5.2. maksekaardiga Veebikeskkonnas tehtud tehingute summa kokku ei saa ületada 2500 eurot 24 tunni jooksul.
2.2. Mängija on teadlik, et tulenevalt võlaõigusseaduse § 53 lg 2 p-st 3 ei kohaldu loteriipiletite ostmisele Veebikeskkonnas võlaõigusseaduse §-s 56 ette nähtud tarbija taganemisõigus.
2.3. Eesti Loto ei vastuta kahju eest, mis võib tekkida või on tekkinud Mängijale tema Mängukonto ja/või Mängijale kuuluva maksekaardi kasutamisest kolmandate isikute poolt ega mistahes muu kahju eest.
2.4. Eesti Loto kinnitab, et kõiki maksekaardi andmeid säilitatakse ja töödeldakse kooskõlas Eesti Loto isikuandmete töötlemise põhimõtetega, mis on nimetatud Eesti Loto isikuandmete töötlemise põhimõtetes (kättesaadav: https://www.eestiloto.ee/osi/customer/privacy.html).

3. LOTERIIPILETI OSTMINE MAKSEKAARDIGA
3.1. Loteriipileti ostmiseks peab Mängija:
3.1.1. olema sisse logitud Mängukontole;
3.1.2. valima soovitud loteriipileti;
3.1.3. kinnitama Veebikeskkonnas oma ostu, vajutades nupule „Maksan“.
3.2. Enne loteriipileti ostu kinnitamist Mängija poolt kuvatakse talle tehingu kogusumma.
3.3. Maksekaardiga ostetava loteriipileti ost loetakse sooritatuks, kui:
3.3.1. Mängija on ostu Veebikeskkonnas kinnitanud, vajutades nupule „Maksan“; ning
3.3.2. Eesti Loto on saanud Teenusepakkujalt ostu tasumist kinnitava maksekinnituse; ning
3.3.3. Eesti Loto Veebikeskkonnas kuvatakse Mängijale loteriipileti ostukinnitus.
3.4. Juhul, kui p. 3.3.2. nimetatud maksekinnituse saamine võtab tavalisest kauem aega või kui Mängija vajutab enne maksekinnituse saamist nupule „Katkesta“, loetakse ost ebaõnnestunuks ja Mängija poolt tehtud ostutellimus tühistatakse.  
3.5. Ostu eest tasumine:
3.5.1. olles Mängukontole sisenenud tugevalt autendituna (isiku tuvastamine pangalingi vahendusel, ID-kaardi, Smart-ID või mobiil-ID abil), sooritatakse ost, mille kogusumma on kuni 50 eurot, automaatselt Veebikeskkonnas „Maksan“ nupule vajutamisega;
3.5.2. olles Mängukontole sisenenud tugevalt autendituna, nõutakse Mängijalt ostul, mille kogusumma on 50 eurot või rohkem, täiendavalt 3DS kinnitust;
3.5.3. olles Mängukontole sisenenud kasutajanime ja salasõnaga autendituna, nõutakse igakordselt ostu sooritamisel täiendavalt 3DS kinnitust.
3.6. Eesti Loto veebikeskkonnas loteriipileti eest maksekaardiga tasumisel ei võta Eesti Loto täiendavat tasu maksekaardi kasutamise eest.
3.7. Loteriipileti ostukinnitus kuvatakse Mängijale ostu järgselt Veebikeskkonnas. Ostukinnitust on võimalik Mängijal salvestada oma seadmesse.
3.8. Loteriipileti ostukinnitus saadetakse Mängijale elektronkirjana tema poolt Mängukontol salvestatud
e-posti aadressile, välja arvatud juhul kui Mängija on teinud Veebikeskkonnas märke, et ta ei soovi maksekinnitust.
3.9. Ostukinnitus sisaldab:
3.9.1. arve numbrit;
3.9.2. ostu kuupäeva ja kellaaega;
3.9.3. loteriipileti numbrit, mängu nime ja pileti maksumust;
3.9.4. Mängija nime ning maksekaardi nelja (4) viimast numbrit;
3.9.5. ostu kogumaksumust;
3.9.6. ostu tasumisviisi.
 
Maksekaardi mängukontole lisamiseks valige menüüst „Konto“ ning seejärel Maksekaardi valikus „lisa“. Maksekaardi lisamiseks või kustutamiseks peate olema sisselogitud ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID vahendusel. Maksekaardina saate kasutada nii deebetkaarti kui krediitkaarti.
 
See veebileht kasutab küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Loe lähemalt