Eurojackpot nüüd võimsam kui kunagi varem! Eurojackpot nüüd võimsam kui kunagi varem!

Lisaloosi peavõit on
80 000 € või hea õnne korral
Lamborghini HURACÁN!

Reeglid

Eurojackpot Eesti lisaloosi reeglid

 1. „Eurojackpot lisaloos” (edaspidi lisaloos) viiakse läbi 06.03.-24.04.2020 toimuvatel Eurojackpoti loosimistel osalevate mängukombinatsioonide vahel.
 2. Lisaloosi korraldajaks on AS Eesti Loto (asukoht: Hallivanamehe 4, 11317 Tallinn, registrikood 10281170; edaspidi Eesti Loto).
 3. Lisaloosi läbiviimine on reguleeritud käesolevate reeglitega. Kõik Eesti Loto otsused lisaloosi läbiviimisel on lõplikud ning kõigile osalejatele kohustuslikud. Lisaloosi võidu vastuvõtmisega kinnitab mängija nõustumist kõikide Eesti Loto poolt lisaloosi kohta kehtestatud tingimustega.
 4. Lisaloos viiakse läbi kahes etapis: eelloosimised (kaheksal järjestikusel reedel 06.03, 13.03, 20.03, 27.03, 03.04, 10.04, 17.04 ja 24.04.2020) ja telefinaal. Igal eelloosimisel osalevad ainult selle nädala Eurojackpoti põhiloosimiseks müüdud mängukombinatsioonid, mis on kehtivad Eesti Loto infosüsteemis. Eelmisteks või järgnevateks Eurojackpoti põhiloosimisteks müüdud mängukombinatsioonid antud nädala eelloosimisel ei osale.
 5. Pileti omanik (edaspidi mängija) osaleb lisaloosis kõigi piletil olevate mängukombinatsioonidega, st igale lisaloosis osalevale mängukombinatsioonile genereeritakse unikaalne ID (nt kaheks loosimiseks ostetud kolme mänguväljaga pilet sisaldab 6 mängukombinatsiooni, s.o 6 erinevat võiduvõimalust).
 6. Igale lisaloosis osalevale võiduvõimalusele genereeritakse unikaalne ID.
 7. Loosimiste läbiviimine.
  1) Igal eelloosimisel loositakse elektroonilist juhuarvugeneraatorit kasutades välja kolm (3) ID-d. ID-le vastava mängukombinatsiooniga seotud pileti omanik saab võimaluse osaleda telefinaalis. Telefinaalis osalemiseks peavad väljaloositud mängukombinatsioonidega seotud piletite omanikud registreerima end Eesti Loto klienditeeninduses hiljemalt 03.05.2020. Iga võiduvõimalus võib lisaloosis võita ainult ühe korra. Kõik eelloosimised viiakse läbi Eesti Lotos, aadressil Hallivanamehe 4, Tallinn.

  2) 04.05.2020 toimub aadressil Tallinn, Peterburi tee 81, telefinaali salvestus, kus viiakse läbi peavõidu loosimine. Telefinaalis osaleja annab telestuudiosse sisenedes saatejuhile teada, kas ta soovib osaleda peavõidu loosis või keerutada loosiratast. Iga peavõidu loosimises osaleja paneb loosianumasse oma nimega sedeli. Saatejuht loosib loosianumas olevate sedelite hulgast välja ühe sedeli mängija nimega, kes on peavõidu 80 000 euro võitja. Peavõidu võitja osaleb loosimises, kus on 80 000 euro asemel võimalik võita 192 000 eurot. Loosimine viiakse läbi 15 loosipalliga, millest ühes on võidusumma. Võidu saamiseks tuleb võitjal ära arvata õige loosipall. Kui võitja õiget palli ära ei arva, jääb võidusummaks 80 000 eurot. Loosiratta keerutamise kasuks otsustanud osaleja võidab tema poolt loosirattalt keerutatud summa.
 8. Võitude struktuur telefinaalis on järgmine:
  1 x peavõit 80 000 eurot või 192 000 eurot*;
  kuni 24 võidusummat loosirattalt
  24 x 100 eurot (telestuudios osalejatele).
  Loosirattal on järgmised summad:
  2 x 10 000 eurot;
  2 x 5000 eurot;
  4 x 3000 eurot;
  8 x 2000 eurot;
  * 192 000 euro võitja võib soovi korral oma rahalise võidu võtta välja sportautona Lamborghini Huracán.
 9. Telefinaali saade on eetris 09.05.2020 TV3-s.
 10. Lisaloosi läbiviimisega seotud isikud, sh Eesti Loto töötajad, järelvalve töötajad ja saate tootmisega seotud töötajad, ei või lisaloosis osaleda. Lisaloosis ei või osaleda nooremad kui 16-aastased isikud.
 11. Kõigi 04.05.2020 toimuvale telefinaali salvestusele pääsenud osalejatega võtab Eesti Loto ühendust hiljemalt 5 päeva jooksul pärast eelloosimise tulemuste avalikustamist. Terminalist ostetud võidupiletite omanikega võtab Eesti Loto ühendust, kasutades Eesti Loto infosüsteemis või rahvastikuregistris mängija isikukoodile vastavaid kontaktandmeid. Võitnud piletinumbrite kohta saab informatsiooni eelloosimise toimumise järgselt Eesti Loto telefonilt 650 2030 ja koduleheküljelt www.eestiloto.ee.
 12. Mängijad võtavad endale vastutuse Eesti Loto infosüsteemis registreeritud isikuandmete õigsuse ja korrektsuse eest. Mängija poolt valede või ebakorrektsete andmete esitamisel ei taga Eesti Loto mängijale võidust teavitamist ega temale võidu väljamaksmist.
 13. Lisaloosi võidud vormistatakse telefinaali salvestuse päeval telestuudios, aadressil Tallinn, Peterburi tee 81.
 14. Rahaliste võitude väljamaksmise lõpptähtaeg on 05.06.2020, auto üleandmise tähtaeg on viis kuud võidu vormistamisest arvates.
 15. Loosimistest osavõtu ja võidu kättesaamisega seotud kulutusi mängijatele ei kompenseerita.
 16. Mängija peab arvestama, et avalikkusel on kõrgendatud huvi lisaloosi võitude väljaandmise faktide ja võitjate isikute osas, mistõttu on Eesti Lotol õigus avalikustada lisaloosi võitjad ilma eelnevat kokkulepet sõlmimata ning täiendavat tasu maksmata. Võimalusel arvestab Eesti Loto võitja oluliste huvidega. Mängija, kes osaleb telesaates toimuval loosimisel, annab Eesti Lotole õiguse kasutada oma nime ning pilti meedias (s.h telesaates) ning Eesti Loto kodulehel ilma täiendavat tasu maksmata ja eraldi kokkulepet sõlmimata.
 17. Vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel on Eesti Lotol ühepoolne õigus katkestada lisaloos ja jätta võidud välja loosimata ja/või üle andmata, teatades sellest koheselt meedia vahendusel.
 18. Kõik lisaloosiga seotud vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele. Kõik pretensioonid seoses lisaloosi korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult Eesti Loto aadressil (vt p. 2) hiljemalt 11.05.2020. Pretensiooni lahendamise tähtaeg on 2 nädalat arvates pretensiooni laekumisest. Anonüümseid pretensioone ja avaldusi läbi ei vaadata ning neile ei vastata.

Nüüd võidavad igal reedel 3 Eurojackpoti mängijat pääsu 9. mail eetris olevasse Eurojackpoti Eesti lisaloosi telefinaali, kus on võimalik võita rahasumma loosirattalt või peavõit 80 000 €.

Peavõidu saaja võib aga hea loosiõnne korral (võidu tõenäosus 1 : 15) võita hoopiski 192 000 € maksva superauto Lamborghini Huracáni!

Eelloosimised 06. märtsist 24. aprillini

Igal reedel loositakse välja 3 piletit, mille omanikud pääsevad telefinaali.

Loe lisaks

Eelloosimised toimuvad 06. märtsil, 13. märtsil, 20. märtsil, 27. märtsil, 03. aprillil, 10. aprillil, 17.aprillil ja 24. aprillil.

Igal reedel loositakse välja kolm (3) piletit, mille omanikud pääsevad telefinaali, kus võib võita peavõidu või suure rahasumma loosirattalt. Eelloosimine viiakse läbi kõigi piletite vahel, mis osalevad sama nädala Eurojackpoti põhiloosimisel. Iga pilet osaleb eelloosimises nii mitme võiduvõimalusega, kui palju on piletil vastavaks loosimiseks ostetud mängukombinatsioone.

Võidupiletite info avaldatakse Eesti Loto kodulehel ning võitu on võimalik kontrollida ka müügikoha lototerminalis. Eesti Loto võtab piletiomanikega ühendust 5 päeva jooksul pärast loosimist, kasutades müügipunktist ostetud lotopiletite puhul rahvastikuregistris toodud kontaktandmeid. Telefinaalis osalemiseks peavad eelloosimistel väljaloositud piletite omanikud olema Eesti Lotos registreeritud hiljemalt 03. maiks 2020.

Loosimise salvestus on eetris TV3-s 9. mail 2020.

09. mai telesaade

Loositakse välja peavõit 80 000 € (või hea loosiõnne korral 192 000 € maksev Lamborghini Huracán) ning loosirattas on summad 2000, 3000, 5000 ja 10 000 €.

Loe lisaks

Telefinaali pääsevad 24 eelloosimistel väljaloositud pileti omanikku, kes on end hiljemalt 03. maiks Eesti Lotos registreerinud. Loosimine viiakse läbi telestuudios 04. mail. Loosimisel osaleja peab valima, kas ta osaleb peavõidu 80 000 € loosimises või keerutab loosirattalt välja ühe järgnevatest võidusummadest 10 000 eurot, 5000 eurot, 3000 eurot, 2000 eurot. Peavõidu saaja osaleb täiendavalt loosimises, kus võib hea õnne korral (tõenäosusega 1:15-le) suurendada oma võitu ning võita 80 000 euro asemel hoopis 192 000 eurot maksva superauto Lamborghini Huracán'i.

Iga mängija, kes osaleb telestuudios toimuval loosimisel, on lisaks võitnud ka 100 eurot.

Loosimise salvestus on eetris TV3-s 09. mail 2020.

Lamborghini Huracán!

Lamborghini nina
Checkmark Max. kiirus 325 km/h
Checkmark V10 5.2 449 kw (610 hj)
Checkmark 0-100 km/h 3,3 sec

Loe lisaks >

Võitjad

Lamborghini Huracán EVO RWD Coupe 610

Mootor: 449 kW, bensiin
Käigukast: 7-k. automaat
Värv: standard (valge, must, punane)
Kiirendusaeg 0-100 km/h: 3,3 s
Suurim kiirus: 325 km/h
Sõiduki pikkus/laius/kõrgus: 4520 /2236/1165 mm
Täismass / tühimass: 0/1389 kg
Max. kandevõime: 611 kg
Kütusetarve linnas / maanteel: 19,5/14,0 l/100 km
Suurim pöördemoment, Nm,p/min puhul: 560 Nm@6,500 rpm
Kütusepaagi maht: ca 83 l
Teljevahe / rööbe: 2620/1668 mm
Kliirens: 125
CO2 emissioon: 330 g/km

Varustus

Elektri- Ja elektroonikaseadmed

 • Täis-LED-valgustuskontseptsioon, sealhulgas: Y-kujulised topelt-päevasõidutuled, esilaternad, tagalaternad, külgvalgustid, numbrivalgustid, salongivalgustid
 • Elektrilised aknatõstukid, ühepuutefunktsiooniga
 • Esiklaasipesuri süsteem, 2 pühkimiskiirust ja reguleeritava intervalliga pühkimine
 • Elektriliselt seadistatavad, soojendusega kokkuklapitavad küljepeeglid, kinnituvad uksepaneelile ühe jalaga
 • Integreeritud lülititega roolikontseptsioon – roolilt juhitakse kõiki peamisi funktsioone, sh külgvalgusteid, esiklaasipuhastit, helisignaali ja sõidurežiimi valikut
 • Kahetsooniline automaatkliimaseade koos integreeritud aktiivsöefiltriga
 • Kaugjuhtimisega kesklukustus (kaasa arvatud pakiruumiluuk)
 • Integreeritud elektrooniliste juhtseadmete (ECU) kontseptsioon
 • Isetumenev seesmine tahavaatepeegel

Jõuülekanne

 • Lamborghini Doppia Frizione (LDF) 7-käiguline topeltsiduriga käigukast
 • Tagaveosüsteem (RWD)

Kere

 • Kaheistmeline kupee
 • Alumiiniumist ja süsinikkiust kergekaaluline hübriidkandmiku kontseptsioon
 • Kergekaaluline alumiiniumkere
 • Täismõõdus põhjakate koos integreeritud NACA-õhuavadega jahutuse tarvis
 • Sõiduki nimesilt (Huracán EVO) auto küljel tagaratta ees
 • Lamborghini kroomitud logo taga
 • Süvendatud ukselingid
 • Aerodünaamiline kerekuju:
  • integreeritud tiivaga eesmine splitter
  • aerodünaamiliselt optimeeritud autopõhi
  • õhkkardin esikaitserauas
  • spoileriga kokkuehitatud tagumine ülemine kerepaneel on uue disainiga tagadifuusor
  • aerodünaamilise profiiliga radiaator
  • spetsiaalsed õhuvõtuavad pidurite jahutamiseks
  • Tumedakstoonitud aknad ja esiklaas

Mootor

 • 5,2-liitrine pika kolvikäiguga V10-mootor
 • FSI-tehnoloogia (Fuel Stratified Injection)
 • MPI-tehnoloogia (Multi-Point Injection)
 • Kergmetallist konstruktsioon
 • Start-stopp funktsioon
 • 4 klappi silindri kohta (titaanist klapivedrud)
 • Kompleksne elektrooniline juhtkontseptsioon (drive-by-wire)
 • Mootori juhtsüsteem Bosch MED 17
 • Super-Sport väljalaskeheli süsteem koos kõrgel asuvate summutitorudega

Polstrid ja istmed

 • Ühevärviline standardsisustus: polster peamiselt ühevärvilisest kõrgekvaliteedilisest siledast nahast, sealhulgas:
  • roolil, armatuurlaual, istmete keskosal ja uksepaneelidel
  • Mitmekihiline Alcantara armatuurlaua ülaosal ja ukse keskpaneeli ülaosas
 • Tehnilise kangaga viimistletud lagi ja päikesesirmid
 • Kvaliteetne mürasummutav vaipkate
 • Toon-toonis ehisõmblused kogu interjööris
 • Suletav kindalaegas armatuurlauas
 • Panipaigad ustes
 • Lisapanipaik keskkonsooli esiosa all (mõõtmed sobivad enamikule mobiiltelefonidele)
 • Meikimispeeglid päikesesirmides
 • Salongi põrandamatid
 • Elektriliselt seadistatavate seljatugedega sportistmed, istmete kõrgus ja kaugus käsitsi seadistatav
 • Logopakett (Lamborghini kiri armatuurlaual ja reljeefsed vapid peatugedel)

Suutlikkus

 • Sõidurežiimide valiklüliti roolirattal (STRADA-SPORT-CORSA), mis seadistab:
  • väljalaskeheli
  • Lamborghini Doppia Frizione (LDF) käigukasti sõidurežiimi valikut
  • mootorit
  • elektroonilist stabiilsuskontrolli (ESC) ja haardumiskontrolli (TCS) süsteemi
 • Paigaltvõtufunktsioon („tõmme“ CORSA-režiimis ja võistlusstart SPORT- režiimis)

Teabe- ja meelelahutussüsteemid

 • Lamborghini uus puutetundliku ekraaniga teabe- ja
  • meelelahutussüsteem järgmiste funktsioonidega:
  • 8,4-tolline püstine ekraan lahutusvõimega 1200×1920 pikslit, mitmikpuute tugi ja ühenduvusteenused
  • 3D-navigatsioonisüsteem koos reaalajas liiklusinfoga (RTTI)
  • raadio koos RDS-topelttuuneriga
 • Reisiarvuti
 • 4 kõlarit (2 madalsagedus- ja 2 kõrgsageduskõlarit)
 • Multimeedialiidesed, sh USB-liidesed
 • 12,3-tolline muudetava kuvaga TFT-värviekraan näidikuplokis

Turvalisus

 • Täismõõdus, kaheastmeliselt avanevad turvapadjad juhi ja kaasreisija jaoks
 • Külgmised pea- ja rindkereturvapadjad
 • Külgkokkupõrke eest kaitsvad turvatalad ustes
 • Reguleeritava kõrgusega, eelpingutite ja jõupiirajatega kolmepunkti- turvavööd
 • Ohutu roolisammas
 • Immobilisaator
 • Autolock-süsteem
 • Deformatsioonitsoonid ees ja taga koos integreeritud alumiiniumkaitseraudadega

Veermik ja pidurid

 • 8,5J × 19" veljed Kari koos rehvidega 245/35 esisillal
 • 11J × 19" veljed Kari koos rehvidega 305/30 tagasillal
 • Värviline Lamborghini vapp rattarummul
 • Rehviparandusvedelik koos elektrikompressoriga
 • Elektriline muutuva ülekandega roolivõimendi (EPS)
 • Elektrooniline stabiilsuskontrolli süsteem (ESC) Lamborghini seadistusega, sealhulgas ABS, ASR ja EBD
 • Topeltõõtshoobadega sõltumatu vedrustus koos stabilisaatoritega esi- ja tagasillal – passiivsed amortisaatorid
 • Hõbedased pidurisadulad metalist piduriketastega
 • Blokeerumisvastased pidurid (ABS), kuuluvad stabiilsuskontrolli ESC juurde